Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.10.2009
9/344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/09/2009 tarih ve 637 sayılı yazısı. (29.09.2009 Tarihli İmar Komisyon Raporu)
KABUL
12.10.2009
9/340
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye Hizmet Alanından Ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/345
SBB
OSB
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 32 sayılı kararı.
KABUL
12.10.2009
9/346
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2009 tarih ve 2009/27 sayılı kararı. (Çocuk Parkına İsim verilmesi)
KABUL
12.10.2009
9/347
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 29 sayılı kararı.
KABUL,
12.10.2009
9/355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 507 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.10.2009
9/356
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYEMİZ 2010 YILI GELİR TARİFESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1110 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALESİNE KARAR VERİLDİ.
12.10.2009
9/357
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 618 sayılı yazısı. (Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde bulunan 12060.77 metrekare alana sahip 3060 ada, 1 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait olan 216400/948699 oranındaki hissenin okul alanına isabet eden kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d fıkrası uyarınca eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanmak kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devri)
KABUL
12.10.2009
9/337
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hizmet binası ve Belediye fırınının park alanına dönüştürülmesi
Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile
12.10.2009
9/338
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
A 2 kat yapılaşmanın bulunduğu önlemli alanlarda güneyinde kalan kısmında A3 kat olarak arttırılması komiyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/339
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mı (yolboyu) ticaret alanında kalan parselin Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(2.İdare Mahkemesi) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/349
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(sakarya 1.İdare Mahkemesi) Hizmet alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(Sakarya 2.İdare Mahkemesi) Erenler 2008/45 sayılı kararı iptal edildiğinden söz konusu parselin Bölgesel Rekreasyon alanından çıkartılarak resmi kurum alanı olarak 1/5000 nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/359
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
1/1000 LPG-Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanına çevrilmesi ile ilgili tadilat talebi
Komisyon
12.10.2009
9/341
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin G24B23C3B, G24B24D1D, G24B24D4A, G24B24D4B, G24B24D3A paftalara isabet eden "yapılaşmaya kapalı alan"ın "önlemli alan" olarak tanımlanmasını şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
12.10.2009
9/342
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler ilçe Belediyesi sınırları dahilinde Sarıcalar Mahallesinin yaklaşık 63 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
12.10.2009
9/343
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler ilçe Belediyesi sınırları dahilinde Çaykışla Mahallesinin yaklaşık 75 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
12.10.2009
9/351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Tepekum Mahallesi 29 M 3 pafta, 1879 ada, 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
12.10.2009
9/353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M-II pafta, 11983 ve 10363 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.10.2009
9/352
SBB
EMSAL DEĞER DEĞİŞİKLİĞİ.
Serdivan Kemalpaşa Mahallesi 26 İ 2 pafta, 16548 nolu parselde bulunan Yurt Alanının Emsal Değerinin E=0.80'den E=1.00'e çıkarılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.10.2009
9/354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Karapınar Mahallesi, G24B12D4C pafta, 2725 ada 2 nolu parsel ve 2478 ada 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.
12.10.2009
9/358
SBB
KARAYOLLARI KORUMA KUŞAĞI
Adapazarı İkizceosmaniye Mahallesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli imar planında ada kenarı çizgisi ile kamulaştırma sınırı arasında kalan yerlerin Karayolları Koruma Kuşağı olarak ayrılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
12.10.2009
9/344
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/09/2009 tarih ve 637 sayılı yazısı. (29.09.2009 Tarihli İmar Komisyon Raporu)
KABUL
12.10.2009
9/340
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye Hizmet Alanından Ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/345
SBB
OSB
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 32 sayılı kararı.
KABUL
12.10.2009
9/346
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2009 tarih ve 2009/27 sayılı kararı. (Çocuk Parkına İsim verilmesi)
KABUL
12.10.2009
9/347
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 29 sayılı kararı.
KABUL,
12.10.2009
9/355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 507 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNA HAVALE
12.10.2009
9/356
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYEMİZ 2010 YILI GELİR TARİFESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/09/2009 tarih ve 1110 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALESİNE KARAR VERİLDİ.
12.10.2009
9/357
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 618 sayılı yazısı. (Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde bulunan 12060.77 metrekare alana sahip 3060 ada, 1 nolu parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait olan 216400/948699 oranındaki hissenin okul alanına isabet eden kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d fıkrası uyarınca eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanmak kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devri)
KABUL
12.10.2009
9/337
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hizmet binası ve Belediye fırınının park alanına dönüştürülmesi
Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile
12.10.2009
9/338
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
A 2 kat yapılaşmanın bulunduğu önlemli alanlarda güneyinde kalan kısmında A3 kat olarak arttırılması komiyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/339
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mı (yolboyu) ticaret alanında kalan parselin Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
12.10.2009
9/348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(2.İdare Mahkemesi) 1/5000 ölçekli Nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/349
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(sakarya 1.İdare Mahkemesi) Hizmet alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
(Sakarya 2.İdare Mahkemesi) Erenler 2008/45 sayılı kararı iptal edildiğinden söz konusu parselin Bölgesel Rekreasyon alanından çıkartılarak resmi kurum alanı olarak 1/5000 nazım imar planı
Komisyon
12.10.2009
9/359
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
1/1000 LPG-Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanına çevrilmesi ile ilgili tadilat talebi
Komisyon
12.10.2009
9/341
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin G24B23C3B, G24B24D1D, G24B24D4A, G24B24D4B, G24B24D3A paftalara isabet eden "yapılaşmaya kapalı alan"ın "önlemli alan" olarak tanımlanmasını şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
12.10.2009
9/342
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler ilçe Belediyesi sınırları dahilinde Sarıcalar Mahallesinin yaklaşık 63 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
12.10.2009
9/343
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler ilçe Belediyesi sınırları dahilinde Çaykışla Mahallesinin yaklaşık 75 ha.lık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul
12.10.2009
9/351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Tepekum Mahallesi 29 M 3 pafta, 1879 ada, 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
12.10.2009
9/353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M-II pafta, 11983 ve 10363 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.10.2009
9/352
SBB
EMSAL DEĞER DEĞİŞİKLİĞİ.
Serdivan Kemalpaşa Mahallesi 26 İ 2 pafta, 16548 nolu parselde bulunan Yurt Alanının Emsal Değerinin E=0.80'den E=1.00'e çıkarılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
12.10.2009
9/354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Karapınar Mahallesi, G24B12D4C pafta, 2725 ada 2 nolu parsel ve 2478 ada 2 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.
12.10.2009
9/358
SBB
KARAYOLLARI KORUMA KUŞAĞI
Adapazarı İkizceosmaniye Mahallesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli imar planında ada kenarı çizgisi ile kamulaştırma sınırı arasında kalan yerlerin Karayolları Koruma Kuşağı olarak ayrılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna