‘Anadolu Selçukluları ve I. Alâeddin Keykubad’ isimli panelde konuşan Dr. Emine Uyumaz, “I. Alâeddin Keykubat, ekonomik kararları, sefer planlamaları ve diplomatik tavırları ile Selçuklu Devleti’ne en parlak devrini yaşatmıştır” derken; Prof. Dr. Şahin, “Çağrı ve Tuğrul kardeşler, 1075 yılında İznik'i Bizanslılarla yaptığı savaşta alarak Selçuklu Devleti’nin temelini attı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Anadolu Selçukluları ve I. Alaeddin Keykubad’ isimli panel ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen programa Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Haşim Şahin ve Dr. Emine Uyumaz konuşmacı olarak katıldı. Programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’ün yanı sıra çok sayıda dinleyici yer aldı.

Selçukluların temeli atıldı
Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Haşim Şahin, “Çağrı ve Tuğrul kardeşler, 1075 yılında İznik'i Bizanslılarla yaptığı savaşta alarak Selçuklu Devleti’nin temelini attı. Selçuklular Bizans entrikaları, Moğol istilaları ve Haçlı seferlerine rağmen Anadolu'da var olmaya ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi için çalıştılar. Yurdumuzu Türk yurdu haline getiren temel unsur Selçuklulardır” dedi.

En parlak dönem
Dr. Emine Uyumaz, “I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu olan Alâeddin Keykubad, 1220 tarihinde Selçuklu tahtına oturmuştur. Her şeyden önce Selçukluların üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan en büyük hükümdarı Alâeddin Keykubad’dır. Ekonomik kararları, sefer planlamaları ve diplomatik tavırları ile Selçuklu Devleti’ne en parlak devrini yaşatmıştır. Keykubat döneminde halk refah ve saadet yıllarını yaşarken, devletin askeri ve ticari hayatı doruk noktasına ulaşmıştır. Büyük camiler, kervansaraylar, surlar ve kaleler inşa ederek büyük imar faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Anadolu coğrafyasında 250 yıl hüküm sürerek, coğrafyanın kalıcı olarak Türk yurdu haline gelmesini sağlayan Selçuklu Devleti’nin en önemli hükümdarı Keykubad olmuştur” diye konuştu.

Çöküş yılları
Prof. Dr. Muharen Kesik, “II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Alâeddin Keykubad’tan sonra tahtta oturan hükümdarların hiç birisinin Moğollara gücü yetmemiştir. Selçuklu Devleti yaşadığı doruk noktasından yavaş yavaş gerilemeye ve hükümdarlığın çöküş yıllarına doğru ilerlemiştir. 1243 yılında Kösedağ savaşını Moğollara kaybederek Selçuklu Devleti gerçek anlamda hükümdarlığını kaybetmiştir. Savaştan sonra ömrünü bir müddet kâğıt üzerinde Moğolların kukla sultanları ile devam ettirmiştir” ifadelerini kullandı.