Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.07.2013
8/241
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu parselin ?Üniversite Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu parselin ?Üniversite Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği 26.06.2013 tarihli 81 nolu komisyon raporu ile onaylanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ?Üniversite Alanı? olarak planlandığından dairesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu parselin Üniversite Alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 07.05.2013 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/249
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 6 pafta, 738 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/250
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/251
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 46 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 146-147 ve 329 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4057 ada, 3 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 21-27 ve 36 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
9/264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 146-147 ve 329 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 146-147 ve 329 nolu parsellerdeki ?Ortaöğretim Tesis Alanı?nın E:0.80 - katsayısı=2 kat olan yapılaşma değerlerinin E:1.20 - kat sayısı=4 kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 01.07.2013 tarih ve 7/103 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 09/07/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 2334 ada, 19 ve 20 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2334 ada, 19 ve 20 nolu parsellerden geçen 7.00 m lik imar yolunun güneye kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 06.05.2013 tarih ve 5/72 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
08.07.2013
8/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1615 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1615 ada, 1 nolu parselin Dini tesis alanına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin; Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 06.05.2013 tarih ve 5/73 sayılı kararının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
08.07.2013
8/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 805 ada, 666 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 805 ada, 666 nolu parselden geçen 10.00 m.lik İmar Yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkındaki, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 06.05.2013 tarih ve 5/74 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 26/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller Mahalleleri) sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların 172 adedinin reddine, 71 adedinin kabulüne, bir adedinin kısmen kabul, kısmen reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/06/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun Meclis üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Muhittin DERMAN ve Hıfzı OLGUN?un kabul edilen maddelere olumlu, reddedilen maddelere çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/247
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 2 pafta, 8595 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nizam İmar Planı
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
08.07.2013
8/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı?nın Plan Notlarından 28. ve 29. Maddeye ilave yapılması
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.07.2013
8/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3386 ada, 516 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3386 ada 516 nolu parsele ilişkin Adapazarı Belediye Meclisince alınan 01/07/2013 tarih ve 7/102 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin 05/07/2013 tarih ve 2197 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir