Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
13.05.2013
5/175
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
: Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada, 2 ve 3 nolu parselde bulunan ?Ortaöğretim Alanı?na parselin kuzeydoğusunda bulunan ?Park Alanı?nın ilave edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada, 2 ve 3 nolu parselde bulunan ?Ortaöğretim Alanı?na, parselin kuzeydoğusunda bulunan ?Park Alanı?nın ilave edilmesine ilişkin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü?nün 17.02.2012 tarih ve 2478 sayılı oluru ile kabul edilen plan tadilatındaki Park Alanı ile dengelendiğinden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/176
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin ?Gelişme Konut Alanı?ndan ?Özel Nitelikli Spor Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin ?Gelişme Konut Alanı?ndan ?Özel Nitelikli Spor Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/177
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 238 ada, 45 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı?nın emsal değerinin E=1.00 ve kat sayısı=2 kat olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 238 ada, 45 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı?nın emsal değerinin E=1.00 ve kat sayısı=2 kat olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 01.04.2013 tarih ve 4/54 sayılı kararının Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/178
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 395 nolu parselin bir kısmının imar yolu olarak planlanarak çevresine ait ulaşım bağlantılarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 395 nolu parselin bir kısmının imar yolu olarak planlanarak çevresine ait ulaşım bağlantılarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir
13.05.2013
5/179
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planının, plan notlarına 32. madde olarak ?Dini Tesis Alanlarında yapılaşma koşulu olarak E=1.20, Hmax=Serbest? olmasına ilişkin talep edilen plan hükmü yapılan tesisin çekme mesafelerine uygun yapılması gereklilik olarak düşünüldüğü, bu yapılara Emsal şartının getirilmesinin uygun olmayacağından Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 01.04.2013 tarih ve 4/53 sayılı kararının, Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/180
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokakta yapımı tamamlanan çocuk ve spor parkına ?Barış MANÇO Parkı? ismi verilmesi.
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokakta yapımı tamamlanan çocuk ve spor parkına ?Barış MANÇO Parkı? ismi verilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 3/44 sayılı kararının Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24.04.2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/194
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parsele ilişkin onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/195
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2114 ? 2115 ? 2119 ? 5625 ve 6403 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/196
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (12/12/2012 ? 11/01/2013) içerisinde yapılan 140 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/197
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa, Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller Mahalleleri )sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (21/03/2013 ? 21/04/2013) içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/198
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 95 ada, 59 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/181
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 802 ada, 1-2-3-4-5 nolu, 803 ada,1-2 nolu, 816 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu, 820 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 802 ada, 1-2-3-4-5 nolu, 803 ada,1-2 nolu, 816 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu, 820 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 03/05/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/182
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 632 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 632 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; talep sahibi 27.03.2013 tarih ve 5926 kayıt nolu dilekçesi ile plan değişikliğinden vazgeçtiğinden Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 04.03.2013 tarih ve 27 sayılı kararının Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 29/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/183
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi sınırları içinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarında bütünlük sağlamak amacıyla yapılan muhtelif konulardaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Şeklinde Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 04.02.2013 tarih ve 16 sayılı kararının Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/05/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/184
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
CADDE İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ
KARARIN ÖZÜ: Serdivan İlçesinde yeni açılan 3. Caddenin isminin Türkiye Cumhuriyeti 54. Dönem Hükümeti Başbakanı Merhum ?Prof.Dr. Necmettin Erbakan Caddesi? olarak değiştirilmesi
Serdivan İlçesinde yeni açılan 3. Caddenin isminin Türkiye Cumhuriyeti 54. Dönem Hükümeti Başbakanı Merhum ?Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi? olarak değiştirilmesinin Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/185
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1648 nolu parselde bulunan parka ?Şehit Regaip ŞAHİN Parkı? ismi verilmesi.
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1648 nolu parselde bulunan parka ?Şehit Piyade Uzman Çavuş Regaip ŞAHİN Parkı? ismi verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2013 tarih ve 15 sayılı kararının ?Şehit Regaip ŞAHİN Parkı? olarak Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 24/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/186
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Ormanköy-Akyazı-Dokurcun -4.Bölge Hudut Yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Akyazı İlçesi, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun-4.Bölge Hudut Yolu?nun 10+777. km.?sinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü?nce Akyazı Devlet Hastanesi önünde yapılmakta olan kavşağa ilişkin olarak ?Sağlık Tesisi Alanı?nın güney kısmındaki 15.00 m?lik yolun 20.00 m?ye çıkartılarak, bu yolun paralelindeki ?Ticaret Alanı?nın güneyinde kalan yolun ise, 20.00 m.?den 15.00 m.?ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN?un çekimser oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 22/04/2013 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
13.05.2013
5/199
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
13.05.2013
5/200
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
13.05.2013
5/201
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4156 ada, 1 nolu parselin etrafındaki 63.958,74 m2lik alanın plandaki amacı doğrultusunda (park amaçlı) kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü?ne tahsisi
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4156 ada, 1 nolu parselin etrafındaki 63.958,74 m2lik alanın plandaki amacı doğrultusunda (park amaçlı) kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü?ne tahsisinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
13.05.2013
5/202
SBB
TAŞIT ALIMI
4 adet vakumlu yol süpürme makinesi alınabilmesi için 2013 Mali yılı bütçesinin ?T? cetveli ilgili bölümüne ilave edilerek işlenmesi talebi.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın çevreye yönelik hizmetleri arasında yer alan ana arterlerin süpürülmesi işi ve artan iş alanları için 4 adet vakumlu yol süpürme makinesine (kamyon) ihtiyaç duyulduğundan, Büyükşehir Belediyemiz 2013 mali yılı bütçesinin ?T? cetveli ilgili bölümüne ilave edilerek işlenmesine ve 4 adet iş makinesinin satın alınmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir