Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.12.2010
12/497
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta 2307 ada 102 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.12.2010
12/498
SBB
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/478 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar ve Epçeller Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itiraz
1,4,9 4 itirazdan 1,4,9.uncu maddelerin uygun olduğu, 13.üncü maddenin uygun olmadığı,
13.12.2010
12/499
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraza ilişkin 11/10/2010 tarihinde yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/391 sayılı kararında yapılması talep edilen düzeltmeler
12-21-21-34 nolu maddelerde değişiklik yapılması
13.12.2010
12/500
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/04/2010 tarih ve 5/179 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 29 adet itirazı
7. madde: 31.05.2010 tarih ve 4023 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen 9 pafta 66 ada 205 nolu parsele isabet eden 7.00 m.lik yolun doğuya ötelenmesi
13.12.2010
12/501
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı, Güllük Mahallesi 637 ada 158-162 nolu parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin, doğusundaki imar yolundan 10.00 m. diğer cephelerden 5.00 m. olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
13.12.2010
12/512
SBB
MADDE EKLENMESİ (İMAR YÖNETMELİĞİ)
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına "Yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı imar adalarında bulunan ve çekme mesafeleri uygulandıktan sonra minimum ölçülerde (6m. cephe ve 8m. derinlik) yapı inşası mümkün olmayan parsellerde, minimum 4.5m.'ye kadar cepheli inşaat yaptırmaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir." şeklinde 30.madde olarak eklenmesi
İMAR Komisyonuna havale,
13.12.2010
12/513
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/19 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatına uygun hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2968 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.12.2010
12/514
SBB
PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin yapılan değişiklik 01/11/2010 tarih ve 10/114 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu değişiklik ile Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 19. maddesine emsal verilmemiş imar parsellerinde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafeleri uygulandıktan sonra yapılaşmanın belirtilmesi için, plan notlarına ilave yapılması
İmar komisyonuna havale,
13.12.2010
12/515
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada, 311- 74 nolu parsellerin Park Alanından, Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22/11/2010 tarih ve B021GSM4540002/T/4571 sayılı yazısı ile İlan- Askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazı
kOMISYONA.
13.12.2010
12/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Komisyona havale,
13.12.2010
12/504
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/104 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/505
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 59 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/506
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 61 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 73 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
13.12.2010
12/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2010 tarih ve 75 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/519
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1948 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 24/11/2010 tarih ve 31 nolu kararı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/521
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1935 nolu yazısı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/507
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 29 K III, pafta 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m'.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul
13.12.2010
12/504
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/104 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/505
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 59 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/506
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 61 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/517
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 73 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
13.12.2010
12/518
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2010 tarih ve 75 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/519
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1948 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/520
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 24/11/2010 tarih ve 31 nolu kararı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/521
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 1935 nolu yazısı.
İMAR KOM HAVALE
13.12.2010
12/497
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/10/2010 tarih ve 10/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta 2307 ada 102 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
13.12.2010
12/498
SBB
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/478 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar ve Epçeller Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itiraz
1,4,9 4 itirazdan 1,4,9.uncu maddelerin uygun olduğu, 13.üncü maddenin uygun olmadığı,
13.12.2010
12/499
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraza ilişkin 11/10/2010 tarihinde yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/391 sayılı kararında yapılması talep edilen düzeltmeler
12-21-21-34 nolu maddelerde değişiklik yapılması
13.12.2010
12/500
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 27/04/2010 tarih ve 5/179 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 29 adet itirazı
7. madde: 31.05.2010 tarih ve 4023 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen 9 pafta 66 ada 205 nolu parsele isabet eden 7.00 m.lik yolun doğuya ötelenmesi
13.12.2010
12/501
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı, Güllük Mahallesi 637 ada 158-162 nolu parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin, doğusundaki imar yolundan 10.00 m. diğer cephelerden 5.00 m. olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
13.12.2010
12/512
SBB
MADDE EKLENMESİ (İMAR YÖNETMELİĞİ)
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarına "Yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı imar adalarında bulunan ve çekme mesafeleri uygulandıktan sonra minimum ölçülerde (6m. cephe ve 8m. derinlik) yapı inşası mümkün olmayan parsellerde, minimum 4.5m.'ye kadar cepheli inşaat yaptırmaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir." şeklinde 30.madde olarak eklenmesi
İMAR Komisyonuna havale,
13.12.2010
12/513
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/19 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatına uygun hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2968 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
13.12.2010
12/514
SBB
PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin yapılan değişiklik 01/11/2010 tarih ve 10/114 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu değişiklik ile Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 19. maddesine emsal verilmemiş imar parsellerinde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafeleri uygulandıktan sonra yapılaşmanın belirtilmesi için, plan notlarına ilave yapılması
İmar komisyonuna havale,
13.12.2010
12/515
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada, 311- 74 nolu parsellerin Park Alanından, Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22/11/2010 tarih ve B021GSM4540002/T/4571 sayılı yazısı ile İlan- Askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazı
kOMISYONA.
13.12.2010
12/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Komisyona havale,
13.12.2010
12/502
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/503
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/508
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. sokak) ile 619. Sokağın (yeni 426. sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı" isminin verilmesi
Kabul
13.12.2010
12/509
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Kuruçeşme 433,386 nolu parsellere ait Mevzii Planı ile Kazımpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları arasında kalan yaklaşık 8 ha'lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
13.12.2010
12/510
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
13.12.2010
12/511
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçesi Gazi Mahallesi 27 pafta 80 ada 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı" isminin verilmesi
Kabul
13.12.2010
12/522
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesini Adapazarı İlçesine bağlayan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Mısır Araştırma Enstitüsü arasında kalan Hanlıköy Mahallesi Atatürk Caddesinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine İlan - Askı süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/11/2010 tarih ve 5879 sayılı yazısı ile yapılan 1 adet itirazı
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/523
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C03C1B imar pafta, 4 kadastral pafta, 6265 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/524
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZELLİKLİ BİNALAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin Özellikli Yapılar ile ilgili almış olduğu 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı kararı, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2010 tarih ve 2010/678 nolu kararı ile özellik arz eden binaların kat yüksekliklerine ilişkin kısmı iptal edilmiş olup, konu ............
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/525
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 6.052,00 m2 yüzölçümlü 57 nolu, 7.200,00 m2 yüzölçümlü 114 nolu ve 13.172,00 m2 yüzölçümlü 253 nolu (toplam 26.424,00 m2) parsellerin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi
Kabul
13.12.2010
12/507
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 29 K III, pafta 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m'.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul
13.12.2010
12/526
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadro dereceleri iptal edilerek durumlarına göre yeniden hazırlanan (III) sayılı cetvel
Kabul
13.12.2010
12/527
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Arabacıalanı Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselin Park Alanından Belediye Hizmet ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Değişiklik teklifi ile Kabul
13.12.2010
12/508
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. sokak) ile 619. Sokağın (yeni 426. sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı" isminin verilmesi
Kabul
13.12.2010
12/509
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Kuruçeşme 433,386 nolu parsellere ait Mevzii Planı ile Kazımpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları arasında kalan yaklaşık 8 ha'lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
13.12.2010
12/510
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
13.12.2010
12/511
SBB
PARKA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçesi Gazi Mahallesi 27 pafta 80 ada 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı" isminin verilmesi
Kabul
13.12.2010
12/522
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesini Adapazarı İlçesine bağlayan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Mısır Araştırma Enstitüsü arasında kalan Hanlıköy Mahallesi Atatürk Caddesinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine İlan - Askı süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/11/2010 tarih ve 5879 sayılı yazısı ile yapılan 1 adet itirazı
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/523
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C03C1B imar pafta, 4 kadastral pafta, 6265 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/524
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZELLİKLİ BİNALAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin Özellikli Yapılar ile ilgili almış olduğu 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı kararı, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2010 tarih ve 2010/678 nolu kararı ile özellik arz eden binaların kat yüksekliklerine ilişkin kısmı iptal edilmiş olup, konu ............
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
13.12.2010
12/525
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 6.052,00 m2 yüzölçümlü 57 nolu, 7.200,00 m2 yüzölçümlü 114 nolu ve 13.172,00 m2 yüzölçümlü 253 nolu (toplam 26.424,00 m2) parsellerin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi
Kabul
13.12.2010
12/502
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/503
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararı.
KABUL
13.12.2010
12/526
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadro dereceleri iptal edilerek durumlarına göre yeniden hazırlanan (III) sayılı cetvel
Kabul
13.12.2010
12/527
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Arabacıalanı Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselin Park Alanından Belediye Hizmet ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Değişiklik teklifi ile Kabul