HABERLER

Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

AKOM Toplantı Salonu'nda 2010 yılı Afet Eylem Planı konuşuldu...........

Çalışmalarımıza devam edeceğiz
Turan’ın ardından konuşan Eğitim ve Önleme, AKOM Şube Müdür Vekili Erhan Şirvanoğlu 2009 yılında yapılan çalışmalar ve afet koordinasyon toplantıları hakkında bilgiler verdi. AKOM Birimi olarak 2010 yılı çalışmalarının başlatılıp, ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarına personel ile faal araç gereçlerinin güncellenip, resmi bildirimlerin yapıldığını belirten Şirvanoğlu, afet çalışmalarının geliştirilerek devam edeceğini söyledi. Afet toplantılarının her ilçede ayrı ayrı yapılması ve her toplantıda farklı gündemler oluşturulup, katılımların arttırılması yönünde öneride bulunan Şirvanoğlu “Her toplantıyı farklı ilçelerde yapmamızın ve toplantılarda sağlık, eğitim gibi farklı konuları gündeme almamızın daha verimli olacağını düşünüyorum. Böylelikle ilçelerin afet riskleri, ilçe belediyelerinin çalışmaları ile sorunları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmiş olacağız ve çalışmalarımıza bu bağlamda yön vereceğiz” dedi.

Tatbikat sayısını artırmalıyız
Yapılan afet tatbikatlarından söz eden Şirvanoğlu, fili tatbikat sayısını arttırılması gerektiğini söyledi. Şirvanğlu “Tatbikatlar çok önemli. Masa üstü tatbikatlarının yanı sıra fili tatbikatların sayısını mutlaka artırmalıyız” dedi. Kurumlar arası iletişime de değinen Şirvanoğlu “ Kurumlar arası diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile koordinasyonumuz devam ediyor. Kurumun yetkilileri ile toplantı yaparak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Afet anında koordinasyon çok önemli
AKOM Birim Sorumlusu Mustafa Telli de konuşmasında olası afetlerde ve afet çalışmalarında koordinasyonun öneminden bahsetti. Afetlerde haritaların çok önemli olduğunu belirten Telli “ Yapılan araştırmalar sonucu mevcut olan 2009 yılı temmuz ayında onaylanan afet acil yardım planında hala 1999 depremindeki haritaların kullanıldığı belirlendi. Sağlıklı bir koordinasyon için il ve ilçe afet haritaları acilen güncellenmeli ve İl Afet Planı’na konulmalıdır“ dedi. Telli, konu ile ilgili çalışmaların ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Kararlar alındı
Toplantıda ilçe kademe belediyeleri yetkilileri de, ilçelerinde afet konusu ile ilgili yapılan çalışmalardan söz ettiler. Toplantıda ilçe belediyelerinin 2010 yılı afet planı ve afet haritalarının hazırlanması, Büyükşehir Belediyesi Afet Eylem Planı’nın güncellenmesi, ilçelerde muhtarlıklarla koordineli afet gönüllü çalışmalarının yapılması, olası afetlerde sıkıntıların giderilmesi ve çözümü konusunda ilgili makamlarla koordinasyon sağlanması ile plan tatbikatı ve fiili tatbikatlar yapılması konularında kararlar alındı.