MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2561
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : tasinir.kayit@sakarya.bel.tr

Raporlar

1. Harcama birimleri tarafından ihale ve doğrudan temin yolu ile satın alınmış Mal ve Hizmet Alımları ile ilgili Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilmiş Malzeme Kod Listesinden uygun düzey detay kodları verilmiştir.
2. Harcama birimlerimiz tarafından Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere alınan Malzeme ve Hizmet alımları ile ilgili 1700 Adet Muayene Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenmiştir.
3. Belediyemiz harcama birimlerinde kullanılmak üzere ihale ve doğrudan temin yolu ile alınmış taşınırlara (malzemelere) ilişkin yönetmelik gereği taşınır işlem fiş girişi ve çıkışı düzenlenmiştir.
4. Belediyemiz harcama birimlerinde kullanılmak üzere 2012 yılı kırtasiye malzemeleri kartuş ve toner ihalesi yapılarak satın alınmıştır.
5. Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere alınmış olan 2.946 adet demirbaşın kayıtları yapılmış olup barkodları basılarak ilgili kullanıcılarına zimmet fişleri düzenlenmiştir.
6. Belediyemize hibe ve iç imkanlarla üretilmiş verilen 3 adet demirbaş envanter kayıtlarına alınmış olup ilgili kullanıcılara zimmetleri yapılmıştır.
7. Belediyemiz harcama birimlerinde kullanılan ancak ekonomik ömrünü tamamlamış hurdalaşmış olan 563 adet demirbaşa ait kayıttan düşme teklif onay tutanağı düzenlenmiş olup hurdaya ayırma işlemleri yapılmıştır.
8. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına ait sayım tutanakları düzenlenmiştir.
9. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına taşınır sayım ve döküm cetveli düzenlenmiştir.
10. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına ait harcama birimi yönetim hesabı cetveli düzenlenmiştir.
11. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına ait taşınır hesap cetveli düzenlenmiştir.
12. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına ait taşınır kesin hesap cetveli düzenlenmiştir.
13. Belediyemiz harcama birimlerine 2012 mali yılına ait taşınır kesin hesap icmal cetveli düzenlenmiştir.
14. Belediyemiz harcama birimleri 2012 mali yılına ait taşınır işlem fişleri ile ilgili yılsonu tutanakları hazırlanmış olup ilgili harcama birimleri yönetim dönemi hesap cetvelleri taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine teslim edilmiştir.
15. Belediyemiz harcama birimlerinde görevlendirilmiş olan taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine yönelik kişi başına 10’saatlik uygulamalı eğitim semineri verilmiştir.
16. Belediyemiz harcama birimlerinde kullanılarak hurdalaşmış 133 adet elektronik malzemenin atık hurdaların işlemi yapılmış olup ilgili firmaya teslim edilmiştir.
17. Belediyemiz harcama birimlerinde görevlendirilmiş taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ve bunlara bağlı ambarların listesi Sayıştay başkanlığına bildirilmiştir.