Hizmet Satın Alma Duyurusu

BSB 998 Lets CYCLE PROJESİ
HİZMET SATIN ALMA DUYURUSU

İşin adı; İletişim, Görünürlük ve Web Sitesi Tasarım & Güncelleme Hizmetleri

Ref no;: BSB 998 - EE3/SA04
Son teklif tarihi; 02.04.2021 saat 16:00

İşin Konusu; LetsCycle projesi kapsamında, Avrupa Birliği’nin, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı’nın ve projenin  kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması, etkinlik ve faaliyetlerin duyurulması, hedef grupların projeye katılımın sağlanması ve projenin etkisinin güçlendirilmesi için Masaüstü Bayrak, Duvar Bayrağı, Proje Tanıtım Tabelası, Roll up, Afiş, Bisiklet Baskılı Çanta,  Görünürlük Etiketi, Tanıtım Videosu Prodüksiyonu, Kalem USB, El Broşürü, Broşür,  “Paket Bisiklet Tur Programı Rehberi”  tasarım ve baskı işleri ile, web sayfası tasarım, kurulum ve güncelleme hizmetleri satın alınacaktır. Ayrıntıları teknik şartnamede belirtilmiştir.

İstekliler “ihale dosyasını” aşağıdaki irtibat kişisinden isteyebilir.

SERVICE CONTRACT NOTICE

Gizem Aydın
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Evliya Çelebi cad. 1004 sok. No:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ek Bina Ofis 4
Erenler / Sakarya
444 40 54 - 4213
arge@sakarya.bel.tr

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

BSB 998 Lets CYCLE PROJECT
SERVICE CONTRACT NOTICE

Contract Title; Services for Communication & Visibility and Project Web Site Development
Ref no: BSB 998 - EE3 / SA04

Deadline for submitting tenders; 02.04.2021 at 16:00
Contract Description;
 Within the scope of the LetsCycle project, to ensure the visibility of  European Union, The Joint Operational Programme  Black Sea Basin 2014-2020 Program and the project  to the public, to announce the activities and events, to ensure the participation of the target groups to the project activities and to strengthen the impact of the project, the following services will be purchased; Desktop flag, Wall Flag, Project Promotion Signboard, Roll up, Poster, Bicycle Printed Bag, Visibility Label, Production of Promotional Video, Pen USB, Brochure, Flyer, "Package Bicycle Tour Program Guide" design and printing works and web page design, launch and update services will be purchased. Details are specified in the Terms of Reference document.

Tenderers can request “tender dossier” from the contact person below

SERVICE CONTRACT NOTICE

Gizem Aydın
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Evliya Çelebi cad. 1004 sok. No:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ek Bina Ofis 4
Erenler / Sakarya
444 40 54 - 4213
arge@sakarya.bel.tr

Respectfully announced to the public