Estetik ve Sanat Kurulu

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
Estetik ve Sanat Kurulu

Estetik ve Sanat Kurulu, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sınırları içerisinde; kentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları almak, yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar ve anayollara cephesi bulunan parsellerde yapılacak yeni yapı veya mevcut yapılar için şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çerçevesinde estetik çözümlere dönük bina cepheleri, örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek ve bu çerçevede hazırlanan projeleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 7-10-27 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere göre incelemek, görüş bildirmek ve uygun olan projeleri onaylamak üzere kurulmuştur.

Estetik ve Sanat Kurulu, her hafta Perşembe günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Estetik ve Sanat Kurulu Toplantı Salonunda 09:30-12:30 saatleri arasında toplanmaktadır. Projelerin, her hafta Salı günü mesai saati bitimine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı projeler Kurula alınmayacaktır. Kurula proje müellifi mimarın katılması zorunludur.

 

- Estetik Kurul Başvuru Dilekçesi

- Kurula Sunulması Gereken Belgeler

- Estetik ve Sanat Kurulu Başvuru Dosya Kapağı 

- Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği