Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Hoca Ahmet Yesevi’ konulu panel AKM’de gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Hoca Ahmet Yesevi’ konulu panel ile devam etti. UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı kapsamında AKM’de gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Necdet Tosun, Prof. Dr. Musa Yıldız ve Doç. Dr. Haşim Şahin Hoca Ahmet Yesevi’yi katılımcılara anlattı.

Orta Asya’nın İslamlaşmasında Etkisi Büyük
Hoca Ahmet Yesevi konusunda birçok çalışmaya imza atan Prof. Dr. Tosun, “Bu akşam burada 850 yıl önce yaşamış bir mutasavvıftan, bir Allah dostundan, bir alimden, bir şairden, çok yönlü bir insandan bahsediyoruz. Ahmet Yesevi, bulunduğu bölgede Türkçe’den başka dil bilmeyen halka; benimsediği dini, tasavvufi ve ahlaki konuları Türkçe olarak anlatmış, birçok eserini ise yine Türkçe olarak nakşetmiş, halkın faydalanmasından başka hiçbir amaç gütmemiştir. Ahmet Yesevi’nin özellikle Orta Asya’nın İslamlaşmasında, henüz Müslüman olmayan Türk boylarının İslam’ı ve tasavvufu öğrenmesinde çok büyük etkisi olmuştur” dedi.

İslam Işığını Yansıtmıştır
Türkistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yıldız ise, “Peygamberimizin Medine’de yakmış olduğu İslam ışığını Ahmet Yesevi Türkistan’dan ayna tutmuş, o aynayı Anadolu’ya, Balkanlara ve dünyanın farklı yerlerine yansıtmıştır. Ahmet Yesevi’nin yansıttığı bu ışık Anadolu’da Yunus Emreler, Hacı Bektaşi Veliler, Mevlanalar olarak, Balkanlarda Sarı Saltuklar, Demirci Babalar ve Gül Babalar olarak tezahür etmiştir. Bugün Anadolu’da Müslümanlık varsa, yine Balkanlarda Müslümanlık varsa, Ahmet Yesevi hazretlerinin bunda etkisi büyüktür” ifadelerini kullandı.

Peygamber Aşığı
Doç. Dr. Şahin ise “Ahmet Yesevi’nin Türklerin İslamlaşma ve İslam’ı anlama süreçlerinde en büyük paya sahip şahsiyetlerden biri olduğunu biliyoruz. Hoca Ahmet Yesevi’nin eserlerinde sürekli üzerinde durduğu bir nokta var: ‘yoksullara, yetimlere, gariplere yardım edilmesi, kol kanat gerilmesi.’ Yetimliğin, garipliğin onun zihninde bu kadar yer etmesinin bir sebebi var elbette. Kendisi de yetim ve öksüz olarak büyümüştür. Ancak daha da önemli sebebi, Peygamber aşığıdır. Öksüz ve yetim bir peygamberin ümmeti ve onun dininin tebliğcisi bir şahsiyet olan Ahmet Yesevi, nasıl bir neslin üzerine toplumun yükseldiğini bize işaret ediyor. Ahmet Yesevi, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaşi Veli’nin Anadolu’da yaptığını Orta Asya’da Türkçe konuşan topluluklar arasında, onların diliyle gerçekleştirmiştir” dedi.