Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.03.2010
3/103
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 101 pafta 15 ada 370 nolu parselin LPG İstasyonu Alanı, 216 ve 372 nolu parsellerin Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/104
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Hızırtepe Mahallesi 642 ada 27 nolu parselin 2000 m².lik kısmının Pazar Alanı olarak E=0,10 Hmax=7,50 m. yapı koşullarıyla ve bütün cephelerden 5.00'er m. çekme mesafesi uygulanarak, mevcut uygulama imar planındaki 7.00 m.lik yaya yolunun aynen korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İstiklal Mahallesi 28 J I pafta 14627 ve 14628 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun güzergahının mevcut halihazır duruma uygun olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta 247 ada 1 nolu parselin Konut ve M1(yolboyu) Ticaret alanından M Ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Cumhuriyet Mahallesi 22 I IV pafta 6098, 6867, 6868 nolu parsellerde Mezarlık Alanının arttırılması, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanının küçültülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı Süleymanbey Mahallesi, 8 pafta, 488 nolu parsel ile ilgili olarak Özel Eğitim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Orta Mahalle 58 ada, 94 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Yeni Mahalle 27-M-3 pafta, 333 ada 11 - 15 nolu, 336 ada 1 - 2 - 3 - 10 nolu ve 337 ada 1 - 2 - 3 - 10 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Korucuk Mahallesinde yoksul grubuna yönelik dar gelirli konut projesi ve yoğun konut talepleri çerçevesinde TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan 2259 ada 3 nolu parsel ve 3108 ada 1 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Adapazarı TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan 2259 ada 3 nolu parsel ve 3108 ada 1 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 117 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.03.2010
3/133
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçe Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 76 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/117
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan planda Dini Tesis alanı olarak gözüken 6814 nolu parselin sağlık tesisi olarak gözüken 6815 nolu parselin Dini tesis alanı olarak 1/1000 uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,
08.03.2010
3/118
SBB
YÖNETMELİK
1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2.1 mad,15 ve 16. pragrafları. .............değişikliğinin görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,
08.03.2010
3,98
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Ozanlar Mahallesi, 1789 ada 1-4-9-10 nolu parsellerde 1/5000 nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu,
uygun olmadığı,
08.03.2010
3/99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında kalan parselin 25m. lik yola cephesi 35m. olan 2000 m2.lik kısmının Konot Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi, 25m.lik yola cephesi 40m.olan 3045.53m2.lik kısmının 1/5000 nazım imar plan değişikliği
uygun olmadığı,
08.03.2010
3/101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Köprübaşı,Vatan ve Yazlık mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 264 adet itaraz
144 adet uygun değil, 117 adet uygun 3 adedinin ise içerisiğine göre uygun veya uygun değil,
08.03.2010
3.108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/09/2009 tarih ve 333 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Bekirpaşa Epçeller ,Kozluk,Pirahmetler, Nakışlar mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 20 adet itiraz
2 adedi uygun, 20 adedi uygun değil,
08.03.2010
3.109
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 9 sayılı kararı
KABUL
08.03.2010
3.110
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/12/2009 tarih ve 2009/44 sayılı kararı
KABUL
08.03.2010
3.111
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 8 sayılı kararı.
KABUL
08.03.2010
3/114
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Semerciler Mahallesi tescilli 204 ada 16 nolu parselde 1/1000 uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna,
08.03.2010
3.112
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 266 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3.113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 66 sayılı yazısı
KABUL
08.03.2010
3.125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 100 sayılı yazısı
İMAR KOM HAVALE
08.03.2010
3.126
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 63 sayılı yazısı
HUKUK KOM HAVALE
08.03.2010
3/115
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Küçücek Mah.Koparan mevkii-- Akaryakıt Satış istasyonu alanına LPG ilavesini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna,
08.03.2010
3.127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 138 sayılı yazısı
KABUL
08.03.2010
3.128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/02/2010 tarih ve 141 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3/116
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söz konusu yol kaldırılarak mevcuttaki evin kurulması,
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,
08.03.2010
3.129
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 102 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3.134
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/03/2010 tarih ve 39 sayılı yazısı.
HUKUK KOM HAVALE
08.03.2010
3/130
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASINDAN KREDİ ALINMASI
7500 Kg.Bitüm alımı için İller Bankasından 7.500.000,00TLkredi alınması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.03.2010
3/131
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASINDAN KREDİ ALINMASI
Kamyon ve otobüs alımı için 7.500.000,00TL İller Bankasından kredi alınması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.03.2010
3/103
SBB
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Tekeler Mahallesi 101 pafta 15 ada 370 nolu parselin LPG İstasyonu Alanı, 216 ve 372 nolu parsellerin Akaryakıt İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/104
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Hızırtepe Mahallesi 642 ada 27 nolu parselin 2000 m².lik kısmının Pazar Alanı olarak E=0,10 Hmax=7,50 m. yapı koşullarıyla ve bütün cephelerden 5.00'er m. çekme mesafesi uygulanarak, mevcut uygulama imar planındaki 7.00 m.lik yaya yolunun aynen korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/105
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İstiklal Mahallesi 28 J I pafta 14627 ve 14628 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun güzergahının mevcut halihazır duruma uygun olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta 247 ada 1 nolu parselin Konut ve M1(yolboyu) Ticaret alanından M Ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Cumhuriyet Mahallesi 22 I IV pafta 6098, 6867, 6868 nolu parsellerde Mezarlık Alanının arttırılması, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanının küçültülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.03.2010
3/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı Süleymanbey Mahallesi, 8 pafta, 488 nolu parsel ile ilgili olarak Özel Eğitim Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Orta Mahalle 58 ada, 94 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Yeni Mahalle 27-M-3 pafta, 333 ada 11 - 15 nolu, 336 ada 1 - 2 - 3 - 10 nolu ve 337 ada 1 - 2 - 3 - 10 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde bulunan Korucuk Mahallesinde yoksul grubuna yönelik dar gelirli konut projesi ve yoğun konut talepleri çerçevesinde TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan 2259 ada 3 nolu parsel ve 3108 ada 1 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Adapazarı TOKİ'nin mülkiyetinde bulunan 2259 ada 3 nolu parsel ve 3108 ada 1 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 117 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
08.03.2010
3/133
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2010 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçe Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 76 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
08.03.2010
3/130
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASINDAN KREDİ ALINMASI
7500 Kg.Bitüm alımı için İller Bankasından 7.500.000,00TLkredi alınması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.03.2010
3/131
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLLER BANKASINDAN KREDİ ALINMASI
Kamyon ve otobüs alımı için 7.500.000,00TL İller Bankasından kredi alınması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi
Kabul,
08.03.2010
3,98
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Ozanlar Mahallesi, 1789 ada 1-4-9-10 nolu parsellerde 1/5000 nazım imar plan değişikliğine ait komisyon raporu,
uygun olmadığı,
08.03.2010
3/99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LPG -BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU ALANI
Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanında kalan parselin 25m. lik yola cephesi 35m. olan 2000 m2.lik kısmının Konot Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi, 25m.lik yola cephesi 40m.olan 3045.53m2.lik kısmının 1/5000 nazım imar plan değişikliği
uygun olmadığı,
08.03.2010
3/101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Köprübaşı,Vatan ve Yazlık mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 264 adet itaraz
144 adet uygun değil, 117 adet uygun 3 adedinin ise içerisiğine göre uygun veya uygun değil,
08.03.2010
3.108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/09/2009 tarih ve 333 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Bekirpaşa Epçeller ,Kozluk,Pirahmetler, Nakışlar mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 20 adet itiraz
2 adedi uygun, 20 adedi uygun değil,
08.03.2010
3.109
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 9 sayılı kararı
KABUL
08.03.2010
3.110
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/12/2009 tarih ve 2009/44 sayılı kararı
KABUL
08.03.2010
3.111
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 8 sayılı kararı.
KABUL
08.03.2010
3/114
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Semerciler Mahallesi tescilli 204 ada 16 nolu parselde 1/1000 uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna,
08.03.2010
3.112
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 266 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3.113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/01/2010 tarih ve 66 sayılı yazısı
KABUL
08.03.2010
3.125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 100 sayılı yazısı
İMAR KOM HAVALE
08.03.2010
3.126
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 63 sayılı yazısı
HUKUK KOM HAVALE
08.03.2010
3/115
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Küçücek Mah.Koparan mevkii-- Akaryakıt Satış istasyonu alanına LPG ilavesini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna,
08.03.2010
3.127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/02/2010 tarih ve 138 sayılı yazısı
KABUL
08.03.2010
3.128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26/02/2010 tarih ve 141 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3/116
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söz konusu yol kaldırılarak mevcuttaki evin kurulması,
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,
08.03.2010
3.129
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAPANCA GÖLÜ HAVZASI KORUMA PLANI
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 102 sayılı yazısı.
KABUL
08.03.2010
3.134
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/03/2010 tarih ve 39 sayılı yazısı.
HUKUK KOM HAVALE
08.03.2010
3/117
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan planda Dini Tesis alanı olarak gözüken 6814 nolu parselin sağlık tesisi olarak gözüken 6815 nolu parselin Dini tesis alanı olarak 1/1000 uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,
08.03.2010
3/118
SBB
YÖNETMELİK
1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2.1 mad,15 ve 16. pragrafları. .............değişikliğinin görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık komisyonuna,