HİZMET REHBERİ

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Göre Parselimle İlgili Olan Kısma İtiraz Etmek İstiyorum

Askı süresi içerisinde olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında parseli ile ilgili kısma itiraz etmek isteyen vatandaşlar;

- Dilekçe - örnek dilekçe için tıklayınız -
- İtiraz sahibinin nüfus cüzdan sureti
- İtiraza konu parselin tapu sureti
ile Şehir Planlama Şube Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa mah. Kent Park içi / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2431)
e-posta: sehir.planlama@sakarya.bel.tr