Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ahmet Cevdet Paşa’ panelinde konuşan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, “Ahmet Cevdet Paşa özgürlüğün ve serbestliğin kaynağının İslam dünyası olduğunu ve Avrupalıların bu özellikleri doğudan devşirdiklerini ifade etmektedir” derken; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer, “Ahmet Cevdet Paşa dahi bir hukukçudur. Meclisi Tanzimat’a üye olduktan sonra hazırlanan kanunların büyük kısmı Cevdet Paşa’nın kaleminden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Ahmet Cevdet Paşa’ konulu panel ile devam etti. AKM’de gerçekleşen ve moderatörlüğünü Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fuat Aydın’ın üstlendiği programa İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer konuşmacı olarak katıldı.

Dahi Bir Hukukçu
Programın açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer, “Cevdet Paşa için Mecelle’den örnek verirler. Mecelle İstanbul hukuk tarihinin ilk resmi kanun örneğidir. Tabiî ki en iyi örneklerinden birisidir. Belli bir mesai ortaya koyduktan sonra belki hepimiz bir hukuk kitabı yazabiliriz. Ancak o metinlerden bir kanun metni ortaya koymak çok zordur. Bu yüzden Ahmet Cevdet Paşa dahi bir hukukçudur. Ayrıca Meclisi Tanzimat’a üye olduktan sonra hazırlanan kanunların büyük kısmı Cevdet Paşa’nın kaleminden çıkmıştır” diye konuştu.

Önemli Bir Şahsiyet
Programın devamında konuşan Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, “Ahmet Cevdet Paşa, yarım yüzyılı aşkın bir süre Osmanlı Devleti’nde söz sahibi olmuştur. Aynı zamanda tanzimat ve meşrutiyet devirlerini de yaşamıştır. Tarih, sosyoloji, iktisat, felsefe, ahlak, bilim ve edebiyat konularında görüş ve düşüncelerini söyleyen, kaleme alan birini burada anlatmak zor ancak imkansız değildir. Ahmet Cevdet Paşa hakkında yerli ve yabancı doktora tezleri ve yüksek lisans tezlerinin yazıldığını biliyoruz. Aynı zamanda devletin birçok kademesinde önemli görevlerde bulunmuştur. Çekirdekten yetişme bir devlet adamı diyebiliriz. Bugün elimizde otuza yakın telif ya da çeviri eserleriyle birlikte yer almaktadır. Dolayısıyla ortada gerçekten büyük ve önemli bir şahsiyet bulunmaktadır’ ifadelerini kullandı.

Aile Hassasiyeti
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, “Ahmet Cevdet Paşa özgürlüğün ve serbestliğin kaynağının İslam dünyası olduğunu ve Avrupalıların bu özellikleri doğudan devşirdiklerini ifade etmektedir. Gerçektende Avrupa toplumu, insan onuruna saygıyı ve haysiyeti doğu toplumlarından yani özetle İslam toplumlarından öğrenmiştir. Cevdet Paşa’nın önem verdiği bir başka konu ise aile kurumudur. Cevdet Paşa toplumdaki sosyal ve ahlaki tabakalaşma da aileye büyük önem verir. Ona göre aile kutsal bir müessesedir. Kişinin kendisini kötülüklerden koruması ve çocuk sahibi olması bir ibadettir” şeklinde konuştu.

Gelenekten Kopmayan Çalışmalar
Kısa bir konuşma yapan programın moderatörü Prof. Dr. Fuat Aydın ise, “Ahmet Cevdet Paşa Tanzimat sonrasında ortaya çıkan Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılık içerisinde yer alan insanlardan biridir. Ahmet Cevdet Paşa’nın İslamcılığı herkese göre daha farklıdır. Bu yüzden yapmaya çalıştığı şeyler gelenekten kopmadan ama geleneğin içinde dönüşerek, batının geldiği yeri unutturmamaya çalışan birisidir’ dedi. Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, katılımcılara günün anısına plaket takdim etti.