Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ konulu panel ile sona erdi. Halit Bekiroğlu, “Eğitim sadece okul değil, bütün hayatımızı etkileyen bir meseledir. Biz hayatımızın değerlerini parçaladık. Eğitimi, ilmi, sosyalliği hep birbirinden ayırdık. İslam’a göre hayatı parçalayamayız. Bunların hepsi bir bütün halinde kalmalıdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ konulu panel ile sona erdi. AKM’de gerçekleştirilen programa Halit Bekiroğlu, Raif Nas, Tuba Karaçorlu ve Resul Çiftçi katıldı. Programda eğitimin geleceği ve geçmişi hakkında yorumlar yapıldı. Programın moderatörlüğünü Tuba Karaçorlu yaptı.

Eğitim tüm ömre yayıldı
Tuba Karaçorlu, “Eğitim dediğimiz olay artık sadece okullarda öğretilen değil bütün bir ömre yayılan süreçtir. Tüm evren için geçerli bir kanun diyebiliriz eğitim için. Ama yapmış olduğumuz bazı hatalar mevcut. Bunlardan bir tanesi problemi tespit edebiliyoruz ama sistem çok hızlı bir değişim gördüğü için bunun düzelmesi için bir çözüm üretemiyoruz. Bunu geleceğe dair nasıl düzeltmeliyiz diye üzerinde çalışmalar yaparak çabalamamız gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.

Değişim hayatımızı etkilemiştir.
Raif Nas, “Düşünmek için durmak lazım. Düşüncelerimiz durduğumuz yerde şekillenmektedir. Bugün bir cümle kuruyorsak, kurduğumuz her cümlenin geçmişi ve kökleri bulunduğunu unutmamalıyız. Tarih her zaman sarmallar halinde ilerlemiştir. Bizim devletimizin 2 defa değiştiği önemli olay yaşanmıştır. Birinci olay 8 ve 9. yüzyıllar da ilk defa Müslümanlığa olan geçişler, ikincisi, ise Osmanlı’nın Tanzimat’la birlikte kendisini daha çok batıya kaydırarak bin yıllık bir süreçte ırmağın akışının değişmesidir. Eğitimde de bu durum büyük bir şekilde bağdaşmıştır. İçinde batılılık ve doğululuk aynı anda olunca biraz karmaşa yaşandı. Önemli bir söz vardır. ‘İnsan kelimesi kadar insandır.’ Dil düşüncenin evidir. Bunu kurgulamak için kelimelere ihtiyaç duyarız” sözlerine yer verdi.

Eğitim bütün hayatı etkiler
Halit Bekiroğlu, “Eğitim sadece okul değil, bütün hayatımızı etkileyen bir meseledir. Biz hayatımızın değerlerini parçaladık. Eğitimi, ilmi, sosyalliği hep birbirinden ayırdık. İslam’a göre hayatı parçalayamayız. Bunların hepsi bir bütün halinde kalmalıdır. Bu parçalanma eğitime de yansıdı ancak biz bunu sadece okula indirgedik. Eğitimle ilgili kurum ve kuruluşların bir bütün halinde olması gerekmektedir. Eğitimi beşikten mezara kadar düşünürsek, ilk olarak ailede başlar ve son nefesimize kadar devam eder” dedi.