Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.04.2015 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI: 
 
   T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/04/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 09/03/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

 Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
                                                                  GÜNDEM
 
1- 4/153- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediye Hizmet Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.01.2015 tarih ve 1/4 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 4/154-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18078 nolu parsele ilişkin hazırlanan Yurt Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 4/155-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.12.2014 tarih ve 13/395 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresince yapılan 23 adet itirazdan; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen dört adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 4/156-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 13/397 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresince yapılan 21 adet itirazdan; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen bir adet itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 4/157- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih ve 10/239 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresince yapılan itirazlardan; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen (7 adet) itirazların kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 4/158-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/148 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.12.2014 tarih ve 13/397 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan askı süresince yapılan 23 adet itirazdan; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen üç adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 4/159- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 11, 12, 18, 23, 28 ve 29 parsel sayılı taşınmazlar ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan Ortaöğretim Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı kullanımlarını içeren, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2013/843 - K:2014/1101 nolu kararının uygulanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 4/160- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/146 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören ve üç madde halindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 4/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Sahiline yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planları ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan tekliflerinin kabulünün ve plan değişikliklerinin onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 4/162- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, İncilli Mahallesi ve Kabakoz Mahallesi sınırlarında doğalgaz bölge regülatörü yapımına dair yürürlükteki imar planında park alanı olan yerlerin bir kısmının Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 07.08.2014 tarih ve 73 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 4/163- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2015 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, I.Organize Sanayi Bölgesi II.Etap genişleme alanı ve Merkezi İş ve Konut Alanının Küçük Sanayi Alanına  dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde Arifiye İlçe Belediye Başkanlığının 16.02.2015 tarih ve 647 sayılı yazısı ile ve iki adet şahıs itirazlarının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 4/164- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 13/394 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar, Yeşiltepe ve Erenler Mahallelerini kapsayan, yaklaşık 850 ha alana ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazlardan Erenler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 27 (uygun) madde halinde sunulan itirazların komisyon raporundaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 07/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 4/165- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/04/2014 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak planlanan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 4/166- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Gölü 1. Derece Doğal Sit Alanı Sınırının Arifiye İlçesindeki kısmının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 4/167- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/27 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan ve daha önce Kentsel Dönüşüm Alan Sınırı içinde olan ancak proje dışına çıkartılan 5.600 m².lik bir alanı da kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 4/168- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 216,225,226,253,254 ve 753 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve parseller arasından gecen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 4/169- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/120 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 155 ve 156 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 4/170- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 7/144 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Muradiye, Nailiye, Şükriye ve Uzunkum Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresince yapılan itirazlardan; Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/78 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/04/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 4/171- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Ortaöğretim Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 4/172- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik Sosyal Konut üretmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 4/173- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisince 10/06/2013 tarihli ve 7/227 sayılı kararıyla kabul edilen “Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği”nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının adının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı şeklinde değişmesi, yönetmelikte sehven yazılmış ibarelerin ekte düzenlendiği şekliyle düzeltilerek yeniden hazırlanan yönetmeliğin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 4/174- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2014 tarih ve 2/54 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ait 06/04/2015 tarih ve 405 sayılı yazısı.
 
23- 4/175- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/02/2015 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresi çerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ait 06/04/2015 tarih ve 477 sayılı yazısı.

24- 4/176- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17/03/2015 tarih ve 4/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 1/44 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesine ait 06/04/2015 tarih ve 482 sayılı yazısı.
 
25- 4/177- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2013 tarih 11/308 sayı ve 12/05/2014 tarih 6/119 sayılı kararları ile onaylanan, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 509 sayılı yazısı.
 
26- 4/178- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 9591,9592 ve 6552 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 506 sayılı yazısı.
 
27- 4/179- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülen, Çark Caddesi Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sanayi Caddesi ve ASEM Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 517 sayılı yazısı.
 
28- 4/180- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 65 - 67 sayılı kararları ile uygun görülen Serdivan İlçesi Kuzey 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ve ilaveleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan notu değişikliklerinin görüşülmesine ait 08/04/2015 tarih ve 532 sayılı yazısı.
 
29- 4/181- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 64 - 66 sayılı kararları ile uygun görülen Serdivan İlçesi Güney 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ve ilaveleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan notu değişikliklerinin görüşülmesine ait 08/04/2015 tarih ve 533 sayılı yazısı.
 
30- 4/182- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanan, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan iki adet itirazın görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 470 sayılı yazısı.
 
31- 4/183- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/25000 ile 1/1000 ölçekli İmar Planları onaylanarak yürürlüğe giren, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması yapılacak olan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 504 sayılı yazısı.
 
32- 4/184- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Başkanlığının 06/04/2015 tarih ve 1045 sayılı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/03/2015 tarih ve 3128774 sayılı yazısı ile talep olunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi Camili Mahallesi, 185 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ait 08/04/2015 tarih ve 531 sayılı yazısı.
 
33- 4/185- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin; 05/02/2015 tarih ve 10 sayılı kararıyla uygun görülen, Karasu İlçesi Aşağıaziziye Mahallesi 450 ada 216 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 455 sayılı yazısı.
 
34- 4/186- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin; 05/02/2015 tarih ve 11 sayılı kararıyla uygun görülen, Karasu İlçesi Kabakoz Mahallesi 415 ada 236 nolu parseldeki İmam Hatip Lisesi Alanının güneyinde bulunan ve 10.00m’lik imar yolunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 456 sayılı yazısı.
 
35- 4/187- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/02/2015 tarih ve 2/58 sayılı kararı ile onaylanan Hal Alanı olarak Belediyemize ön tahsisi yapılan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Arifiye ilçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 14 adet itirazın görüşülmesine ait 03/04/2015 tarih ve 495 sayılı yazısı.

36- 4/188- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Sapanca İlçesi Ünlüce Mahallesi, G24C06B3A17 pafta, 561 ve 563 nolu parsellerde Sapanca İmam Hatip Lisesi yapılacağından 561 ve 563 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/39 sayılı kararının görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 519 sayılı yazısı.
 
37- 4/189- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 510 sayılı yazısı.
 
38- 4/190- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi sınırlarındaki yaklaşık 123 hektarlık alanın 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi ve yürütülecek projeye ait yetkinin Ferizli İlçe Belediyesine verilmesine ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesine ait 08/04/2015 tarih ve 530 sayılı yazısı.
 
39- 4/191-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 15 sayılı kararının görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 524 sayılı yazısı.
 
40- 4/192- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarih ve 2015/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 45 ada, 228 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ait 08/04/2015 tarih ve 527 sayılı yazısı.
 
41- 4/193- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 01/04/2015 tarih ve 20 sayılı kararıyla uygun görülen, Pamukova İlçesi, 386 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ait 07/04/2015 tarih ve 443 sayılı yazısı.
 
42- 4/194- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemize dahil olan altı ilçemizdeki toplu taşıma yapan araçların 5393 sayılı Kanunun 15.maddesinin c ve f bendi, 5216 sayılı Kanunun 7.maddesinin f bendi gereğince 2015 yılı hat ücretlerinin tespitine ait 07/04/2015 tarih ve 1120 sayılı yazısı.
 
43- 4/195- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome’nin 01/04/2015 tarih ve 2015/128 sayılı kararıyla, Şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri için plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi kabul edilmiş olup, servis taşımacılığı yapan esnafın ödeyeceği plaka bedelinin tespitine ilişkin 02/04/2015 tarih ve 897 sayılı yazısı.
 
44- 4/196-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2011 tarih ve 10/465 sayılı meclis kararı ile Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tespiti yapılmış olup, 6360 sayılı Kanunla birlikte Belediyemize katılan yeni ilçelerle birlikte diğer ilçelerin değerlendirilmesi neticesinde belirlenen Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna alınacak yolların onaylanmasına ilişkin 03/04/2015 tarih ve 202 sayılı yazısı.
 
45- 4/197- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome’nin 01/04/2015 tarih ve 2015/83 sayılı kararıyla uygun görülen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/f ve 9. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/g maddeleri çerçevesinde güncellenerek hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 02/04/2015 tarih ve 898 sayılı yazısı.
 
46- 4/198- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 05/03/2015 tarihli ve 19 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Karasu İlçesi, Kurumeşe Mahallesi, köyiçi mevki 282 parsel nolu 5.000,00 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Karasu Belediyesine ait mezarlık alanı olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/03/2015 tarih ve 646 sayılı yazısı.
 
47- 4/199- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 2014/52 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Söğütlü İtfaiye Grubu kurulabilmesi için Söğütlü İlçesi Cami Cedit Mahallesi G24-B-15-a-3-a pafta, 4063 parsel nolu taşınmazın 386,00 m2’lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre Belediyemiz adına 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin 10/03/2015 tarih ve 493 sayılı yazısı.
 
48- 4/200- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/03/2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen, trafik akışını düzenlemek, vatandaşların araçlarını park edeceği alan sağlamak amacıyla Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 20 pafta, 39 ada, 237 nolu parselde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin l bendine göre otopark yapılması/yaptırılması, işletilmesi/işlettirilmesi hususunda 6360 sayılı Kanununun 7.maddesi z bendi hükmüne göre Akyazı İlçe Belediyesine yetki devri yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/04/2015 tarih ve 197 sayılı yazısı.
 
49- 4/201-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararı ile talep olunan,  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre OTOYOL marka, 1998 model, FIAT804005230872860 motor ve NMS0636000T221651 şase nolu 54 TK 076 plakalı bir adet otobüsün Sapanca İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 02/04/2015 tarih ve 932 sayılı yazısı.
 
50- 4/202- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Arge Şube Müdürlüğünün, hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre 2015 mali gider bütçesinde kalan ödeneklerinin de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına aktarılmasına ilişkin 03/04/2015 tarih ve 125 sayılı yazısı.
 
51- 4/203- Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16’ncı maddesi; “Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur” denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin 06/04/2015 tarih ve 225 sayılı yazısı.
 
52- 4/204- Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üye olmak üzere oluşturulacak İhtisas Komisyonlarının İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk ve Tarım Komisyonları olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere açık oylamayla üye seçimine ilişkin 06/04/2015 tarih ve 226 sayılı yazısı.
 
53- 4/205- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 25/03/2015 tarih ve 9 sayılı yazısı.
 

                                                               -13/04/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

54.4/206.-Arifiye İlçe Belediyesinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Arifiye İlçe Belediyesince yapılan değişikliklere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı dosyasına ait 08/04/2015 tarih ve 1627 sayılı yazısı.
 
55.4/207.-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi 142 ada, 955 nolu parselin Engellilere Yönelik Gündüz Bakımevi yapılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsisinin görüşülmesine ilişkin 10/04/2015 tarih ve 714 sayılı yazısı.
 
56.4/208.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 113 ada,10 nolu parselde araziye spor tesisi yapılabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09/04/2015 tarih ve 287 sayılı yazısı.
 
   
 
 

;
×