Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Yerel ve ortak nitelikli talepleri karşılayan, insana değer veren, çevreyle uyumlu, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler üretmek ve halkın gündelik yaşamını kolaylaştırmak.

Vizyonumuz
Rahat ve konforlu ulaşım sistemlerine sahip, afetlere karşı hazırlıklı, kültürel zenginliğinden güç alan, engellileri ve muhtaçları toplum ile bütünleşmiş, çağdaş yönetim sistemlerini kullanan, vatandaşların temiz ve doğal çevre içinde yaşadığı, özgün nitelikleri ile turizmde ve tarımsal üretimde öne çıkan bir kent olmak.

Temel İlke ve Değerler
Adalet, Güven, Saydamlık, Hesap Verebilirlik, Kalite, Verimlilik, Katılım, Müşteri Memnuniyeti, Çevreye ve İnsana Saygı, Gelişime ve Değişime Açıklık, Eşitlik ve Tarafsızlık.

Kalite Politikamız
Vatandaş memnuniyetini odağına alan, kolayca erişilebilir hizmetler üretmek, dezavantajlı kesimleri desteklemek, kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmak, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak, tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak, katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak, yönetimde ve hizmet süreçlerinde bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanmak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Bilgi Güvenliği Politikası
Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi tarafından üretilen, işlenen her formattaki bilginin BGYS gereksinimleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanması, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacıyla;
1) Kapsam dâhilindeki kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
2) Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hizmetleri; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunmayı,
3) Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak için yeterli kaynağı temin etmeyi,
4) İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
5) Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,
6) Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
7) Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla, dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,
8) Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamının genişletilmesi için çalışmalarda bulunmayı, taahhüt eder.

×