MİKGED'den Elektronik Belge Semineri

Esas ve usuller anlatıldı
MİKGED Genel Başkanı Kemal Kaya tarafından resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmelik, SDP(Standart Dosya Planı) ile ilgili bilgi verildi. Mahalli İdareler Uzmanı Bilgisayar Yazılım Mühendisi Yılmaz Akgün tarafından EBYS sürecine dair tüm işlemler, belgenin oluşumundan kurum içi ve kurum dışı dolaşımına ve arşivlenmesine kadar süreçlerin tamamını uygulama üzerinde TSE 13298 nolu EBYS standardı ile uyumlu olması gerekliliği hususlarında açıklamalar yaptı.

Çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Murteza Oktar “Kamu kurum ve kuruluşları elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 13298 nolu standartlara göre işlemlerin gerçekleştirilmesi, yönetmelikler ve mevzuatlarla belirlenmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu sistemin uyumlu olarak yürütülmesi bilgi işlem dairesi başkanlığı ile programımda SDP, EBYS sürecine dair tüm işlemler ile TSE 13298 nolu EBYS Standardına uygun hale getirilecek süreçlerin uygulamasına başladık. Daire başkanlığımıza bağlı yazı işleri ve arşiv şube müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmasını ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 ilçe belediyesi arasında bu sistemin uygulanmasını hedefliyoruz” dedi. Seminer sonunda katılımcılara eğitim konuları ile ilgili katılım belgesi verildi.