ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

19.01.2021 Tarihli Encümen Toplantısı

T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 19/01/2021 SALI GÜNÜ SAAT 15.00’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR .
 
 
1-(6) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Terminalinde yazıhane kiralanması ihale gün ve saatinin belirlenmesine ilişkin 18/01/2021 tarihli; 1293 sayılı yazısı. 
 
2-(7) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi ifraz talebine ilişkin 18/01/2021 tarihli; 1290 sayılı yazısı.
 
3-(8) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Çilek Ekim Alanı, Lisanslı Depolama ve Rekreasyon Alanı, Uygulamalı Tarımsal Üretim ve Eğitim Alanlarının net karının %5’i üzerinden kira bedellerinin hesaplanarak Sakarya Büyükşehir Seracılık Tic. A.Ş.’ye devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin 18/01/2021 tarihli; 1292 olur sayılı, 19/01/2021 tarihli; 1295 havale sayılı yazısı.
 
4-(9) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının,  2020 yılında yapılan ekim sonucu elde edilen tohumun Sakarya Büyükşehir  Seracılık A.Ş.’ye  bedelsiz olarak verilmesine ilişkin 18/01/2021 tarihli; 1294 olur sayılı, 19/01/2021 tarihli; 1296 havale sayılı yazısı.