Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.12.2019
11/573
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/574
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kazımpaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
09.12.2019
11/575
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Selahiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/576
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki TAKS/KAKS değerinin kaldırılarak Emsal ve Yençok değeri şeklinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile tekrar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/577
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
: Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 172 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 172 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/578
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 214-220 ve 221 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Yenimahalle, 57 ada, 214-220 ve 221 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Akyazı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü?nün 01.11.2019 tarih ve E.704927 sayılı yazısı da dikkate alınarak KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/579
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada, 29 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Maliye Hazinesine ait Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada, 29 nolu parselin, yolboyu ticaret ve konut alanından Resmi Kurum Alanına (Emniyet Hizmet Alanı) dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/580
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, 112 ada, 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; T1(Ticaret) tanımı yapılarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/581
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 159 ha?lık alana ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 159 ha?lık alana ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-2 Tablosundaki standartlara uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/582
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karasu ilçe Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Karasu ilçe Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun; Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 1572 ada, 1 nolu parsele yönelik alınan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/527 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin bu plana işlenerek planın DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/583
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1076 ada, 1-2-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ile 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Arifiye Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1076 ada, 1-2-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellerin plana konu edilmemesine rağmen sehven yazıldığı anlaşıldığından, 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Arifiye Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/584
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi Hal Alanı ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye Belediyesinin 01.11.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile kabul edilen, Kirazca Mahallesi Hal Alanı ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.09.2019 tarih ve 8/423 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/585
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 353 ada, 24-28 ve 29 parseller ile 320 ada, 11-12-15-16-17 ve 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,.
Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 353 ada, 24-28 ve 29 parseller ile 320 ada, 11-12-15-16-17 ve 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin parseller ile 20.00 m. yolla arasında kalan NATO Boru Hattından geçiş yapmak için MSB İzmit İnşaat Emlak Ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığından izin alınması şartıyla, ve ?Orman Alanı? işlenerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/586
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişiklikleri.
Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan; 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/587
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Ferizli Mahallesi 5739-6226-6227-6228-6229-3327 nolu parseller ile ilgili Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi.
Ferizli İlçesi, Ferizli Mahallesi, 5739-6226-6227-6228-6229 ve 3327 nolu parseller ile ilgili Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Milli Emlak Müdürlüğünün 05.11.2019 tarih ve E.20953 sayılı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve 21360759 sayılı olumlu görüşüne istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/588
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 3 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2019 tarih 1/30 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü Akgöl Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan - askı (17.06.2019-19.07.2019) süreci içerisinde yapılan 3 adet itirazın uygun görüldüğü, Söğütlü Belediye Meclisi?nin; 04/10/2019 tarih ve 40 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/589
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yola ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yola ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/590
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Orta Mahallesi, 174 ada, 5 nolu parsele ?Trafo Alanı?nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahallesi, 174 ada, 5 nolu parsele ?Trafo Alanı?nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/591
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 97 ada 4 nolu parsel ile güneyindeki 15.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 97 ada, 4 nolu parsel ile güneyindeki 15.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/592
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, G-24-C-21-C pafta, Belediye Sokak ile Koçak Sokak arasında kalan 20.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, G-24-C-21-C pafta, Belediye Sokak ile Koçak Sokak arasında kalan 20.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 23/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/593
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Kocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişlik teklifleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.09.2019 tarih ve 8/444 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.09.2019 tarih ve 1906432 sayılı yazısında; ?Söz konusu plan değişikleri plan açıklama raporunda belirtilen sırada incelenmiş olup, plan açıklama raporunda;- 1.,2.,6.,9.,15.,17. ve 18. maddelerinde belirtilen plan değişiklikleri ile; planın münferit bölgelerinde yer alan imar yollarının bir kısmının istikamet hattının değiştirildiği bir kısmının yol genişliğinin 15 m.?den 12 m.?ye düşürüldüğü anlaşılmış olup, imar yolu genişliğinin düşürülmesi planın genel ulaşım hiyerarşisini olumsuz olarak etkileyeceği mütalaa edilmektedir. Ayrıca; 10054,10055,12285,12284 ve 144 nolu parsellerin üzerine 15 metre genişliğinde yol planlandığı görülmüş olup, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı, 3. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile 236,238,302,315,314,3486, 3487,11934 ve 12695 nolu parseller üzerinde bulunan ?Fuar Alanı? ve ?Park Alanı?nın bir kısmının kaldırılarak kısmen ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? kısmen ?Depolama Alanı? kısmen ?Belediye Hizmet Alanı? kısmen ?Sağlık Alanı? kısmen de ?Konut Alanı?na dönüştürüldüğü, söz konusu değişiklikle ?Fuar Alanı? büyüklüğü düşürüldüğü ve eşdeğer alan önerilmediği görülmüş olup, plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık arz ettiği, - 4. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 728 nolu parselin üzerinde bulunan İbadet Alanı kaldırılarak Konut Alanına dönüştürüldüğü; 255 nolu parselin bir kısmının ?Konut Alanı?ndan ?İbadet Alanı?na dönüştürüldüğü anlaşılmış olup, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı, - 5. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 455 nolu parselde bulunan ?İbadet Alanı?nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak ?Kültürel Tesis Alanı? na dönüştürüldüğü, - 7. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 881 ve 882 nolu parsellerin üzerinde yer alan park alanının parsellerin doğusunda yer alan dere yatağına kaydırıldığı, - 8. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 1640 nolu parselin bir kısmının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak ?Park Alanı? olarak planlandığı, - 10. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 3396, 3383 nolu parsellerin üzerinde yer alan ?Park Alanı? yeniden düzenlenerek söz konusu parsellerin güneyinde yer alan 3382 ve 3381 nolu parsellerin de bir kısmının ?Park Alanı? olarak planlandığı anlaşılmış olup, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı, 11. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 11743,9856,9857, 4323,9349,4304,4305,4321,4309,4316,4314 nolu parsellerin üzerinde bulunan ?Park Alanı? kaldırılarak ?Konut Alanı?na dönüştürüldüğü, 4305,4308,4307, 4309 ve 4321 nolu parsellerin ise ?Park Alanı? olarak planlandığı, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin vatandaşın muvafakat belgesi dosyasında bulunmadığı; bahse konu plan değişikliği ile bölgedeki ?Park Alanı? miktarı azaltılmış olup; plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık arz ettiği,-12. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 4298 ve 8697 nolu parsellerin bir kısmında yer alan ?Park Alanı? yeniden düzenlenerek 8698 ve 8697 nolu parsellerin bir kısmı park alanı olacak şekilde değiştirildiği, ancak söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı,13. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 8717 nolu parselin doğusunda kadastral boşlukta yer alan ?İbadet alanı?nın kaldırılarak ?Konut Alanı?na; 4156 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan ?İbadet Alanı?na dönüştürüldüğü, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı, - 14. ve 17. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; Plan değişikliği ile planın münferit yerlerinde ?Konut alan?larının ?Ticaret + Konut Alanı?na dönüştürüldüğü, - 16. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; Kent Merkezinde yer alan ?Ticaret Konut Alanları?nın yapılaşma değerinin B-3 yapı nizamından E:1.60 olarak düzetildiği belirtilmiş olup; yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olmadığı, - 19. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile; 727 nolu parselin üzerinde bulunan ?Park Alanı?nın mülkiyet yapısına göre yeniden düzenlendiği, - 20. maddesinde belirtilen plan değişikliği ile 12500, 12539 ve 12550 nolu parsellerin üzerinde bulunan ?Belediye Hizmet Alanı? ve ?Sağlık Alanı? kaldırılarak ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? ve Ticaret Konut Alanına dönüştürüldüğü, söz konusu değişiklikle bölgedeki sosyal donatı alanının azaltılmış olduğu anlaşılmış olup; plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık arz ettiği, tespit edilmiştir. - Ayrıca; Plan Açıklama Raporunda belirtilmeyen ancak plan paftalarında yapıldığı anlaşılan Plan değişikliği ile; Kentin merkezinde yer alan Ticaret+Konut Alanlar Ticaret Alanına dönüştürülmüş olup; Merkezin Doğusunda yer alan Eğitim Alanının alan büyüklüğünün arttırıldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak; Planın tamamına yönelik olarak hazırlanan plan değişiklikleri incelendiğinde planın ana ulaşım kurgusunun değiştiği, Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının ve plan bütünündeki ?Ticaret Alanlar?ının yeniden kurgulandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple planın bütününe yönelik yapılan değişikliklerin tek bir plan değişikliği ile yapılmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir. Ayrıca; plan değişikliklerinin teknik gerekçelerini açıklar nitelikte olması gereken plan açıklama raporunun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.? denilmektedir. Plan değişiklik teklifleri; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/11/2019 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Plan açıklama raporunda belirtilen sıra ile; 1. Kocaali kuzey girişinden kent merkezine ana ulaşımı sağlayan 20 m genişliğindeki imar yolunun genişliği değiştirilmeden hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklifin kabulünün uygun olacağı; 2. Kocaali Mahallesi, 7366-11939-399-370 ve 402 nolu parsellerin üzerinde yer alan 15 metre genişliğindeki imar yolunun genişliğinin 12 metre düşürülmesine ilişkin teklifin, meri planda 15 metre genişliğinde olan yolun genişliği değiştirilmeden doğuya kaydırılması ve yol alanından boşalan alanın bu komisyon raporunun 7. maddesinde azaltılan park alanına karşılık park alanı olarak planlanması şeklinde ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 3. Kocaali Mahallesi, 236-238-302-315-314-3486-3487-11934 ve 12695 nolu parseller üzerinde bulunan ?Fuar Alanı? ve ?Park Alanı?nın bir kısmının kaldırılarak kısmen ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? kısmen ?Depolama Alanı? kısmen ?Belediye Hizmet Alanı? kısmen ?Sağlık Alanı? kısmen de ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki teklifin, söz konusu değişiklikle ?Fuar Alanı?nın alansal büyüklüğünün düşürüldüğü ve eşdeğer alan önerilmediği görülmüş olup, plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak Fuar alanına ilişkin eşdeğer alan büyüklüğü korunarak, bu komisyon raporunun 4.maddesindeki karar doğrultusunda kaldırılan ?Park Alanı?nın tamamı ile bu komisyon raporunun 20.maddesindeki karar doğrultusunda kaldırılan ?Sağlık Alanı? ve ?Belediye Hizmet Alanı?nın tamamının bu alan içinde planlanması şeklinde ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 4. Kocaali Mahallesi, 728 nolu parselin üzerinde bulunan İbadet Alanının kaldırılarak Konut Alanına dönüştürüldüğü; 255 nolu parselin bir kısmının ?Konut Alanı?ndan ?İbadet Alanı?na dönüştürüldüğü anlaşılmış olup, söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı; 5. Kocaali Mahallesi, 455 nolu parselde bulunan ?İbadet Alanı?nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak ?Kültürel Tesis Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin teklifin kabulünün uygun olacağı; 6. Kocaali Mahallesi, 10054-10055-12285-12284 ve 144 nolu parsellerin üzerine 15 metre genişliğinde yol planlandığı ve yol hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; 7. Kocaali Mahallesi, 881 ve 882 nolu parsellerin üzerinde yer alan park alanının parsellerin doğusunda yer alan dere yatağına park alanı küçültülerek kaydırılmış olup, bu alanda azalan park alanının bu komisyon raporun 2. maddesinde belirtilen alanda önerildiğinden plan değişikliği teklifinin; kabulünün uygun olacağı; 8. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak Kocaali Mahallesi, 12677 nolu parselde bulunan park alanının bir kısmının 1640 nolu parselin bir kısmına kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; 9. Kocaali kent merkezinin doğusunda yer alan imar yollarının yeniden düzenlenmesine ve Kent Merkezinin doğusunda yer alan Eğitim Alanının 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına uygun olarak plana işlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; 10. Kocaali Mahallesi, 3396 ve 3383 nolu parsellerin üzerinde yer alan ?Park Alanı? yeniden düzenlenerek söz konusu parsellerin güneyinde yer alan 3382 ve 3381 nolu parsellerin de bir kısmının ?Park Alanı? olarak planlandığı anlaşılmış olup, söz konusu parsellere yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığından plan değişikliği teklifinin reddinin uygun olacağı; 11. Kocaali Mahallesi, 11743-9856-9857-4323-9349-4304-4305-4309-4316 ve 4314 nolu parsellerin üzerinde bulunan ?Park Alanı?nın kaldırılarak ?Konut Alanı?na dönüştürüldüğü, 4305-4308-4307-4309 ve 4321 nolu parsellerin ise ?Park Alanı? olarak planlandığı, bahse konu plan değişikliği ile bölgedeki ?Park Alanı? miktarının yaklaşık 7000 m2 azaltıldığı anlaşılmış olup; plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak Park Alanı alansal büyüklüğü aynen korunarak bu alanda ve bu komisyon raporunun 17. maddesinde belirtilen düzenlemenin içinde karşılanarak planlanması şeklinde ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 12. Kocaali Mahallesi, 4298 ve 8697 nolu parsellerin bir kısmında yer alan ?Park Alanı?nın yeniden düzenlenerek 8698 ve 8697 nolu parsellerin bir kısmı park alanı olacak şekilde değiştirildiği, ancak söz konusu parsele yönelik hazırlanan plan değişikliğine ilişkin mülk sahiplerinin muvafakat belgesinin dosyasında bulunmadığı anlaşıldığından plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı; 13. Kocaali Mahallesi, 8717 nolu parselin batısında kadastral boşlukta yer alan ?İbadet alanı? kaldırılarak ?Konut Alanı?na; 4156 nolu parselin ?Konut Alanı? ?İbadet Alanı?na dönüştürülmüş olup; plan değişikliği ile ibadet alanının alansal büyüklüğü azaldığından; bu teklifin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık arz ettiğinden reddinin uygun olacağı; 14. Kocaali Mahallesi, 3256-3257-3260-3261-3262-3265-12664-11440-11439-11438-11437-11436-11530-11531-11532-11533-11534-11535-11539-11540-4053-4060-11634-11635-10257-10255-1268-12305 ve 473 ada, 1-2-8 ve 9 nolu parsellerin ?Konut alanı?ndan ?Ticaret + Konut Alanı?na dönüştürüldüğü anlaşılmış olup; plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; 15. Planın güneyinde yer alan 15 metre genişliğindeki imar yolunun genişliği değiştirilmeden kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; 16. Kent merkezinde yer alan ticaret alanlarının yapı nizamının B3 yapı nizamından ayrık nizam E:1,60 olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olmaması nedeni ile reddinin uygun olacağı; 17. Karşı mahallede yer alan mevcut planda 15 m genişliğinde yol alanı olarak planlanmış olan ancak mevcutta dere alanı olması sebebi ile bu yolun kaldırılarak dere ve etrafının park alanı olarak düzenlenmesi, bu yolun devamı olan kent merkezi ile Karşı mahallenin ulaşımını sağlayan 15 metre genişliğindeki yolun genişliği 10 metreye ve 12 metreye düşürülerek yolun hattının yeniden düzenlenmesi, kent merkezinde meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında T1 (Ticaret alanı) olarak planlanmış olan adaların Nazım İmar Planı?na işlenmesi, merkezin kuzeyinde yer alan Konut alanının bir kısmının Ticaret + Konut alanına dönüştürülmesi ve mevcut planda 150 kişi/ha olan konut alanının 200 kişi/ha konut alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği tekliflerinden; merkezde yer alan Ticaret Konut Alanı (TİCK) T1(Ticaret alanı) olarak planlanmasının ve Merkezin kuzeyinde yer alan Konut alanın bir kısmının Ticaret Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı; dere yatağında yer alan 15 m yolun Park Alanı olarak planlanması bu komisyon raporunun 11. maddesinde belirtilen Park alanı ihtiyacının bu alanda karşılanması 15 metre yolun kaldırılmasından kaynaklanan ulaşım yükünün karşılanması için 10 metre ve 12 metre imar yolu olarak alanın doğusuna planlanmasına ilişkin kısmın, yol genişliği her yerde 12 metre imar yolu olacak şekilde planlanması şeklinde ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 150 kişi/ha konut alanın 200 kişi/ha konut alanına dönüştürülmesine ilişkin değişikliğin reddinin uygun olacağı, 18. Kent merkezinin güneyinde yer alan 15 metre genişliğindeki imar yolunun genişliği değiştirilmeden hattının ve kavşağın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı; 19. Kocaali Mahallesi, 727 nolu parselin üzerinde bulunan ?Park Alanı?nın mülkiyet yapısına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı; 20. Kocaali Mahallesi, 12500-12539 ve 12550 nolu parsellerin üzerinde bulunan ?Belediye Hizmet Alanı? ve ?Sağlık Alanı? kaldırılarak ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? ve Ticaret Konut Alanına dönüştürüldüğü, söz konusu değişiklikle bölgedeki sosyal donatı alanının azaltılmış olduğu anlaşılmış olup; plan değişiklik teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak azalan miktarın bu komisyon raporunun 3. Maddesinde belirtilen alanda önerildiğinden plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, Yönündeki 26/11/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/594
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı?na bağlı Kararlar Şube Müdürlüğü?nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı?na bağlı Kararlar Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği?nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer?i mevzuata uygun olduğu, yönündeki 25/11/2019 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/595
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA HAZIRLANAN PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİKLERİ.
Sakarya İli, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinden 6.2 Kırsal Yerleşme Alanları maddesine hüküm eklenmesi şeklinde hazırlanan plan hükmü değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/596
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada 880 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/597
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, Şeker Sokak ve 824 No'lu sokak arasında kalan Barış Manço Çocuk Parkının bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/598
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada 1 nolu parsel ile, 3617 ada 1 nolu parsele yönelik Adapazarı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/599
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
SGK Kavşağı ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/600
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, D-650 Karayolu ile Küpçüler Caddesinin kesişiminde yer alan ?Katlı Kavşak Projesi?nin imar planında kalan kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/601
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 184 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/602
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1458 ve 1280 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/603
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 292 ada 19 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/604
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
Arifiye Adliye Mahallesi, 2619 ada 30, 31 nolu parseller, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/605
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2619 ada 30, 31 nolu parsel, 2622 ada 40, 41, 42, 43, 44 nolu parseller, 2623 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ve 2641 ada 1, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/606
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada 11 nolu parsel ve 895 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/607
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi, 760 ada 6, 7 nolu parseller ve 761 ada 7, 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/608
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/609
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/610
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, (TAKS) ve (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/611
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, (TAKS) ve (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan plan hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/612
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞLENMESİ
Sapanca İlçesi Fevziye-Şükriye-Hacımercan Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresinde yapılan itirazlardan uygun görülen 64 itiraz dilekçesi ve imar komisyonunca belirtilen plan hükümleri ilavesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/613
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK.
Sapanca İlçesi Kurtköy (Dibektaş, Yavuzselim, Fatih) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planınotlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/614
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK.
Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/615
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA
Sapanca İlçesi İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına, Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) ve Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) ile ilgili maddelerin eklenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/616
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Taraklı İlçesi Hacımurat Mahallesi, 3006, 3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/617
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki 93 adet bağımsız bölümden mülkiyeti Belediyemize ait 92 adet bağımsız bölümün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı hizmetlerinde kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına bedelsiz tahsisi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki 93 adet bağımsız bölümden mülkiyeti Belediyemize ait 92 adet bağımsız bölümün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Adalet Bakanlığına bedelsiz tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/618
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1562 ada 1 nolu parsel 266 nolu iş merkezinde AB Blok Zemin Kat 1, 10 ve 1. Kat 15 bağımsız bölüm nolu iş yerlerinin ?Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası? olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü?ne tahsisi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1562 ada 1 nolu parsel 266 nolu iş merkezinde AB Blok Zemin Kat 1, 10 ve 1. Kat 15 bağımsız bölüm nolu iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre ?Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası? olarak kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü?ne tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/619
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 80.000,00 m2 yüzölçümlü 584 nolu parselin ?Tarımsal Üretim Alanı olarak, Tarımsal Amaçlı Lisanslı Depoculuk, Tarımsal Amaçlı Demantrasyon ve Adaptasyon ile Tarımsal Amaçlı Eğitim Çalışmaları?nda kullanılmak üzere protokol yapılması, protokol ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 80.000,00 m2 yüzölçümlü 584 nolu parselin ?Tarımsal Üretim Alanı olarak, Tarımsal Amaçlı Lisanslı Depoculuk, Tarımsal Amaçlı Demantrasyon ve Adaptasyon ile Tarımsal Amaçlı Eğitim Çalışmaları?nda kullanılmak üzere protokol yapılmasına, protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/620
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi 9 pafta 153 ada 30 parsel nolu 12.711,25 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, Kuzuluk Mahallesi G25d14a4b pafta 364 ada 3 parsel nolu 2.852,63 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, 4 parsel nolu 1.286,47 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz ve Reşadiye Mahallesi G25d14c4b pafta 110 ada 43 parsel nolu 6.312,93 m2 yüzölçümlü Kargir bir katlı bina ve mezarlık nitelikli taşınmazların, mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemizce devir alınması için karar alınması, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Akyazı İlçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi 9 pafta 153 ada 30 parsel nolu 12.711,25 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, Kuzuluk Mahallesi G25d14a4b pafta 364 ada 3 parsel nolu 2.852,63 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz, 4 parsel nolu 1.286,47 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz ve Reşadiye Mahallesi G25d14c4b pafta 110 ada 43 parsel nolu 6.312,93 m2 yüzölçümlü Kargir bir katlı bina ve mezarlık nitelikli taşınmazların, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/621
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kocaali Belediyesine ait Kocaali İlçesi Bezirgan Mahallesi F26d21a1 pafta 101 ada 24 parsel nolu 1.366,83 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli ve 101 ada 25 parsel nolu 716,84 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Kocaali Belediyesine ait Kocaali İlçesi Bezirgan Mahallesi F26d21a1 pafta 101 ada 24 parsel nolu 1.366,83 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli ve 101 ada 25 parsel nolu 716,84 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/622
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kocaali İlçesi, Kocaali 2 Mahallesi, 294 ada, 1 nolu 3.529,93 m2 yüzölçümlü parseldeki (121/1200) 355,93 m2?lik hissenin ?İtfaiye Hizmet Binası ve Mezarlık Hizmet Binası? yapılmak üzere Belediyemize devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Kocaali Belediye Başkanlığı?na ait Kocaali İlçesi, Kocaali 2 Mahallesi, 294 ada, 1 nolu 3.529,93 m2 yüzölçümlü parseldeki (121/1200) 355,93 m2?lik hissenin ?İtfaiye Hizmet Binası ve Mezarlık Hizmet Binası? yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/623
KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/624
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi.
Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyemiz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin verilmesini ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üniversite öğrencilerinin uygulama becerisine sahip nitelikli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası işbirliği protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/625
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine (UTŞB) üye seçimi.
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinde (UTŞB), Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere 1.Asil Üye olarak Necmettin ALPER, 2. Asil Üye olarak Lokman İÇÖZ, Yedek Üye olarak AZMİ ÇELEBİ, Oy birliği ile seçilmişlerdir.
09.12.2019
11/626
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Belediyemizce ihtiyaç duyulan 2 adet Tekniker kadrosunun ihdası.
Belediyemizce ihtiyaç duyulan 2 adet Tekniker kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.12.2019
11/627
AKYAZI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI
Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı.
Akyazı Belediye Başkanlığının, Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ait 28/11/2019 tarih ve 17099 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.