Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun için tıklayınız

Belediye Kanunu için tıklayınız

Büyükşehir Belediyesi Kanunu için tıklayınız

Çevre Kanunu için tıklayınız

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun için tıklayınız

İmar Kanunu için tıklayınız

İş Kanunu için tıklayınız

Kamulaştırma Kanunu için tıklayınız

Maden Kanunu için tıklayınız

On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun için tıklayınız

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu için tıklayınız

Petrol Piyasası Kanunu için tıklayınız

Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun için tıklayınız

 

Yönetmelikler

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliği için tıklayınız

Akaryakıt yönetmeliği için tıklayınız

AYKOME yönetmeliği için tıklayınız

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik için tıklayınız

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği için tıklayınız

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliği için tıklayınız

Estetik ve Sanat Kurulu yönetmeliği için tıklayınız

Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi yönetmeliği için tıklayınız

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği için tıklayınız

Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği için tıklayınız

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği için tıklayınız

İlan ve Reklam yönetmeliği için tıklayınız

İşletme belgesi alınması hakkında yönetmelik için tıklayınız

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik için tıklayınız

İşyeri kurma izni ve işletme belgesi alınması hakkında yönetmelik için tıklayınız

LPG yönetmeliği için tıklayınız

Madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği için tıklayınız

Mimari estetik komisyonu yönetmeliği için tıklayınız

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük için tıklayınız

Sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmelik için tıklayınız

Seyahat kartları yönetmeliği için tıklayınız

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği için tıklayınız

Terminal yönetmeliği için tıklayınız

Ticari taksi yönetmeliği için tıklayınız

Toplu taşıma araçları yönetmeliği için tıklayınız

UKOME yönetmeliği için tıklayınız

Zabıta yönetmeliği için tıklayınız

×