Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Abdülhamid Ne Yapmak İstedi’ isimli konferansı ile devam etti. Prof. Dr. Necmettin Alkan, “Döneminin ve zamanının ruhuna ters bir hükümdar değil, aksine o dönemin kültürünü geleneğini yansıtan bünyesinde barındıran bir hükümdardı. Sultan 2. Abdülhamit’i biz yaşadığı coğrafyanın, devletin bağlamından koparıp bir kenara koyduğumuzda o döneme ait hiçbir yorum yapamayız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Prof. Dr. Necmettin Alkan’ın ‘Abdülhamid Ne Yapmak İstedi’ isimli konferansı ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel’in yanı sıra çok sayıda kültür sanat dostu katıldı.

Zamanın ruhu
Prof. Dr. Necmettin Alkan, “Bizim yaşadığımız zamana hâkim olan popüler kültür veya yerleşik kültür, düşünce anlamında mukayese ettiğimizde, dediğimiz zamanın ruhu kavramının izlerini az çok taşırız. Sultan 2. Abdülhamit’e baktığımızda kendi döneminin Osmanlı hükümdarlığına yönelik farklı bir etkileşim sergilediği söylenemez yani kendi dönemini yansıtan bir padişahtı. Döneminin ve zamanının ruhuna ters bir hükümdar değil aksine o dönemin kültürünü geleneğini yansıtan bünyesinde barındıran bir hükümdardı.  Sultan 2. Abdülhamit’i biz yaşadığı coğrafyanın, devletin bağlamından koparıp bir kenara koyduğumuzda o döneme ait hiçbir yorum yapamayız” dedi.

33 yıllık iktidar
Prof. Dr. Alkan, “Bizim gerçek bir Sultan Hamit fotoğrafı ortaya koyabilmemiz için kendi yaşadığı dönemin sosyokültürel şartların zamanıyla bağlantılı olarak ele alabiliriz birini diğerinden ayıramayız bu doğru olmaz. Abdülhamit’in 33 yıllık iktidarını ya da 70 küsur yıllık hayatı boyunca yaşadığı devletin ve toplumun tarihi ve kültürel etmenleri ortaya koyarak incelediğimizde Sultan Abdülhamit’in ne yapmak istediğini anlayabiliriz. 2. Abdülhamit döneminin en problemli zamanlarında tahta geçmiş ve devleti zor şartlar altında yönetmeye çalışmıştır. Kendi döneminde yaşadığı sorunların farkında olan 2. Abdülhamit çözümler üretmeye başlamıştır. Osmanlı’yı bu coğrafyada devamlılığını sağlamak için planlar yapmaya başlamıştı” dedi.