Çözüm Masası – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Çözüm Masası

Sakarya halkına her konuda yol göstermeyi amaç edinen belediyemiz birimleri ile köprü vazifesi gören Bilgi Edinme ve Çözüm Masası şube müdürlüğü 7 gün 24 saat esası ile çalışmaktadır. Vatandaşlarımızdan 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu kapsamında gelen istek, talep ve öneriler kayıt altına alınmakta birimimiz tarafından değerlendirilen talepler ilgili birimlere ve dış paydaşlara iletilmektedir.

Başvuru Şekilleri

            

Birimimiz; hayatımızın tüm alanlarında olduğu gibi belediye hizmetlerinde de yeni nesil bir anlayış ile aşağıdaki amaçlar doğrultusunda hizmet vermektedir.

- Zaman kaybını önlemek
- Kaliteli ve iyi hizmete erişimini kolaylaştırmak
- Kaliteli hizmet
- Karşılıklı iletişim
- Hızlı çözüm üretme
- Etkin denetleme
- Gizlilik
- Vatandaşın yönetimle kaynaşmasını sağlamak
- Vatandaşın yönetimi desteklemesini sağlamak
- Katılımı arttırmak ve iletişimi güçlendirmek
- Kurum içi denetim sağlamak
- Hizmet eşgüdümü sağlamak
- Birimler arası koordinasyonu sağlamak

Cevaplanan talepler hem sistem üzerinden hem de çözüm masası personeli tarafından telefon yolu ile geri bildirim sağlanarak, vatandaşın talebi hakkında bilgi sahibi olması sağlamaktadır.

Ayrıca birimimize şahsen müracaat edip rehberlik hizmeti isteyen vatandaşlarımıza yol göstermekteyiz.

Başvuru Kanalları
- ALO 153
- 44 44 054
- Kurumsal Mail
- Sosyal Medya (Facebook - Twitter - Instagram)
- Web Sayfası
- Açık Kapı
- CİMER
- Mobil Uygulaması
- Kurumda Yüz Yüze Görüşme
- SEMOS (Muhtarlık Otomasyon Sistemi)
- Mobil Araç

KVKK Aydınlatma metni için tıklayınız

×