İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması, belediye personelinin maaş bordrolarının hazırlanması, Büyükşehir Belediyesi meclis ve encümen gündeminin oluşturulması, kurum içi evrak akışının yürütülmesi işlemlerini yürütmektedir.