Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.08.2020
6/281
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin; parselin doğu kısmındaki imar hattında düzenleme yapılarak, yapılaşma şartları Yençok=3 kat, yapı yaklaşma mesafeleri 12.00 ve 20.00 m.lik imar yollarından 10.00 m., batı kısmındaki yol ve parsellerden 5.00 m. olarak DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/282
ADAPAZARI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz
Hendek Belediye Başkanlığının 19.08.2019 tarih ve 1695 nolu yazı ile; Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan 9 nolu parselin doğusunda teklif edilen 10 m.lik imar yolunun iptal edilerek mevcut halinde olduğu gibi ?Orman Alanı? olarak planlanması, 9 nolu parselin güneyinde yer alan Hendek Belediyesi mülkiyetindeki İkbaliye Mahallesi 13 nolu parsel ile vatandaş mülkiyetindeki 14 ve 452 nolu parsellerin ?Belediye Hizmet Alanı, Tarım Alanı? vb. ? olarak yönünde yapılan itirazın; 9 nolu parselin doğusunda teklif edilen 10 m.lik imar yolunun iptal edilerek mevcut halinde olduğu gibi ?Orman Alanı?, 14 nolu parselin ?Tarım Alanı? olarak ve Hendek Belediye Başkanlığının 28/07/2020 tarih ve E.3485 sayılı yazısına istinaden Hendek Belediyesi mülkiyetindeki 13 nolu parselin kuzey kısmı ile vatandaş mülkiyetindeki 11 nolu parselin kuzey kısmının ?Resmi Kurum Alanına? ilave edilmesi, 11 ve 13 nolu parsellerin arta kalan güney kısımlarının ise ?Tarım Alanı? olarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/283
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nuriye ve Dereboğazı Mahallesinden geçen Uludere?nin her iki yanında bulunan imar yollarının 15.00 m. olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Nuriye ve Dereboğazı Mahallesinden geçen Uludere?nin her iki yanında bulunan imar yollarının 15.00 m. olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/284
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 428 ada, 1 nolu parsel ve Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 nolu parselde ?Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı)? planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzuluk Mahallesi, 428 ada, 1 nolu parsel ve Altındere Gündoğan Mahallesi, 108 ada, 1 nolu parselde ?Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı)? planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/285
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parselin T1 (Ticaret Alanı) dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Dokurcun Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parselin T1 (Ticaret Alanı) dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Resmi Kurum Alanı?ndan 3 m. yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak, ?Ticaret Alanları (T1): İş merkezi, ofis-büro, çarşı, mağazalar, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, müze, kütüphane, tiyatro, lokanta, restoran, banka, finans kurumları, dershane, fırın amaçlı işyerlerinin yapılabildiği alanlardır.? Plan notunun ilave edilmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine istinaden Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi.
Akyazı Belediyesinin 02.06.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/13 sayılı kararı ile onaylanan ?Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine istinaden Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parselde bulunan Sağlık Tesis Alanının yapılaşma şartlarının ?TAKS:0.60 KAKS:1.20? olarak belirlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parselde bulunan Sağlık Tesis Alanının yapılaşma şartlarının ?TAKS:0.60 KAKS:1.20? olarak belirlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; yapılaşma şartlarına Yençok=2 kat ibaresinin eklenmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 ada, 15 nolu parselin Resmi Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 ada, 15 nolu parselin Resmi Hizmet Alanı, Sağlık Tesis Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; yapılaşma şartlarına Emsal=1.20, Yençok=4 kat ibaresinin eklenmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1685 adada mevcutta bulunan Trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 1685 adada mevcutta bulunan Trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Mevcutta yerinde bulunduğundan, kamu yararı sağlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 334-335-336-337-348-349-350-351-352 ve 353 nolu parseller ile Necatipaşa Mahallesi, 937 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilave yapılması.
Hendek Belediyesinin 15.04.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen, İkbaliye Mahallesi, 334-335-336-337-348-349-350-351-352 ve 353 nolu parseller ile Necatipaşa Mahallesi, 937 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilave yapılmasının; ?TİCK? ve ?KONUT? adalarında Yençok=4 kat olacak şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 397 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin "T1 (Ticaret Alanı)" ve ?Park Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzuluk Mahallesi, 397 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin "T1 (Ticaret Alanı)" ve ?Park Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Ticaret Alanları (T1): İş merkezi, ofis-büro, çarşı, mağazalar, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, müze, kütüphane, tiyatro, lokanta, restoran, banka, finans kurumları, dershane, fırın amaçlı işyerlerinin yapılabildiği alanlardır.? Plan notunun ilave edilmiş şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
1- Topağaç Mahallesi, 111 ada, 36 nolu parselin batısındaki imar yolu ve Park Alanının yeniden düzenlenmesi ve 105 ada 1 nolu parseldeki Park Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağı; 2- Topağaç Mahallesi, 111 ada, 33 nolu parselin güneydoğu kısmındaki imar yolu ve Park Alanının tekrar düzenlenerek 7.00 m?lik imar yolunun parselin kadastral sınırlarına kaydırılmasına yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağı; 3- Topağaç Mahallesi, 101 ada 39 nolu parselin batısındaki 7.00 metrelik imar yolunun parselin kadastral sınırlarına kaydırılması ve 101 ada, 39 ve 40 nolu parseller arasındaki 7.00 m?lik imar yolunun kaldırılarak Park Alanının yeniden düzenlenmesi yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağı; Ayrıca; 112 ada 8 nolu parseldeki İmalathane fonksiyonunun ve yapılaşma koşulları belirtilmediğinden söz konusu İmalathane Tesis Alanları plan gösterimine eklenerek yapılaşma koşullarının E: 0.80, Yençok: 8.00 m. çekme mesafeleri her yönde 5.00 m. olarak düzenlenmesi yönünde karar alınmasının uygun olacağı, yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 16 adet itiraz.
1- (1) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 3 nolu parselin üzerinden geçmekte olan 7.00 m?lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 2- (2) Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada, 20 nolu parselin konut alanı olarak planlanmasına yönelik alınan kararın kabulünün uygun olacağı; 3- (11) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 2 nolu parselin üzerinde bulunan sağlık tesis alanı ve 7.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 4- (12) Yukarıkirazca Mahallesi, 2598 ada, 40 nolu parselin üzerinde bulunan 10.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 5- (18) Yukarıkirazca Mahallesi, 2577 ada, 3 nolu parselin güneyinden ve batısından geçmekte olan 7.00 m?lik imar yollarının karşılıklı parsellerden eşit geçecek şekilde kaydırılmasına yönelik alınan kararın; kabulünün uygun olacağı;
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/294
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, Hal Alanı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
1- (5) Kirazca Mahallesi, 1322 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 20.00 m?lik imar yolunun batı yönünde kaydırılmasına yönelik alınan kararın, 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesi yapılması şartıyla kabulünün uygun olacağı; 2- (15) Kirazca Mahallesi, 1322 ada, 1 nolu parselin önünden geçmekte olan yolun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi yapılması şartıyla kabulünün uygun olacağı; 3- (21) Kirazca Mahallesi, 592 nolu (1323/4) kadastral parselden geçmekte olan 10.00 m?lik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi yapılması şartıyla kabulünün uygun olacağı; yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/295
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 5 adet itiraz.
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih 2/99 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Arifiye Belediyesince 2. kez ilan-askı süresince yapılan ve Arifiye Belediye Meclisi?nin 02.03.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile uygun görülen 5 adet itiraz; Arifiye Belediye Meclis kararında belirtilen sıraya göre; 1- (2) Adliye Mahallesi, 2639 ada, 34 nolu parselin üzerinden geçmekte olan 10.00 m.?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın, kabulünün uygun olacağı; 2- (4) Adliye Mahallesi, 2632 ada, 15 nolu parselin kuzeyinden geçmekte olan 7.00 m.?lik imar yolunun karşılıklı parsellerden eşit geçecek şekilde kaydırılmasına yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 3- (6) Adliye Mahallesi, 2633 ada, 6 nolu parselin doğu istikametinde bulunan yola yönelik itirazın, 10.00 m.?lik imar yolunun 7.00 m. olacak şekilde alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 4- (7) Adliye Mahallesi, 2629 ada, 28 nolu parselin güney istikametinde bulunan yola yönelik itirazın, 10.00 m.?lik imar yolunun 7.00 m. olacak şekilde alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; 5- (11) Adliye Mahallesi, 2649 ada, 18 nolu parselin ortasından geçmekte olan 10.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; kabulünün uygun olacağı; yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/296
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 402 ada, 4 ve 6 nolu parseller ve 403 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih ve 2020/36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 402 ada, 4 ve 6 nolu parseller ve 403 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı; yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 nolu parseller, 1083 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ve 1084 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih ve 2020/37 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 nolu parseller, 1083 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ve 1084 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; çevresindeki imar adalarında verilen yapılaşma şartlarına göre ?Ticaret Alanı(T1)? Yençok=15.00 m.?nin, Yençok=12.00 m. (3 KAT) olarak DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, G24C08D2A pafta Park Alanı olarak planlı alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, G24C08D2A pafta Park Alanı olarak planlı alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/299
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Kocaali Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporu.
Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/300
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Kaynarca Kızılcaali Mahallesi 145 ada, 167 nolu parsele yapılması planlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan 1 adet itiraz doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz.
Kaynarca Kızılcaali Mahallesi 145 ada, 167 nolu parsele yapılması planlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan 1 adet itiraz doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Kaynarca Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/07/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyesi Şaban KOLUDRA?nın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: Komisyon Raporu
10.08.2020
6/301
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 parsel, 3067 ada 1 nolu parselin güneyindeki ve Tekeler Mahallesi 4735 ada 1, 4645 ada 1 ve 4740 ada 1 nolu parseller arasında kalan tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile sehven yazılan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 1 nolu parselin; Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 197 ada 29 nolu parsel olarak düzeltilerek, konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2530 ada, 379 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2363 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/304
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/305
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada 13 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/306
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 no?lu Sokak arasında kalan Barış Manço Parkına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/307
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 880 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/308
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada 1 nolu parsel, 3617 ada 1 nolu parsel ile tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/309
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Mezarlığı'nın kuzeyinde bulunan yolun 20.00 m.lik imar yolunun 15.00 m. ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/310
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesinde bulunan ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/311
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusundaki terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellerin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/312
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1512 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parseller, 1513 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,21,22 nolu parseller ve 1521 ada 21 nolu parselin olduğu bölgede imar yolları ve ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/313
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler ilçesi, Kamışlı, Köyiçi ve Epçeller Mahallelerinde kalan Anadolu Otoyolu gişe çıkışı ve kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifleri ile üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/314
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 35 ada 11-12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/315
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 02/10/2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi 10 nolu parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/316
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Akyazı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 1458 ve şahıs mülkiyetinde bulunan 1280 nolu parsellerin ?T1 (Ticaret Alanı)?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İmar Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/318
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YATIRIM KARARI
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi G24-b-23-c-3a pafta 633 ada 155 parsel nolu 4.561,92m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki Adapazarı Belediyesine ait 118,22m2 hissenin bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak ?Bölgesel Katlı Otopark? yapılmak üzere devir alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi G24b23c3a pafta 633 ada 155 parsel nolu 4.561,92 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki Adapazarı Belediyesine ait (36915/1424509) 118,22 m2 hissenin bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak ?Bölgesel Katlı Otopark? yapılmak üzere Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18e ve 75d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/319
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YATIRIM KARARI
Geyve İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1683 parsel nolu 76.380,00m2, 1698 parsel nolu 63.460,00m2, toplam 139.840,00m2 yüzölçümlü mera nitelikli taşınmazların "Tarımsal Üretimde kullanılmak üzere" Belediyemiz adına tahsisi.
Geyve İlçesi, Umurbey Mahallesi, 1683 parsel nolu 76.380,00m2, 1698 parsel nolu 63.460,00m2, toplam 139.840,00m2 yüzölçümlü mera nitelikli taşınmazların "Tarımsal Üretimde kullanılmak üzere" Belediyemiz adına tahsisi isteneceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesine göre bahse konu mera nitelikli taşınmazların Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince Kamu Yatırım Kararının alınmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/320
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi (Cami Cedit Mahallesi) 26 pafta 4367, 4386, 4388, 4390, 4394, 4396, 4398 parsel nolu tarla nitelikli taşınmazların bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak mezarlık olarak kullanılmak üzere devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi (Cami Cedit Mahallesi) 26 pafta 4367 parsel nolu 190,00m2 yüzölçümlü tarla, 4386 parsel nolu 556,00m2 yüzölçümlü tarla, 4388 parsel nolu 364,00m2 yüzölçümlü tarla, 4390 parsel nolu 152,00m2 yüzölçümlü tarla, 4394 parsel nolu 361,00m2 yüzölçümlü tarla, 4396 parsel nolu 287,00 m2 yüzölçümlü tarla, 4398 parsel nolu 1631,00m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazların bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/321
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 174 ada 2 parsel, 375 ada 1 parsel, 376 ada 1 parsel, 376 ada 2 parsel, 376 ada 3 parsel toplam 26.554,60m2 alan üzerine uygun görülmesi halinde (25.03.1994 yılında kurulan irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin geçerliliğini koruyup korumadığı hususunda) karar alınması ve irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin ilgili tapu siciline işlenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddelerine göre, işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/322
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Sakarya ilinde hayvansal üretimi arttırmak, elverişsiz durumda bulunan meraların ıslah edilerek üretime kazandırılması, hayvansal üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla Sakarya genelinde belirlenecek meralarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak projeler hazırlamak üzere protokol yapılabilmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Sakarya ilinde hayvansal üretimi arttırmak, elverişsiz durumda bulunan meraların ıslah edilerek üretime kazandırılması, hayvansal üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla Sakarya genelinde belirlenecek meralarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak projeler hazırlamak üzere protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/323
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Hayvancılık sektörünü geliştirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Bu bağlamda hem ülkemiz, hem bölgemiz hem de ilimiz için büyük bir önemi olan hayvancılık sektörünü geliştirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/324
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Yetiştirilen kenevirin değerlendirilmesi amacıyla Sakarya Üniversitesi ile Arge çalışması yapmak üzere protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizce Erenler İlçesi Alancuma Mahallesinde 0 ada 37 parsel ve 0 ada 586 parsel sayılı taşınmazlarda lif ve tohum amaçlı kenevir tarımı yapılması, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülmüş olup, Erenler Kaymakamlığından gerekli izinler alınarak, 100 dekar alanda kenevir dikimi yapılmıştır. Yetiştirilen kenevirin değerlendirilmesi amacıyla Sakarya Üniversitesi ile Arge çalışması yapmak üzere protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/325
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği?ne üye olunması, birlik tüzüğünün kabulü ve 4 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan ?Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği?ne üye olunmasına, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulüne, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği?nde Belediyemizi temsil etmek üzere, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra, birlik tüzüğünün 13.maddesi doğrultusunda yapılan seçim sonucunda, 1- Özgür ÖZMEN, 2-Recep BOĞAZ, 3-Mehmet AKKAŞ, 4-Lokman İÇÖZ?ün asil üye ve 1-Adem Sefa, 2-Ömer Susran HUNCA?nın yedek üye olarak seçilmelerine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/326
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması? mevcut bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten? Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü, Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Taşınır Konsolide Şube Müdürlüklerinin, Bütçesi ile birlikte kurulacak olan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanması.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması? Belediye bünyesinde mevcut bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten? Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü, Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Taşınır Konsolide Şube Müdürlüklerinin, Bütçesi ile birlikte kurulacak olan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/327
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Kadro ihdası
Ek (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin onaylanmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.08.2020
6/328
BELEDİYE MECLİSİ
MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Eylül ayında Meclisin tatil edilmesi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince 2020 yılı Eylül ayında Meclisin tatil edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.