HİZMET REHBERİ

Parselimin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Durumunu Öğrenmek İstiyorum

Parselinin nazım imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelir veznesine 70 TL yatırdıktan sonra;

- Dilekçe - örnek dilekçe için tıklayınız -
- Başvuru sahibinin nüfus cüzdan sureti
- İmar durumu istenen parselin tapu sureti
- Vezneden alınacak ödeme makbuzu
ile Şehir Planlama Şube Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa mah. Kent Park içi / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2412)
e-posta: sehir.planlama@sakarya.bel.tr