Meclis Gündem ve Kararları

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.12.2020 Tarihli Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

 
 
 
 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/12/2020 SALI GÜNÜ SAAT 15.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
 
1.9/480- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02/12/2020 tarihli ve 1494 sayılı yazısına istinaden, Sakarya Şehir Hastanesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2020 tarihli ve 27986 sayılı yazısı.
 
2.9/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2020 tarihli, 8/475 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanının Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “OSB” olarak işlenmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2020 tarihli komisyon raporu.