Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.10.2015
10/466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi?ndeki SEDAŞ Kavşağı ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi?ndeki SEDAŞ Kavşağı ve çevresine yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığı?nca yapılacak düzenlemeye ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca imar hattının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/467
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 783 ada, 41 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 08.07.2015 tarih ve 9/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 783 ada, 41 nolu parsele ilişkin 10.00 metrelik yolun kaldırılmasına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ulaşım sistemini bozduğu gerekçesiyle reddinin uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/468
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 260-261-372-373 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 260-261-372-373 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/469
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/88 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/470
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 932 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/89 sayılı kararı ile uygun görülen, Maltepe Mahallesi, 932 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan imar hattı düzenlemesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada, 889 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/91 sayılı kararı ile uygun görülen, Yenigün Mahallesi, 1176 ada, 889 nolu parsele ilişkin hazırlanan yapı yüksekliğinin artırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/473
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresinde yapılan 3 adet itiraz.
- 19.08.2015 tarih ve 19878 kayıt nolu dilekçe ile, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsele isabet eden yolun mevcut binanın korunarak kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı, - 20.08.2015 tarih ve 19899 kayıt nolu dilekçe ile, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsele isabet eden yolun mevcut binanın korunarak kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı, - 24.08.2015 tarih ve 20103 kayıt nolu dilekçe ile, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsele isabet eden yolun mevcut binanın korunarak kaydırılmasına ilişkin yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/474
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itiraz.
- Pirahmetler Mahallesi 2432 ada, 78-79-80 ve 81 nolu parseller üzerinden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılmasına (söz konusu parsellerin sahiplerinin İstanbul 10. Noterinden 25.08.2015 tarih - 03.09.2015 tarihinde alınmış muvafakatleri bulunmaktadır.) yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/475
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresinde yapılan itirazlar.
-14/07/2015 tarihli, 18189 sayılı dilekçe ile 3638 nolu parselde plan değişikliği ile artan yeşil alana itiraz edilmektedir. ¬ - Dilmen Mahallesi, G24B23C pafta, 3638 nolu parsel ve yakın çevresine ait yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 05/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/476
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellere ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853- 10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellerin E=1.20 - Yençok=13.50 m. - yapı yaklaşma mesafeleri= tüm cephelerden 10.00 m. yapılaşma koşullarının geçerli olduğu "Büyükşehir Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/477
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24B24D pafta, 10503 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 09.09.2015 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler Mahallesi G24B24D pafta, 10503 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/478
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24C04A paftasında 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 09.09.2015 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler Mahallesi G24C04A paftasında Sakarya Caddesi ile 1234 Sokak arasındaki doğu-batı uzanımlı 15.00 m.lik yollar ve yeşil alanların düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/479
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 parseller ve 613 ada, 2 nolu parselin doğusunda yer alan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 parseller ve 613 ada, 2 nolu parselin doğusunda yer alan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/480
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri, G25A-20C ve G25A-20D pafta muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.05.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri, G25A-20C ve G25A-20D pafta, 383 ada, 4 nolu parsel, 384 ada, 2 nolu parsel, 385 ada, 1 nolu parsel, 386 ada, 1 nolu parsel, 388 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 389 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 390 ada, 3,4, 5,6,7,8 ve 9 nolu parseller, 391 ada, 4 nolu parsel, 392 ada, 2,5 ve 6 nolu parseller, 770 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 771 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 772 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller, 773 ada, 3,4,5 ve 6 nolu parseller, 819 ada, 6,7,8 ve 9 nolu parseller, 14 ada, 37,38,39,40,42 ve 43 nolu parseller, 315 ada, 1,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parseller, 823 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 397 ada, 1 nolu parsel, 398 ada, 1 nolu parsel, 399 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 400 ada, 1 nolu parsel, 401 ada, 1 nolu parsel, 402 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 820 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller, 821 ada, 6 nolu parsel, 14 ada, 46,47,48,200,211 ve 212 nolu parseller, 326 ada, 1, 2 ve 8 nolu parseller, 18 ada, 3,5,6,7,8,9,12,68,94,108,109,110,111, 112,113,124 ve 125 nolu parseller, 824 ada, 1 nolu parsel, 824 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 393 ada, 7 nolu parsel, 393 ada, 1,3,4,5,6 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/481
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.05.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsele isabet eden ?Park Alanı?nın 707 ada, 1 ve 12 nolu parsellerin doğusunda bulunan kadastral boşluğa kaydırılmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/482
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 53 ve 54 nolu parsellerdeki ?Dini Tesis Alanı?nın kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/472
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Serdivan İlçesi,1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişiklik teklifleri.
A) Serdivan Belediyesinin 08.05.2015 tarih ve 3414 sayılı yazısının konusu olan taleplerden; 1) Mer?i planda park alanı olan; Yazlık Mahallesi, 1821 ada, 1-2-3-4; 1822 ada,1-2; 1835 ada,1-2; 1836 ada, 1-2; 1837 ada, 1 nolu parsellerin konut alanına çevrilmesi talebinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b maddesine aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağına; 2) Mer?i planda bir kısmı park bir kısmı Sosyal Tesis alanı olan; Köprübaşı Mahallesi 4119-317-318 nolu parsellerin ekli planda gösterilen kısımlarının park ve konut alanına çevrilmesi, buna mukabil olarak ekli planın kuzeyinde yer alan nazım planda konut, uygulama planda park olan kadastral boşluğun ise konut alanına dönüştürülmesi talebinin;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b maddesine aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağına; 3) Arabacıalanı Mahallesi, 1417nolu parselin park alanından pazar alanına, 1426 nolu parselinde Pazar alanından park alanına dönüştürülmesi talebinin; 1426 nolu parselin Pazar alanı olarak daha uygun bir konumda olması (alan büyüklüğü, otopark ihtiyacı gibi) sebebiyle, Reddinin uygun olacağına; 4) Mer?i planda park alanı olan; Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada, 1nolu parselin, konut alanına dönüşmesi talebinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b maddesine göre aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağına; 5) İstiklal Mahallesi, 501-507-498-499 nolu adaların arasında kalan, mer?i planda park ve dini tesis alanı olan kadastral boşlukta, arazinin topografik durumu gerekçe gösterilerek kullanım büyüklükleri değişmeden yerlerinin değişmesine yönelik talebin, Kabulünün uygun olacağına; 6) Mer?i planda Sosyal Tesis Alanı olan; Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada 3 nolu parselin Ticaret Alanına çevrilmesi talebinin Kabulünün uygun olacağına; 7)Arabacıalanı Mahallesinde yol ve kavşak düzenlemesi sebebiyle ekli plandaki değişiklik talebinin; Kabulünün uygun olacağına; 10) Ekli planda gösterilen alanların konut alanından yol boyu ticaret alanına çevrilmesi talebinin Reddinin uygun olacağına; 11) Mer?i Planda konut alanı olan; mülkiyeti Serdivan Belediyesine ait Kemalpaşa Mahallesi 17858 nolu parselin Dini Tesis Alanına çevrilmesi talebinin, Serdivan İlçe Müftülüğünün uygun görüşü olması ve bölgenin ihtiyacı sebebiyle Kabulünün uygun olacağına; 12) Mer?i planda Ticaret Alanı olan; Bahçelievler Mahallesi, 401 ada 1 ve 2 nolu parsellerin konut alanına çevrilmesi talebinin, 2 nolu parsel sahibinin muvafakati olmaması sebebiyle Reddinin uygun olacağına; 14) Mer?i planda park alanı olan; Kemalpaşa Mahallesi, 1452 ada, 6nolu parselin, konut alanına dönüşmesi talebinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b maddesine aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağına; 16)Mer?i planda park alanı olan; Kemalpaşa Mahallesi, 11290-11291-11292 nolu parsellerin konut alanına çevrilmesi talebinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26-b maddesine aykırılık arz etmesi nedeniyle Reddinin uygun olacağına; 17)Mer?i Planda park alanı olan 16582 parsel, konut alanında bulunan 11310 parsel ve cami ve sağlık tesis alanında bulunan 16583 nolu parsellerde mevcutta, 16582 nolu parselde ATSO ya ait 24.12.20009 tarih ve 09/07 sayılı iskanlı dükkan, 11310 nolu parselde Yoksullara Yardım Derneğine ait 08.01.2015 tarih ve 01/04 sayılı iskanlı yurt alanı ve 16583 nolu parselde ise Rumeli Yapı Kooparatifine ait 07.02.2007 tarih ve 2/15 sayılı iskanlı konutlar bulunmaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 21.10.2013 tarih ve 11/308 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven yapılan hataların düzeltilmesi için plan değişikliği talebinin ekte plandaki şekliyle Değiştirilerek Kabulünün uygun olacağına; 18) Mer?i planda Konut Alanı olan; Kemalpaşa Mahallesi 17453 nolu parselin mevcutta üzerinde 29.02.2012 tarih ve 02/24 sayılı iskanlı yurt olması sebebiyle Özel Yurt Alanına çevrilmesi yönünde yapılan plan değişikliği talebinin Kabulünün uygun olacağına; 19) Kemalpaşa Mahallesi 1241 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin mevcut istinat duvarına göre yapılan plan değişikliği teklifinin Reddinin uygun olacağına; 20) 32 Evler mahallesinde mer?i planda rekreasyon alanında kalan 16110 ila 16140-16143 ila 16146-16148 ila 16162-16165 ila 16175-17791-16988-16162-4702-4694 nolu parsellerin 07.06.2010 tarih 1/1000 ölçekli Beşköprü Mahallesi Uygulama İmar Planında olduğu gibi Konut Alanı olmasına yönelik talebin; Kabulünün uygun olacağına; 21) Mer?i Planda Esentepe Mahallesi 777/10 nolu parselde bulunan Park Alanının önceki planlarda olduğu gibi, mülkiyeti Türkiye Elektrik Kurumunda olan ve üzerinde yüksek gerilim hattı bulunan 777/12 nolu parsele taşınması yönündeki talebin; Kabulünün uygun olacağına; 22)Mer?i Planda park alanında kalan Beşköprü Mahallesi 17421 nolu parselin eski planlardaki gibi konut alanına dönüştürülmesi şeklindeki talebin Kabulünün uygun olacağına; 23)Mer?i Planda park alanında kalan Beşköprü Mahallesi 17401 nolu parselin eski planlardaki gibi konut alanına dönüştürülmesi şeklindeki talebin Kabulünün uygun olacağına; 25) Orta Mahalle 1626 nolu parsele yönelik yapılan plan değişikliği talebinin, park alanlarının şekil ve konum itibariyle kullanılabilirliğini azaltması dolayısıyla Reddinin uygun olacağına; 26) 32 Evler Mahallesi 17813 nolu parsel üzerinde bulunan ruhsatlı yapılara 15 metrelik isabet eden 15 metrelik yolun eski planlardaki gibi kaydırılmasına yönelik talebin Kabulünün uygun olacağına; B) Serdivan Belediyesinin 11.06.2015 tarih ve 4162 sayılı yazısının konusu olan talepden; Yazlık Mahallesi 5238 nolu parsele yönelik parsel sahiplerince hazırlanan plan değişikliği talebinin, söz konusu parselle ilgili mahkeme sürecinin devam etmesinden dolayı Reddinin uygun olacağına; C) İmar Daire Başkanlığınca Tespit Edilen Hususlardan; 339 ada 1 parselin Sosyal Tesis Alanından, Özel Eğitim Alanına; 5690-5691-5692-8543 nolu parsellerin konut alanından, Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi talebinin Kabulünün uygun olacağına; D) Serdivan Belediyesinin 08.05.2015 tarih ve 3414 sayılı yazısının konusu olan taleplerden; 8-9-13-15-24 nolu maddelerdeki taleplerin ise, muvafakatların tam olmaması bilgi ve belge eksikliği nedeniyle konuların karara bağlanamamış olmasından dolayı, bu maddelerin söz konusu eksikliklerin tamamlanmasından sonra yeniden müzakere edilmesinin uygun olacağına; Dair tanzim olunan 2 sayfadan oluşan bu raporun; kabulünün uygun olacağı yönündeki 05/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/483
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi Aşağı kirazca Mahallesi 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Söz konusu itirazın; 1. 02.07.2015 tarih ve 17655 kayıt nolu dilekçe ile Aşağıkirazca Mahallesi, Çığıldak mevki 1530 nolu parseldeki 15 metrelik yolun kaydırılarak mevcutta 22.07.2011 ruhsat onay tarihli yapının Hal Alanın?dan çıkartılmasına yönelik yapılan itirazın; KABULÜNÜN uygun olacağı, Ayrıca; 2. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin değişiklikler; kavşak düzenlemesi ve DOP oranını düzenleyici değişikliklerin; KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne;Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/484
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515,516 ve 537 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz.
- 08.07.2015 tarih ve 17930 kayıt nolu dilekçe ile, ?Yanık Mahallesi, 515,516 ve 537 nolu parsellerin plan kararlarının itiraz konusu plan değişikliğinden önceki haline dönüştürülmesi? yönünde yapılan itirazın KABULÜNÜN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/485
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun daraltılarak 10.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin, plan genelinde ulaşım kademesinde bütünlük sağlamak üzere söz konusu yolun 12.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/486
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 16-17 pafta, 56 nolu (yeni 2482,2483,2484 ve 2485) nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Hasanpaşa Mahallesi 16-17 pafta, 56 nolu (yeni 2482.2483.2484 ve 2485) parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık arzetmesi nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/487
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin parsel bazında yapılmış olması gerekçesiyle parseldeki yapılaşma koşullarının E=0.30 ve Hmax=6.50 m. olarak ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/488
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 1 pafta, 342,343 ve 344 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.07.2015 tarih ve 2015/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Güldibi Mahallesi 1 pafta, 342,343 ve 344 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık arz etmesi nedeniyle ve yapılaşma koşulları açısından plan bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle REDDİNİN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/489
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G4C06B2A pafta, 166 ada, 56 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.07.2015 tarih ve 2015/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, G4C06B2A pafta, 166 ada, 56 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırılık arz etmesi nedeniyle reddinin uygun olacağı uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/490
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, G4D10B2D pafta, 97 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.07.2015 tarih ve 2015/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Çayiçi Mahallesi G4D10B2D pafta, 97 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz etmesi sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/491
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.07.2015 tarih ve 2015/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Hasanpaşa Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin parselin batısından parsel içinden geçecek şekilde 7.00 m.lik yol planlanarak bu yoldan 3.00 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması ve nazım planın yukarıda anılan hükümlere istinaden yapı yüksekliğinin Yençok=9.50 metreye düşürülmesi şeklinde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 05/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/492
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Fatih Mahallesi, 5 pafta, 117 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 2015/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi 5 pafta, 117 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/493
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile uygun görülen, Çayiçi Mahallesi G24C06A2D imar paftasında Serdar Sokak?ın Atatürk Caddesi ile kesişimine kadar her iki tarafındaki M1 (yol boyu ticaret) alanları ile Atatürk Caddesinin Ersin Caddesi ile Serdar Sokak?ın bitimi arasında kalan M1 (yol boyu ticaret) alanlarına yönelik yapılaşma koşullarında uygulama bütünlüğü sağlamak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/494
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Söğütlü İlçesi, Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 07/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/495
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince (10.06.2015- 10.07.2015) yapılan itirazlardan Karapürçek Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen 13 adet itiraz,
Karapürçek Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 31 sayılı kararında belirtilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda itirazlara ilişkin alınan kararın; A. Karapürçek İlçe Belediyesine yapılan itirazlar; 1. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 29.06.2015 tarih ve 702 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi 1520 nolu parselin doğusundaki kuzey-güney doğrultusundaki imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, 2. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 30.06.2015 tarih ve 709 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi 2912-2916 parsellerdeki yeşil alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması gerekçesiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 30.06.2015 tarih ve 711 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi 2909-2906 parsellerdeki yeşil alanın kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması gerekçesiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 30.06.2015 tarih ve 710 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi 2905-2907-2908-2910-2911-2914-2915 parsellerdeki yeşil alanın plandan kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması gerekçesiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 30.06.2015 tarih ve 714 kayıt nolu dilekçe; Ahmetler Mahallesi 2904 parseldeki yeşil alanın plandan kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması gerekçesiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 01.07.2015 tarih ve 716 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi Villa sokak G25D06c4 pafta 168 ada 1 parseldeki ?Ağaçlandırılacak Alanı? kaldırılarak konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması gerekçesiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 7. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 03.07.2015 tarih ve 726 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi 31H3A pafta 2825 nolu parselin ?Spor Tesis Alanı?nın konut alanına dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 8. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 08.07.2015 tarih ve 736 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi G25D06 pafta 274-397 parsel ve G25D11B1B pafta 3479-3480-3478 parsellerin arasından geçen doğu-batı yönündeki 10.00 lik yolun kaldırılarak bir bütün ada oluşturulması yönünde yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arzetmesi nedeniyle, REDDİNİN uygun olacağı, 9. Karapürçek İlçe Belediyesi evrakına 09.07.2015 tarih ve 744 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 3 pafta 570 nolu parselde bulunan ?Park ve Sağlık Tesisi Alanı?nın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, B. Karapürçek İlçe Belediyesince Talep Edilen Değişiklik Teklifleri; 1. İmar Planı Notlarında belirtilen Min:400,00 m2 İfraz şartının kaldırılması talebinin REDDİNİN uygun olacağı, 2. Plandaki İlkokul ve Ortaokul Alanlarındaki 30 - 40 - 50 m bahçe çekme mesafelerin kaldırılarak 10.00m çekme mesafesi olarak düzenlenmesi talebinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi G25D06 pafta 274-397 parsel ve G25D11B1B pafta 3479-3480-3478 parsellerin bulunduğu alanda bir bütün ada oluşturularak tek parselde site halinde konut tertip edilmesi planlandığından, Taban Alanının:0.35?den 0.40?a ve Emsal: 1.05?den 1.20?ye çıkarılmasına ilişkin talebin plandaki yapılaşma koşullarının bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle REDDİNİN uygun olacağı, 4. 2904 nolu parselin yanından kuzey-güney istikametinde 10.00 m yol geçirilmesine ilişkin talebin, KABULÜNÜN uygun olacağı, C. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.06.2015 tarih ve 6/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinden 1081 nolu parseli ilgilendiren kısmının plana işlenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan 2 sayfadan oluşan bu raporun; KABULÜ OYBİRLİĞİ ile uygun olacağı, yönündeki 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/496
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 7 ada, 142 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarih ve 2015/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 7 ada, 142 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 06/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/497
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
?Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği?nin düzenlenmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESTETİK VE SANAT KURULU YÖNETMELİĞİ?NİN usule ve mer?i mevzuata uygun olarak düzenlendiğinden ekteki şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2015 tarihli Müşterek Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/498
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada 53 nolu parsele ilişkin İmar İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan plan değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 12/05/2014 tarih ve 6/118 sayılı kararı Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin yapılan itirazlardan, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada 53 nolu parsele ilişkin Daire Başkanlığımızca hazırlanan plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1493 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/499
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1499 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/500
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ayçiçeği Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 25/11/2014 tarih ve 758 sayılı ilgi yazısı ile; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Camili Mah., Ayçiçek Vadisi alanında rekreasyon projesi planlanmakta olduğu belirtilerek, ekteki vaziyet planında gösterilen 1629 ada 1 parselin bir kısmının rekreasyon ve piknik alanı olarak projeye dahil edilmesi için alanda gerekli plan tadilatının yapılması talep edilmiştir. Ayçiçeği Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/c ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1496 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/501
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Orta Mahallede, şahıs mülkiyetindeki, 1845 ada 3 nolu parsele ilişkin Serdivan Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Serdivan İlçesi; şahıs mülkiyetindeki, Orta Mah. 1845 ada 3 nolu parselin konut alanından dini tesis alına dönüştürülmesi şeklinde; hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1455 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde, Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/502
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, şahıs mülkiyetindeki 184 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, teklifi.
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1491 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/503
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının muhtelif bölgelerinde ve plan notlarında değişiklik.
Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif bölgelerinde ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin, 06/07/2015 tarih ve 31 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7.c ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1497 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/504
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin, 01/09/2015 tarih ve 2015/50 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 1460 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/505
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kızılyerler Mevkii, 64 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kızılyerler Mevkii 64 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin, 01/09/2015 tarih ve 2015/51 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/09/2015 tarih ve 1452 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/506
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait Sakarya İli Kocaali İlçesi sınırları içerisinde 117 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 02/10/2015 tarihli; 24309 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait Sakarya İli Kocaali İlçesi sınırları içerisinde 117 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/10/2015 tarih ve 1498 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/507
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Gelir Tarifesi.
Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14/09/2015 tarih ve 2153 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde;Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/508
DAİRE BAŞKANLIKLARI
DEVİR YAPILMASI
Karasu İlçesi, Kabakoz Mah, Vatan Cad. 20L-1D pafta, 623 ada, 3 parsel ile 646 ada, 1 parsel üzerinde bulunan terminal alanının işletilmesi veya işlettirilmesi için Karasu İlçe Belediyesine. işletme/işlettirme görevi yetkisinin devredilmesi
Karasu İlçesi Kabakoz Mahallesi, Vatan Caddesi 20L-1D pafta, 623 ada, 3 parsel ile 646 ada, 1 parsel üzerinde bulunan terminal alanının işletilmesi veya işlettirilmesi için Karasu İlçe Belediyesine 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (l) bendine göre terminal işletme/işlettirme görevi yetkisinin devredilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/509
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ.
Halin taşınması.
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle Sakarya Cad. No:367 adresinde bulunan Toptancı halinin İmar planlarında Hal Alanı olarak ayrılmış olan Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi 60 nolu parsel adresine taşınmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/510
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
Araç alımı. (Engelli Hizmetleri Müdürlüğüne)
5393 sayılı Belediye Kanunun 85. maddesinin b fıkrası ?İl Özel İdareler, Belediye ve bunların bağlı kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclisinin kararı ile taşıt edinirler? dendiğinden, İlgili madde gereği Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan aracın alınmasının kabulüne,Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/511
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sosyal Denge Sözleşmesi.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere; Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/513
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı sınırları içinde kentin muhtelif yerlerinde plan değişiklikleri yapılması ve plan notlarında güncelleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı sınırları içinde kentin muhtelif yerlerinde plan değişiklikleri yapılması ve plan notlarında güncelleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarih ve 10/103 sayılı meclis kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/514
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarih ve 10/102 sayılı meclis kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/515
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 617 ve 618 nolu adaların birleştirilmesi.
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 617 ve 618 nolu adaların birleştirilmesi ile ilgili plan tadilatına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 45 sayılı meclis kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 457-459 ve 461 nolu adaların birleştirilmesi ve 459 ada, 9 nolu parselin Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı.
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 457-459- ve 461 nolu adaların birleştirilmesi ve 459 ada, 9 nolu parselin Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 46 sayılı meclis kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.
12.10.2015
10/512
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Performans Programı.
5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu?nun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 9. ve 11. maddesi gereğince hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Performans Programı?nın MHP grubunun çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.