Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Mimari Estetik Komisyonu

İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Mimari Estetik Komisyonu

Mimari Estetik Komisyonu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yetki, görev ve sınırları içerisinde; kentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları almak, yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar ve anayollara cephesi bulunan parsellerde yapılacak yeni yapı veya mevcut yapılar için şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çerçevesinde estetik çözümlere dönük bina cepheleri, örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek ve bu çerçevede hazırlanan projeleri 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre incelemek, görüş bildirmek ve uygun olan projeleri onaylamak üzere kurulmuştur.

Mimari Estetik Komisyonu, her hafta Perşembe günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde toplanmaktadır. Projelerin, her hafta Salı günü mesai saati bitimine kadar Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı projeler komisyona alınmayacaktır. Komisyon toplantısına proje müellifi mimarın katılması zorunludur.

- Komisyona Sunulması Gereken Belgeler

- Mimari Estetik Komisyonu Başvuru Dosya Kapağı (PDF - DWG)

- Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği

×