ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

01.12.2020 Tarihli Encümen Toplantısı

 
 T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 01/12/2020 
SALI GÜNÜ SAAT 15.00’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT 
     GÜNDEMDİR
 
1-(253) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 01/12/2020 tarihli yazısı.
 
2-(254) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mezarlık nitelikli taşınmazların, mezarlık olarak kullanılmak üzere devir alınmasına ilişkin 01/12/2020 sayılı yazısı.
 
3-(255) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Süpürgeciler Sitesinde devir talebine ilişkin 01/12/2020 sayılı yazısı.