Hizmet Satın Alma Duyurusu

BSB 998 LetsCYCLE PROJESİ
HİZMET SATIN ALMA DUYURUSU

 

İşin adı; Turizm İşletmelerine ve Çalışanlarına Yönelik Eğitim ve Mentörlük Hizmeti Alımı

Ref no;: BSB 998 –EE2/SA02
Son Teklif Tarihi; 07.01.2021 saat 16:30

İşin Konusu; LetsCYCLE projesi kapsamında Sakarya’daki turistik işletme sahiplerine, işletmecilerine ve çalışanlarına yönelik girişimcilik ve iş geliştirme eğitimleri, iş planı hazırlamaya yönelik mentörlük hizmetleri, sektörel ve mesleki beceri geliştirme eğitimleri.  Yine aynı hedef gruplara ve STK üyelerine yönelik, stratejik iş planı hazırlama proje fikri ve proje geliştirme eğitimleri ve mentörlük hizmetleri verilecektir. Ayrıntıları teknik şartnamede belirtilmiştir.

İstekliler “ihale dosyasını” aşağıdaki irtibat kişisinden isteyebilir.

SERVICE CONTRACT NOTICE

İbrahim İŞERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Evliya Çelebi cad. 1004 sok. No:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ek Bina Ofis 4
Erenler / Sakarya
444 40 54 - 4213
arge@sakarya.bel.tr

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

 

BSB 998 LetsCYCLE PROJECT
SERVICE CONTRACT NOTICE

 

Contract Title; Service Procurement for Training and Mentoring for Tourism SMEs and Employees

Ref no: BSB 998 --EE2 / SA02
Deadline for submitting tenders; 07.01.2021 at 16:30

Contract Description; Within the scope of the LetsCYCLE project, entrepreneurship and business development trainings, mentoring services for preparing business plans, sectoral and professional skills development trainings for touristic SME owners, operators and employees in Sakarya. Strategic business plan preparation, formulating project ideas and project development trainings and mentoring services will be provided again for the same target groups and for the NGO members. Details are specified in the Terms of Reference document.

Tenderers can request “tender dossier” from the contact person below

SERVICE CONTRACT NOTICE

İbrahim İŞERİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Evliya Çelebi cad. 1004 sok. No:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ek Bina Ofis 4
Erenler / Sakarya
444 40 54 - 4213
arge@sakarya.bel.tr


Respectfully announced to the public.