Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Parselim İle İlgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İstiyorum

Vatandaşlar talep edeceği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifini; Yetkili bir Şehir Plancısı tarafından hazırlanmış dosyanın dilekçeye - örnek dilekçe için tıklayınız - ekli haliyle Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirler. Dosyada bulunması gereken evraklar:

- Başvuru sahibinin nüfus cüzdan sureti
- İmar tadilat sınırı içerisine giren parsellerin tapu suretleri
- Eğer tadilat yapılacak parseller hisseli ise hisse sahiplerinin noter tasdikli muvafakatnamesi
- 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı (ilgili parseller 1/25000 ölçekli plan üzerine işaretlenip Şehir Plancısı, Harita Müh. veya Harita Teknikerince imzalanacaktır)
- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (onaylı)
- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (eğer onaylı uygulama imar planları var ise)
- Kadastro Müdürlüğü’nden alınmış ölçü koordinatlı krokisi (onaylı)
- Dört cepheden çekilmiş fotoğraf paftası (fotoğrafların çekildiği noktalar işaretlenmiş ve yönleri belirtilmiş olacaktır)
- Yetkili bir Şehir Planlama Bürosunca hazırlanmış 1/5000 ölçekli öneri plan değişikliği (5 suret netcad ortamında hazırlanacak ve CD eklenecektir)
- Planı hazırlayan Şehir Plancısı tarafından hazırlanmış ayrıntılı Plan Açıklama ve Gerekçe Raporu (Gerekçe Raporu bilimsel ve teknik kriterlere uygun olarak hazırlanacak ve yasal gerekçeyi oluşturan ilgili Kanun hükümleri Raporda ayrı bir başlık halinde yer alacaktır)
- Resmi Kurum Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Dini Tesis Alanı v.b. Sosyal Donatı Alanlarında değişiklik yapılması durumunda ilgili kurumdan alınacak görüş yazısı.
- İmar plan paftaları A4 boyutunda katlanacak ve paftaların üzerinde yapılan planın adı ve pafta lejantı bulunacaktır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabul edilmesi halinde hesaplanacak plan değişikliği ücretinin Gelirler Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa mah. Kent Park içi / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2431)
e-posta: sehir.planlama@sakarya.bel.tr

;
×