Meclis Gündem ve Kararları

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

27.04.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

27.04.2010 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinin 5216 sayılı kanunun  13'üncü maddesinde değişiklik yapılan 07/06/2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5675 sayılı kanun hükmü gereği 27/04/2010 salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan meclis salonunda yapacağı toplantıya ait gündemdir:

1. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi, 19 pafta, 410 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen bahse konu parselle ilgili yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 9/349 sayılı meclis kararı incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen ve 1/1000 ölçekli Adapazarı Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planları ile bağlantılı olduğundan 22/04/2010 tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 771 sayılı yazısı.

2. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi, 96 pafta, 816 ada 101 nolu ve 817 ada 102 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği; Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları ile bağlantılı olduğundan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 11/436 sayılı meclis kararı incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen ve 22/04/2010  starihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 773 sayılı yazısı.

3.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kent Merkezinde 27 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, yeniden yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planları Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2010 tarih ve 4/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan bu planlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2010 tarih ve  4/173 sayılı meclis kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen 22/04/2010  tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 770 sayılı yazısı.

4.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, anılan mahallelerin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan bu plan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2010 tarih ve 4/171 sayılı meclis kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen 22/04/2010 tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 772 sayılı yazısı.