ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.12.2020 Tarihli Encümen Toplantısı.

 T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 08/12/2020 
SALI GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT 
   GÜNDEMDİR
 
1-(257) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 08/12/2020 sayılı yazısı.
 
2-(258) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Encümeninin 08/12/2016 tarih ve 756 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi kamulaştırılma yapılmasına ilişkin 08/12/2020 sayılı yazısı.
 
3-(259) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, şerh kaldırılmasına ilişkin 08/12/2020 sayılı yazısı.