Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.11.2009
10/393
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin; "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"ne aykırı olan maddelerinin "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"ne uygun hale getirilmesi amacıyla Yönetmeliğin bütünü üzerinde gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılarak revize edilmesi
Kabul
09.11.2009
10/368
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Serdivan-Beşköprü Mahallesi, 3072 ada 3 nolu parselin sanayi alanından çıkartılarak Akaryakıt-ALG istasyonu alanı lejantının işlenmesi 1/5000 nazım imar plan değişikliği
Kabul
09.11.2009
10/369
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Büyükşehir Meclisinin 08/05/2006 tarih ve 5/221 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planı Sakarya 2.İdare Mahkemesince 16/03/2009 tarih 2008/945 karar ile iptal edildiğinden, Erenlerdeki parselin Resmi Kurum Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 nazım imar planının onaylanması
Kabul
09.11.2009
10/370
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Toptan Ticaret alanında kalan parsellerden 11983 nolu parselin tamamı ile 10363 nolu parselin bir kısmının Özel Eğitim Alanına kalan kısmının M ticaret Alanına dönüştürülmesi1/5000 nazım imar plan değişikliği
Kabul,
09.11.2009
10/371
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı-Dağdibi Mahallesi Hacıaliyeri Mevkiinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü talebi doğrultusunda spor tases alanı şeklinde hazırlanan imar planı
Kabul,
09.11.2009
10/372
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
2010 Yılı Gelir Tarifesine ait Plan Bütçe Komisyon Raporu,
Kabul,
09.11.2009
10/386
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
2010 Mali yılı Bütçe tasarısı,2011-2012 Bütçe tahminleri,
Plan Bütçe Komisyonuna havale,
09.11.2009
10/387
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
2010 Mali yılı Bütçe Tasarıları ile 2011-2012 yıllarına ait Bütçe Tahminlerini içeren cetveller
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale,
09.11.2009
10/388
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Çoçuk Kulüplüre Yönergesi(Yönetmelik)
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,
09.11.2009
10/389
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkilyeti hazine adına kayıtlı Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli Camili Mahallesi, Camili mevkii 21 nolu bölme içerisindeki yerin devrinin yapılması
Kabul,
09.11.2009
10/390
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
Sürekli işçi kadroları değişiklik cetveli
Kabul,
09.11.2009
10/391
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Temizlik işleri Müdürlüğü adının Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi istemi
Kabul,
09.11.2009
10/392
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
ek gündem----1/5000 Nazım imar planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
09.11.2009
10/360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta 2725 ada 2 nolu ve 2748 ada 2 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Reddine
09.11.2009
10/361
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Devlet Mahallesi G24B10B2B, G24B10B2D, G24B05C3C, G24B10B2A,G24B10B2C İmar paftaları 2468,.....4593 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Reddine
09.11.2009
10/362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Tepekum Mahallesi 29 M 3 pafta 1879 ada 2 nolu parselin M Ticaret Alanından Özel Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Dairesine İadesine
09.11.2009
10/363
SBB
KARAYOLLARI KORUMA KUŞAĞI
İkizceosmaniye Mahallesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için, kamulaştırma sınırı arasında kalan yerlerin Karayolları Koruma kuşağı olarak ayrılması şeklinde hazırlanan plan değişikliği
Kabul
09.11.2009
10/373
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kemalpaşa Mahallesi 60 pafta, 3231 ve 3229 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.11.2009
10/374
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Sapanca İlçe Belediyesi sınırlarındaki AGDAŞ'a ait tüm vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına işlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.11.2009
10/368
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Serdivan-Beşköprü Mahallesi, 3072 ada 3 nolu parselin sanayi alanından çıkartılarak Akaryakıt-ALG istasyonu alanı lejantının işlenmesi 1/5000 nazım imar plan değişikliği
Kabul
09.11.2009
10/369
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Büyükşehir Meclisinin 08/05/2006 tarih ve 5/221 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planı Sakarya 2.İdare Mahkemesince 16/03/2009 tarih 2008/945 karar ile iptal edildiğinden, Erenlerdeki parselin Resmi Kurum Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 nazım imar planının onaylanması
Kabul
09.11.2009
10/370
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Toptan Ticaret alanında kalan parsellerden 11983 nolu parselin tamamı ile 10363 nolu parselin bir kısmının Özel Eğitim Alanına kalan kısmının M ticaret Alanına dönüştürülmesi1/5000 nazım imar plan değişikliği
Kabul,
09.11.2009
10/371
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı-Dağdibi Mahallesi Hacıaliyeri Mevkiinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü talebi doğrultusunda spor tases alanı şeklinde hazırlanan imar planı
Kabul,
09.11.2009
10/372
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
2010 Yılı Gelir Tarifesine ait Plan Bütçe Komisyon Raporu,
Kabul,
09.11.2009
10/386
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
2010 Mali yılı Bütçe tasarısı,2011-2012 Bütçe tahminleri,
Plan Bütçe Komisyonuna havale,
09.11.2009
10/387
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
2010 Mali yılı Bütçe Tasarıları ile 2011-2012 yıllarına ait Bütçe Tahminlerini içeren cetveller
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale,
09.11.2009
10/388
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Çoçuk Kulüplüre Yönergesi(Yönetmelik)
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,
09.11.2009
10/389
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkilyeti hazine adına kayıtlı Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli Camili Mahallesi, Camili mevkii 21 nolu bölme içerisindeki yerin devrinin yapılması
Kabul,
09.11.2009
10/390
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
Sürekli işçi kadroları değişiklik cetveli
Kabul,
09.11.2009
10/391
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Temizlik işleri Müdürlüğü adının Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi istemi
Kabul,
09.11.2009
10/392
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
ek gündem----1/5000 Nazım imar planı
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
09.11.2009
10/360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Karapınar Mahallesi G24B12D4C pafta 2725 ada 2 nolu ve 2748 ada 2 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Reddine
09.11.2009
10/361
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Devlet Mahallesi G24B10B2B, G24B10B2D, G24B05C3C, G24B10B2A,G24B10B2C İmar paftaları 2468,.....4593 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Reddine
09.11.2009
10/362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Tepekum Mahallesi 29 M 3 pafta 1879 ada 2 nolu parselin M Ticaret Alanından Özel Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Dairesine İadesine
09.11.2009
10/363
SBB
KARAYOLLARI KORUMA KUŞAĞI
İkizceosmaniye Mahallesi sınırları içinde yapılacak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için, kamulaştırma sınırı arasında kalan yerlerin Karayolları Koruma kuşağı olarak ayrılması şeklinde hazırlanan plan değişikliği
Kabul
09.11.2009
10/373
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kemalpaşa Mahallesi 60 pafta, 3231 ve 3229 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.11.2009
10/374
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Sapanca İlçe Belediyesi sınırlarındaki AGDAŞ'a ait tüm vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına işlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.11.2009
10/393
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin; "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"ne aykırı olan maddelerinin "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"ne uygun hale getirilmesi amacıyla Yönetmeliğin bütünü üzerinde gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılarak revize edilmesi
Kabul