Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.12.2009
11/412
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
Kabul
14.12.2009
11/413
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
YÖNETMELİK
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 2, 5, 6, 7. maddelerinde yapılan değişiklik ile birlikte, bir madde ilavesi (20. madde) yönetmeliğe işlenmesi
Kabul
14.12.2009
11/414
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNERGE
"Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin" görüşülmesi
Kabul
14.12.2009
11/434
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta, 251 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (İrfan PÜSKÜLLÜ)
Komisyona
14.12.2009
11/435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı Korucuk Mahallesi 1742, 1743, 1744, 1745 nolu adaları kapsayan alanda yapılan plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2008/898 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Komisyona
14.12.2009
11/436
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi 96 pafta, 816 ada, 101 nolu parsel ile 96 pafta, 817 ada, 102 nolu parsel sayılı taşınmazların "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Komisyona
14.12.2009
11/437
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Adapazarı İlçesi Kulaksız(Evrenköy) Köyü G24B17B2D pafta, 3030 ada, 6 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan 96/2400 (86,76 m2) hissenin satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/438
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
(Camili-Çaltıcak-Karakamış-Karaman-Karapınar-Serdivan-Tepekum-Yenigün-Korucuk)Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/440
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SESOB Ltd.Şti.mizdeki sermaye artış paylarından doğan borçlardan mahsup edilmek kaydıyla 150.000,00 TL'nin (Yüzellibintürklira) Sakarya İl Özel İdaresine ödenmesi
Kabul
14.12.2009
11/441
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) birimi isminin UKOME Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi
Kabul
14.12.2009
11/442
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı"
Kabul,
14.12.2009
11/402
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararı
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi 60 pafta iskan sahasında kalan 3231 nolu parsel ile İlköğretim Okulu Alanında kalan 3229 nolu parselin Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek parseller arasından geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (kabul)
14.12.2009
11/426
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
13/10/2009 tarih ve 62 sayılı Akyazı Belediye Meclis karararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havalesine,
14.12.2009
11/416
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kırkpınar Soğuksu mahallesi Göl Caddesine bağlı yeni açılan sokağa "KARTOPU" adının verilmesi talebi (İMAR KOM HAV)
14.12.2009
11/417
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 37 nolu Sokağın vasfının caddeye dönüştürülmesi ve adının Mehmet Sadık ERATİK Caddesi olarak değiştirilmesi talebi (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/418
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 8/99 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 783 ada 445 nolu parsele yönelik hazırlanan plan tadilat teklifinin; 445 ve 38 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa dair ihdas işlemlerinin iki farklı parsel yerine 445 nolu parselde tamamlanması için 7.00 metrelik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına doğru kaydırılması şeklinde hazırlanan plan değişikliği talebi(İM KOM HAV)
14.12.2009
11/427
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 13/10/2009 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği istemi
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/419
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 8/100 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 15 ada 370, 372 ve 216 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği talebi (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/420
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 39 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan TEM bağlantı yolu üzerinde yeni bir hastane yerinin belirlendiği, yapım yerinin kesinleşmesi ve çalışmalara başlanması sebebiyle 31L-4C pafta, 190 ada 290 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği talebi(İM KOM HAV)
14.12.2009
11/428
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/421
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 40 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Agdaş'a ait Doğalgaz Dağıtım Odalarının imar planlarında belirlenen noktalara işlenmesine ilişkin alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 40 sayılı kararı (KOM HAV)
14.12.2009
11/422
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 41 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 3 kadastral pafta 31 M-1 imar paftası, 179 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine isabet eden imar planında mevcut 7.00 metrelik yolun yine aynı parsel içinde kalmak şartı ile bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 41 sayılı kararı (im kom hav)
14.12.2009
11/423
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 5 kadastral pafta 631 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararı (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/424
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/10/2009 tarih ve 51 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Seyfeler Mahallesi Nezirler mevkiinde bulunan G25d-08d-2b pafta 106 ada 73 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/10/2009 tarih ve 51 sayılı kararı (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/429
SBB
KAMU HİZMET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Kamu Hizmet Alanına (Kaymakamlok Kompleksi) dönüştürülmesi,
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/430
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
AGDAŞ'a ait vana odaları bölge regilatörleri ve doğalgaz ç elik boru hatlarının imar planında Teknik Altyapı olarak planlara işlenmesi
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/431
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
289,292,10504,10505,10506,10507,10510,10511,10512,12038 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/432
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesi
14.12.2009
11/433
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler-Çaykışla Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan askı süresinde yapılan 27 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/397
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 723 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1704 nolu parselin; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının talebi doğrultusunda Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Hizmet Alanından çıkartılarak Fuar Alanı, Tır Parkı, Antrepo Alanına dönüştürülmesi talebi (RED)
14.12.2009
11/409
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Akaryakıt İstasyon alanına, LPG İstasyonu lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.12.2009
11/398
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2009 tarih ve 31 sayılı kararı.
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kamışlı Mahallesi 5 kadastral pafta 574 ve 946 nolu parsellere Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı Lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (RED)
14.12.2009
11/399
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 06/07/2009 tarih ve 45 sayılı kararı
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan G24c02b1a pafta 2114, 2115, 2119, 5625 ve 6403 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı talebi (RED)
14.12.2009
11/400
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 722 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1664 nolu parselin; Türkkızılayı Adapazarı Şube Başkanlığının talebi doğrultusunda 2. El Oto Galericiler Sitesi Alanından çıkartılarak Kamu Alanına dönüştürülmesi talebi (RED)
14.12.2009
11/425
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
1/1000 Mevzii imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/401
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 42 sayılı kararı
Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi 14 pafta 4137 ve 4138 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılarak TAKS'ın 0.30'dan 0.40'a KAKS'ın 0.90'dan 1.20'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (KABUL)
14.12.2009
11/410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaeli K.T.V.K.K.nun kararı doğrultusunda yeniden hazırlatılan "Sapanca Gölü Havzası Koruma Amaçlı İmar Planı"nın onaylanması.
Kabul
14.12.2009
11/411
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Belediye sınırları dahilinde AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Teknik Alt Yapı Alanı olarak işlenmesi.
Kabul
14.12.2009
11/403
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Arifiye Mollaköy 1 pafta, 109 parselde Akaryakıt ve LPG Lejantının ilave edilmesi 1/1000 plan değişikliği komisyon raporu
Kabul
14.12.2009
11/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planının onaylanması
Kabul
14.12.2009
11/405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
1/25000Spanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri'nin Üniversite Kampüs Alanları....
Kabul,
14.12.2009
11/406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Erenler Bekirpaşa, Epçeller, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planlarının onaylanması
Kabul,
14.12.2009
11/407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Gar meydanından başlayıp M.Paşa ve Maltepe mahallesi kesişme noktasındaki spor tesisi alanına kadar devam eden demiryolu güzergahında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
Kabul
14.12.2009
11/396
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 633 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 6/11 kadastral pafta 529, 530, 4425 ve 4427 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi (RED)
14.12.2009
11/408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İstiklal Mh 24-b-23-b imar paftasında stadın batısından geçen 30.00m. genişliğindeki imar yolu ile güneyinden geçen Çark cd-Kazımpaşa cd. arasında kalan bölgede 1/5000 nazım imar plan değişikliği Kom.raporu
Kabul,
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
(Camili-Çaltıcak-Karakamış-Karaman-Karapınar-Serdivan-Tepekum-Yenigün-Korucuk)Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/412
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
Kabul
14.12.2009
11/413
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
YÖNETMELİK
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 2, 5, 6, 7. maddelerinde yapılan değişiklik ile birlikte, bir madde ilavesi (20. madde) yönetmeliğe işlenmesi
Kabul
14.12.2009
11/414
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNERGE
"Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin" görüşülmesi
Kabul
14.12.2009
11/434
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta, 251 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (İrfan PÜSKÜLLÜ)
Komisyona
14.12.2009
11/435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı Korucuk Mahallesi 1742, 1743, 1744, 1745 nolu adaları kapsayan alanda yapılan plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2008/898 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Komisyona
14.12.2009
11/436
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi 96 pafta, 816 ada, 101 nolu parsel ile 96 pafta, 817 ada, 102 nolu parsel sayılı taşınmazların "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Komisyona
14.12.2009
11/437
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Adapazarı İlçesi Kulaksız(Evrenköy) Köyü G24B17B2D pafta, 3030 ada, 6 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan 96/2400 (86,76 m2) hissenin satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/438
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/403
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Arifiye Mollaköy 1 pafta, 109 parselde Akaryakıt ve LPG Lejantının ilave edilmesi 1/1000 plan değişikliği komisyon raporu
Kabul
14.12.2009
11/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Köprübaşı-Vatan-Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planının onaylanması
Kabul
14.12.2009
11/405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
1/25000Spanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri'nin Üniversite Kampüs Alanları....
Kabul,
14.12.2009
11/406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Erenler Bekirpaşa, Epçeller, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar planlarının onaylanması
Kabul,
14.12.2009
11/407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Gar meydanından başlayıp M.Paşa ve Maltepe mahallesi kesişme noktasındaki spor tesisi alanına kadar devam eden demiryolu güzergahında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
Kabul
14.12.2009
11/396
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 633 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 6/11 kadastral pafta 529, 530, 4425 ve 4427 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi (RED)
14.12.2009
11/408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İstiklal Mh 24-b-23-b imar paftasında stadın batısından geçen 30.00m. genişliğindeki imar yolu ile güneyinden geçen Çark cd-Kazımpaşa cd. arasında kalan bölgede 1/5000 nazım imar plan değişikliği Kom.raporu
Kabul,
14.12.2009
11/397
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 723 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1704 nolu parselin; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının talebi doğrultusunda Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Hizmet Alanından çıkartılarak Fuar Alanı, Tır Parkı, Antrepo Alanına dönüştürülmesi talebi (RED)
14.12.2009
11/409
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Akaryakıt İstasyon alanına, LPG İstasyonu lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
14.12.2009
11/398
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2009 tarih ve 31 sayılı kararı.
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kamışlı Mahallesi 5 kadastral pafta 574 ve 946 nolu parsellere Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı Lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (RED)
14.12.2009
11/399
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 06/07/2009 tarih ve 45 sayılı kararı
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan G24c02b1a pafta 2114, 2115, 2119, 5625 ve 6403 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı talebi (RED)
14.12.2009
11/400
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 722 sayılı yazısı.
Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1664 nolu parselin; Türkkızılayı Adapazarı Şube Başkanlığının talebi doğrultusunda 2. El Oto Galericiler Sitesi Alanından çıkartılarak Kamu Alanına dönüştürülmesi talebi (RED)
14.12.2009
11/425
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
1/1000 Mevzii imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/401
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 42 sayılı kararı
Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi 14 pafta 4137 ve 4138 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılarak TAKS'ın 0.30'dan 0.40'a KAKS'ın 0.90'dan 1.20'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (KABUL)
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/439
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
(Camili-Çaltıcak-Karakamış-Karaman-Karapınar-Serdivan-Tepekum-Yenigün-Korucuk)Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu karar ekinde belirtilen muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul
14.12.2009
11/440
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SESOB Ltd.Şti.mizdeki sermaye artış paylarından doğan borçlardan mahsup edilmek kaydıyla 150.000,00 TL'nin (Yüzellibintürklira) Sakarya İl Özel İdaresine ödenmesi
Kabul
14.12.2009
11/441
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan UKOME(Ulaşım Koordinasyon Merkezi) birimi isminin UKOME Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi
Kabul
14.12.2009
11/442
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLAN
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı"
Kabul,
14.12.2009
11/410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaeli K.T.V.K.K.nun kararı doğrultusunda yeniden hazırlatılan "Sapanca Gölü Havzası Koruma Amaçlı İmar Planı"nın onaylanması.
Kabul
14.12.2009
11/411
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Belediye sınırları dahilinde AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Teknik Alt Yapı Alanı olarak işlenmesi.
Kabul
14.12.2009
11/402
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararı
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kemalpaşa Mahallesi 60 pafta iskan sahasında kalan 3231 nolu parsel ile İlköğretim Okulu Alanında kalan 3229 nolu parselin Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek parseller arasından geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi (kabul)
14.12.2009
11/426
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
13/10/2009 tarih ve 62 sayılı Akyazı Belediye Meclis karararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havalesine,
14.12.2009
11/416
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kırkpınar Soğuksu mahallesi Göl Caddesine bağlı yeni açılan sokağa "KARTOPU" adının verilmesi talebi (İMAR KOM HAV)
14.12.2009
11/417
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 37 nolu Sokağın vasfının caddeye dönüştürülmesi ve adının Mehmet Sadık ERATİK Caddesi olarak değiştirilmesi talebi (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/418
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 8/99 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 783 ada 445 nolu parsele yönelik hazırlanan plan tadilat teklifinin; 445 ve 38 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa dair ihdas işlemlerinin iki farklı parsel yerine 445 nolu parselde tamamlanması için 7.00 metrelik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına doğru kaydırılması şeklinde hazırlanan plan değişikliği talebi(İM KOM HAV)
14.12.2009
11/427
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediyesinin 13/10/2009 tarih ve 63 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği istemi
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/428
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile 1/1000 ölçekli plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/421
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 40 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Agdaş'a ait Doğalgaz Dağıtım Odalarının imar planlarında belirlenen noktalara işlenmesine ilişkin alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 40 sayılı kararı (KOM HAV)
14.12.2009
11/422
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 41 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 3 kadastral pafta 31 M-1 imar paftası, 179 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine isabet eden imar planında mevcut 7.00 metrelik yolun yine aynı parsel içinde kalmak şartı ile bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 41 sayılı kararı (im kom hav)
14.12.2009
11/423
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 5 kadastral pafta 631 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararı (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/424
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/10/2009 tarih ve 51 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Seyfeler Mahallesi Nezirler mevkiinde bulunan G25d-08d-2b pafta 106 ada 73 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/10/2009 tarih ve 51 sayılı kararı (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/429
SBB
KAMU HİZMET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Kamu Hizmet Alanına (Kaymakamlok Kompleksi) dönüştürülmesi,
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/430
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
AGDAŞ'a ait vana odaları bölge regilatörleri ve doğalgaz ç elik boru hatlarının imar planında Teknik Altyapı olarak planlara işlenmesi
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/431
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
289,292,10504,10505,10506,10507,10510,10511,10512,12038 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/432
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale edilmesi
14.12.2009
11/433
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler-Çaykışla Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan askı süresinde yapılan 27 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
14.12.2009
11/419
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 8/100 sayılı kararı
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 15 ada 370, 372 ve 216 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği talebi (İM KOM HAV)
14.12.2009
11/420
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2009 tarih ve 39 sayılı kararı.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan TEM bağlantı yolu üzerinde yeni bir hastane yerinin belirlendiği, yapım yerinin kesinleşmesi ve çalışmalara başlanması sebebiyle 31L-4C pafta, 190 ada 290 nolu parsel için hazırlanan plan değişikliği talebi(İM KOM HAV)