Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.

12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL,
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/100
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ve 2003/8 nolu genelgesine istinaden hazırlanan Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi aynı Bakanlık tarafından uygun görülmüş olup, projenin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli (5 yıl) 12.000.000,00-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/101
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/98
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait çöp kamyonlarından 54 TP 577 plakanın Erenler, 54 TP 578 plakanın Ferizli, 54 TR 294 plakanın Karapürçek, 54 TR 295 plakanın Söğütlü İlçe Belediyelerine temizlik hizmetlerinin ilçe belediyeler tarafından yürütülmesi ve kurumumuzda kullanım amaçlarına uygun faaliyet alanı bulunmaması nedeni ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre devir edilebilmesi, Erenler İlçe Belediyesine ait cenaze aracının Büyükşehir Belediyemiz tarafından aynı yönetmeliğin 31.1 maddesine göre devir alınabilmesi
Kabul
12.03.2012
3/80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Dağdibi Mahallesi 2452 ada 471 sayılı parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi 2452 ada 471 sayılı parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/81
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 204 ada, 145 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/82
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3,500 km'lik koridor boyunca ( yaklaşık 21 hektarlık alana ilişkin hazırlanan) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/99
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 10/10/2012 tarih ve 9/442 sayı ile Gar Meydanının kamulaştırılması ile ilgili İller Bankası A.Ş.den alınacak kredi ile ilgili karar alınmış ise de İller Bankası A.Ş.nin talebi doğrultusunda aynı konu ile ilgili yeni bir karar alınması gerekliliğinden bahisle, daha önceki meclis kararında belirtilen husus doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/108
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/109
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Jandarma Genel Komutanlığının 08/03/2012 tarih 3249 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesi Mezarlık ve Bağlar Arkası Mevkii 3 pafta, 141 parsel nolu 35.980 m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, 10 daireli lojman ve iskan tesislerinin yapılabilmesi için Mevzi İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/97
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAZÖZ ALINMASI
Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Yılı Performans Programında ve 2012 Mali yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetvelinde belirtilen 2 adet 18 metre merdivenli itfaiye arazözünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması
Kabul,
12.03.2012
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Camili Mahallesi 1675 ada 1 parsel, 1699 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yer alan 16 hektarlık alanda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4A pafta, 545-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4 pafta, 543-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İstiklal Mahallesi 585 ada 381 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.4 pafta 97 ada 19,32,34,93,94,106 ve 51 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P değişikliği.
İMAR KOM HAV
12.03.2012
3/106
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı Mahallelerine ait) 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
12.03.2012
3/107
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Yanık Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
JORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.

12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONO HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ERENLER İLÇESİ YENİ MAHALLE, 303 ADA 12 - 13 13 14 VE 15 NOLU PARSELLER İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ERENLER İLÇESİ YENİ MAHALLE, 303 ADA 12 - 13 13 14 VE 15 NOLU PARSELLER İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ 06/03/2012 TARİH VE 364 SAYILI YAZISI.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ 06/03/2012 TARİH VE 364 SAYILI YAZISI.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 63 ada 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 63 adadaki yapı nizamının bitişik nizam olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 08/02/2012 tarih ve 2/25 sayılı kararı
Oybirliği ile kabul,
12.03.2012
3/84
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 54 pafta 2925 nolu parsel ile 28 J I imar pafta 17752 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih ve 12 sayılı kararı
Oybirliği ile kabul,
12.03.2012
3/85
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandının 20.00 metreden 6.00 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/02/2012 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun Meclis üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık kabulüne
12.03.2012
3/87
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta 43 ada 13 nolu parselin güneyinde bulunan park alanının, aynı miktarda 43 ada 13 nolu parselin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4 pafta, 543-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4 pafta, 543-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4 pafta, 543-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
24
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Camili Mahallesi, 1675 ada, 1 parsel, 1669 ada 1 parsel ve yakın çeveresinde yer alan 16 hektarlık alanda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
24
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Camili Mahallesi, 1675 ada, 1 parsel, 1669 ada 1 parsel ve yakın çeveresinde yer alan 16 hektarlık alanda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli N.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
23
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İstiklal Mahallesi 585 ada 381 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İstiklal Mahallesi 585 ada 381 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Camili Mahallesi 1675 ada 1 parsel, 1699 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yer alan 16 hektarlık alanda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
JORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.

12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONO HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parselin arasında bulunan 7.00 m.lik yolun kaldırılıp 277 ada 8 nolu parselin Dini Tesis Alanına ilave edilerek, Dini Tesis Alanının büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
12.03.2012
3/87
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta 43 ada 13 nolu parselin güneyinde bulunan park alanının, aynı miktarda 43 ada 13 nolu parselin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.

12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL,
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/100
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ve 2003/8 nolu genelgesine istinaden hazırlanan Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi aynı Bakanlık tarafından uygun görülmüş olup, projenin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli (5 yıl) 12.000.000,00-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/101
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/98
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait çöp kamyonlarından 54 TP 577 plakanın Erenler, 54 TP 578 plakanın Ferizli, 54 TR 294 plakanın Karapürçek, 54 TR 295 plakanın Söğütlü İlçe Belediyelerine temizlik hizmetlerinin ilçe belediyeler tarafından yürütülmesi ve kurumumuzda kullanım amaçlarına uygun faaliyet alanı bulunmaması nedeni ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre devir edilebilmesi, Erenler İlçe Belediyesine ait cenaze aracının Büyükşehir Belediyemiz tarafından aynı yönetmeliğin 31.1 maddesine göre devir alınabilmesi
Kabul
12.03.2012
3/99
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 10/10/2012 tarih ve 9/442 sayı ile Gar Meydanının kamulaştırılması ile ilgili İller Bankası A.Ş.den alınacak kredi ile ilgili karar alınmış ise de İller Bankası A.Ş.nin talebi doğrultusunda aynı konu ile ilgili yeni bir karar alınması gerekliliğinden bahisle, daha önceki meclis kararında belirtilen husus doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/99
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 10/10/2012 tarih ve 9/442 sayı ile Gar Meydanının kamulaştırılması ile ilgili İller Bankası A.Ş.den alınacak kredi ile ilgili karar alınmış ise de İller Bankası A.Ş.nin talebi doğrultusunda aynı konu ile ilgili yeni bir karar alınması gerekliliğinden bahisle, daha önceki meclis kararında belirtilen husus doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parselin arasında bulunan 7.00 m.lik yolun kaldırılıp 277 ada 8 nolu parselin Dini Tesis Alanına ilave edilerek, Dini Tesis Alanının büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
12.03.2012
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mah.4 pafta 97 ada 19,32,34,93,94,106 ve 51 nolu parsellere ait 1/1000 U.İ.P değişikliği.
İMAR KOM HAV
12.03.2012
3/106
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa,Tepebaşı Mahallelerine ait) 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
KORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
JORUCUK MAHALLESİ 1703 ADA 3 NOLU PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN BULUNDUĞU DİNİ TESİS ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇAKLİ UYGULAQMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ŞEKER FABRİKASININ, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN YAZLIK CADDESİ İLE ESKİ KAZIMPAŞA CADDESİ ARASINDAKİ HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. D. İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI TARAFINDAN, SAKARYA BÜYÜKŞEKİR MECLİSİNİN 09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARIYLA YAPTIĞI PLAN TADİLATINA İTİRAZ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARİH VE 1/4 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRA SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ.

12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
09/01/2012 TARH VE 1/4 SAYILI KARAR İLE ONAYLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P . DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN İTİRAZ
KABUL
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ADAPAZARI İLÇESİ OZANLAR MAHALLESİ 3926ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEİĞİŞİKLİ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.

12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONO HAVALE
12.03.2012
3/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
SERDİVAN İLÇESİ G24B23D PAFTA, 8554 VE 1583 NOLU PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ERENLER İLÇESİ YENİ MAHALLE, 303 ADA 12 - 13 13 14 VE 15 NOLU PARSELLER İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
ERENLER İLÇESİ YENİ MAHALLE, 303 ADA 12 - 13 13 14 VE 15 NOLU PARSELLER İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ N.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ 06/03/2012 TARİH VE 364 SAYILI YAZISI.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.03.2012
3/95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ 06/03/2012 TARİH VE 364 SAYILI YAZISI.
KOMİSYONA HAVALE
12.03.2012
3/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 63 ada 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 63 adadaki yapı nizamının bitişik nizam olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 08/02/2012 tarih ve 2/25 sayılı kararı
Oybirliği ile kabul,
12.03.2012
3/84
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 54 pafta 2925 nolu parsel ile 28 J I imar pafta 17752 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih ve 12 sayılı kararı
Oybirliği ile kabul,
12.03.2012
3/85
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandının 20.00 metreden 6.00 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2012 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/02/2012 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun Meclis üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık kabulüne
12.03.2012
3/87
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi G24C04A4D-G24C03B3D-G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C-G24D10B pafta 43 ada 13 nolu parselin güneyinde bulunan park alanının, aynı miktarda 43 ada 13 nolu parselin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
12.03.2012
3/107
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Yanık Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
İMAR VE BAY KOM HAVALE.
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.

12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL,
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/100
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ve 2003/8 nolu genelgesine istinaden hazırlanan Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi aynı Bakanlık tarafından uygun görülmüş olup, projenin finansmanı için İller Bankası A.Ş.'den 60 ay vadeli (5 yıl) 12.000.000,00-TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/101
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen Alancuma'da bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu projesi hususunda Bakanlığın çevre korumaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla oluşturduğu hibe fondan faydalanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/98
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait çöp kamyonlarından 54 TP 577 plakanın Erenler, 54 TP 578 plakanın Ferizli, 54 TR 294 plakanın Karapürçek, 54 TR 295 plakanın Söğütlü İlçe Belediyelerine temizlik hizmetlerinin ilçe belediyeler tarafından yürütülmesi ve kurumumuzda kullanım amaçlarına uygun faaliyet alanı bulunmaması nedeni ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre devir edilebilmesi, Erenler İlçe Belediyesine ait cenaze aracının Büyükşehir Belediyemiz tarafından aynı yönetmeliğin 31.1 maddesine göre devir alınabilmesi
Kabul
12.03.2012
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Çamyolu Mah.2506 ada, 5 nolu parselin orman alanında kalan kısmının devri için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki istemi.
KABUL
12.03.2012
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parselin arasında bulunan 7.00 m.lik yolun kaldırılıp 277 ada 8 nolu parselin Dini Tesis Alanına ilave edilerek, Dini Tesis Alanının büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
12.03.2012
3/80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Dağdibi Mahallesi 2452 ada 471 sayılı parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi 2452 ada 471 sayılı parsele ait 1/5000 N.İ.P. değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/81
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 204 ada, 145 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/82
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3,500 km'lik koridor boyunca ( yaklaşık 21 hektarlık alana ilişkin hazırlanan) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
KABUL
12.03.2012
3/99
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 10/10/2012 tarih ve 9/442 sayı ile Gar Meydanının kamulaştırılması ile ilgili İller Bankası A.Ş.den alınacak kredi ile ilgili karar alınmış ise de İller Bankası A.Ş.nin talebi doğrultusunda aynı konu ile ilgili yeni bir karar alınması gerekliliğinden bahisle, daha önceki meclis kararında belirtilen husus doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
12.03.2012
3/108
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/109
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Jandarma Genel Komutanlığının 08/03/2012 tarih 3249 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesi Mezarlık ve Bağlar Arkası Mevkii 3 pafta, 141 parsel nolu 35.980 m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazın Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, 10 daireli lojman ve iskan tesislerinin yapılabilmesi için Mevzi İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
12.03.2012
3/97
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAZÖZ ALINMASI
Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Yılı Performans Programında ve 2012 Mali yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetvelinde belirtilen 2 adet 18 metre merdivenli itfaiye arazözünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınması
Kabul,
12.03.2012
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Camili Mahallesi 1675 ada 1 parsel, 1699 ada 1 parsel ve yakın çevresinde yer alan 16 hektarlık alanda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4A pafta, 545-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
25
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Güneşler Mahallesi G24B24B4 pafta, 543-545-546 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale
12.03.2012
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
İstiklal Mahallesi 585 ada 381 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği.
İmar Komisyonuna Havale