ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

15.12.2020 Tarihli Encümen Toplantısı

      T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 15/12/2020 
SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT 
       GÜNDEMDİR

 
1-(260) Zabıta Dairesi Başkanlığının, İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınmasına ilişkin 08/12/2020 tarihli; 28143 olur sayılı, 08/12/2020 28200 havale sayılı yazısı.
 
2-(261)  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Hasar bedeli için karar alınmasına ilişkin 09/12/2020 tarihli; 28355 olur sayılı, 10/12/2020 tarihli; 28458 sayılı havale yazısı.
 
3-(262) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 14/12/2020 tarihli; 28680 onay sayılı, 15/12/2020 tarihli; 28698 havale sayılı yazısı.
 
4-(263) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 14/12/2020 tarihli; 28681 onay sayılı, 15/12/2020 tarihli; 28698 havale sayılı yazısı.
 
5-(264) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 14/12/2020 tarihli; 28679 onay sayılı, 15/12/2020 tarihli; 28698 havale sayılı yazısı.
 
6.(265)  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Hafriyat Denetimine ilişkin 15/12/2020 tarihli 28741 olur sayılı yazısı.
 
7.(266) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Hafriyat Denetimine ilişkin 15/12/2020 tarihli 28742 olur sayılı yazısı.