ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.12.2020 Tarihli Encümen Toplantısı

 T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 08/12/2020 
SALI GÜNÜ SAAT 14.30’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT 
    GÜNDEMDİR
 
1-(256) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-a Maddesine göre bina yıkım ihalesi.