İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Belediye sınırlarında her ölçekte nazım imar planlarının yapılması ve yaptırılması, kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması, projelerin aplikasyonunun yapılması, hâlihazır haritaların yapılması ve onaylanması, imar uygulamalarının yapılması, belediyenin gerekli gördüğü kamulaştırmaların yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.