‘Ömer Nasuhi Bilmen’ konulu panelde konuşan Prof. Dr. Rahmi Yaran, “Ömer Nasuhi Bilmen ömrünün sonuna kadar hayatını ilme ve yazmaya adamış bir isimdi” dedi. Doç. Dr. Muhammed Abay ise, “İlmi titizliğe önem veren son derece saygılı bir şahsiyettir” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat etkinlikeri ‘Ömer Nasuhi Bilmen’ isimli panel ile devam etti. AKM’de kültür sanat dostlarının yoğun ilgi gösterdiği panele Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Prof. Dr. Rahmi Yaran, Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Doç. Dr. Muhammed Abay konuşmacı olarak katıldı.

İşine sadık bir insan
Programın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Ahmet Bostancı “Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın çok uzun bir memuriyet hayatı var ve bu vazife boyunca mesaiye gelmediği hiç bir gün olmamıştır. En uzun süreli izninde 3 aylık bir izin almış onu da hacca gitmek için almıştır ve 60 gün sonra geri dönmüştür. Akademik anlamda da çok entelektüel bir tarzı vardır. Türkçe, Farsça ve Arapça şiir yazacak şekilde bilgisi var ve sonradan da tercüme yapacak derecede Fransızca öğrenmiş. Hocamızın bir adet romanı var ‘İki Aşk Çiçeği’ hocamızda bunu çok severmiş ve gelen misafirlerine okurmuş” ifadelerini kullandı.

Ömrünü ilme adadı
Prof. Dr. Rahmi Yaran, “Bizim şu dönemlerde Ömer Nasuhi Bilmen gibi itikatta sağlam, amelde sağlam, ahlakta sağlam, ilimde sağlam isimlere gerçekten çok ihtiyacımız var. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız, 88 yıllık ömründe okumak, öğrencilik, müderrislik ve adeta ömrünün sonuna kadar yazan bir isimdi” dedi.

Mazi ile ati arasında bir köprü
Prof. Dr. Abdullah Kahraman, “Ömer Nasuhi Bilmen gibi hem yüreklerde hem gönüllerde hem görev yaptığı makamlarda hem kütüphanelerde her birimizin evlerinde iz bırakmış zatı anmak için toplantı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etmek istiyorum. Geçmişimizle övünmek güzel, onları hayırla yaad etmek görevimiz. Ömer Nasuhi Bilmen’lerin fonksiyonunu icra edebilecek yetişkin, kabiliyetli, çığır açacak alimlere de ihtiyacımız var. Çünkü biz maziden kopamayız mazi ile ati arasında bir köprü kurmalıyız” diye konuştu.

Saygılı bir şahsiyet
Prof. Dr. İlyas Çelebi, “Ömer Nasuhi Bilmen hoca kısa ifade ile bir İslam âlimidir. İslam’ın tümünde söz sahibi olandır. Gök, yıldız, yeryüzü ve arş gibi konulardaki ayetleri bilim yenilendiği için de yeniden tefsir yapmış ve bizlere ulaşmasında büyük önem arz etmiştir” derken; Doç. Dr. Muhammed Abay ise, “Ömer Nasuhi Bilmen hocamız en önemli değerlerine son derece saygılı ve bunu ifade ederken de son derece titiz cümleler kurardı. İlmi titizliği vardır bu son derece önemli bir özelliğidir. Bir konuyu anlatırken o konunun hangi eserlerde incelenip okunması gerekiyorsa onların peşine düşüp mutlaka o eseri görmeye gayret ederdi. Kendi değerlerine son derece saygılı bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.