Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.07.2019
7/346
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Danıştay Altıncı Dairesi 01.04.2019 tarih, 2014/6164 esas ve 2019/1822 sayılı kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne. Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/347
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih ve 5/62 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 558 ada, 41 parsel ile 558 ada, 41 ve 42 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/348
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih ve 5/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parselin ?Özel Eğitim Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/349
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih ve 5/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 4046 ada, 13 nolu parselin E:1.00, Yençok:11.00 ve Max. Kat Sayısı:3 yapılaşma şartlarında ?Ticaret-Turizm Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, İlgi meclis kararında belirtilen TAKS 0.30 şartının, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20.06.2019 tarih ve 136 sayılı raporuna istinaden kaldırılması şeklinde KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/350
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZELLİKLİ BİNALAR
Özellik arz eden binalarla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı kararı ve eki tablonun iptal edilmesi
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2011 tarih ve 1/13 sayılı kararı eki tabloda yer alan ve özellik arz eden binalarda kullanılacak olan yapılaşma değerleri yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki yapılaşma değerlerinin altında kaldığından mevcut planlar ile uyumsuz olduğu, ihtiyaçlara cevap vermediğinden söz konusu meclis kararının kullanılamadığı anlaşılmış olup, ilgili meclis kararının iptal edilmesi teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/351
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18403 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/352
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/353
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara ?Teknik Altyapı Alanı? olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Kozluk Mahallesi sınırları içerisinde AGDAŞ tarafından yapılması düşünülen bir adet doğalgaz bölge regülatörünün mevcut planlara ?Teknik Altyapı Alanı? olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/354
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Akova Mah., 1314 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parseller ile Büyükdere Mah., 483-529-530-1251-1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1314 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi, 483-529-530-1251-1252 ve 1253 nolu parsellere ilişkin Belediyesince teklif edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/355
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.02.2019 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 07.05.2019 tarih ve 43 sayılı kararının REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/356
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı (28.02.2019-29.03.2019) süresi içerisinde yapılan itirazlar.
1- Akyazı İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 26/03/2019 tarih ve 3988 kayıt nolu dilekçe ile, 101 ada, 144 nolu parsel üzerinde bulunan imar yolları ve Park Alanına ilişkin yapılan itiraza yönelik; parselden geçen 7.00 metrelik imar yolunun doğuya kaydırılarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 2- Akyazı İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 26/03/2019 tarih ve 3950 kayıt nolu dilekçe ile; 106 ada, 5 nolu parsel üzerindeki Park Alanı ile Eğitim Alanına ve imar yollarına ilişkin yapılan itiraza yönelik; Park Alanı ile Eğitim Alanına ilişkin itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olamadığından ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden reddine; parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 3- Akyazı İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 14/03/2019 tarih ve 3444 kayıt nolu dilekçe ile; 110 ada, 8 nolu parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun 7.00 metre olacak şekilde düzenlenerek ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, söz konusu yol aksının kuzey-güney yönündeki bütünlüğünün sağlanması amacıyla 10.00 metre olarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 4- Akyazı İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 20.03.2019 tarih ve 3677 kayıt nolu dilekçe ile; 110 ada, 8 nolu parsel üzerinde bulunan imar yoluna ilişkin yapılan itiraza yönelik; parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun 7.00 metre olacak şekilde düzenlenerek ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, söz konusu yol aksının kuzey-güney yönündeki bütünlüğünün sağlanması amacıyla 10.00 metre olarak ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, 5- Akyazı İmar Komisyonunun 22/04/2019 tarih ve 3 nolu raporu ile değerlendirilen; Seyfeler Mahallesi Revizyon İmar Planı ile Akyazı Merkez Revizyon İmar Planın birleştiği kısmının Akyazı Merkez Revizyon İmar Planına uygun olarak tekrardan düzenlenmesinin ilişkin kararın, söz konusu alanın plan değişikliği dosyası olarak hazırlanması gerektiğinden Reddinin uygun olacağı yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/357
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı (06.03.2019-04.04.2019) süresi içerisinde yapılan itirazlar
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/02/2019 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı (06.03.2019-04.04.2019) süresi içerisinde yapılan ve Akyazı Belediye Meclisi?nin 11.06.2019 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen itirazlardan; 1- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 08/03/2019 tarih ve 3186 kayıt nolu dilekçe ile; 143 ada, 65 nolu parselin cephe aldığı 15.00 m.lik imar yolunun imar adası hattı ile parsel sınırı aynı olacak şekilde düzeltilmesine ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar adası içerisindeki parselasyona uygun olarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 2- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 08/03/2019 tarih ve 3216 kayıt nolu dilekçe ile; 143 ada, 66 nolu parselin cephe aldığı 15.00 m.lik imar yolunun imar adası hattı ile parsel sınırı aynı olacak şekilde düzeltilmesine ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar adası içerisindeki parselasyona uygun olarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 3- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 08/03/2019 tarih ve 3214 kayıt nolu dilekçe ile; 143 ada, 43 nolu parselin cephe aldığı 15.00 m.lik imar yolunun imar adası hattı ile parsel sınırı aynı olacak şekilde düzeltilmesine ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar adası içerisindeki parselasyona uygun olarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, ./? (08/07/2019 tarihli;7/357 sayılı kararın devamıdır.) 4- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 15/03/2019 tarih ve 3481 kayıt nolu dilekçe ile; 143 ada, 64 nolu parselin cephe aldığı 15.00 m.lik imar yolunun imar adası hattı ile parsel sınırı aynı olacak şekilde düzeltilmesine ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar adası içerisindeki parselasyona uygun olarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 5- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 18/03/2019 tarih ve 3545 kayıt nolu dilekçe ile; 206 ada, 40 nolu parselin güney cephesinden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzeltilmesine ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar yolunun istikametini bozmayacak şekilde düzenlenerek ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 6- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 25/03/2019 tarih ve 3893 kayıt nolu dilekçe ile; 101 ada, 463 nolu parsel üzerinden geçen yolun kaydırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik; 7.00 metrelik imar yolunun batı yönde parsel sınırına kaydırılarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 7- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 26/03/2019 tarih ve 3962 kayıt nolu dilekçe ile; 238 ada, 6 nolu parsel üzerinden geçen 10.00 m.lik imar imar yolunun kaydırılmasına ilişkin yapılan itiraza yönelik; imar yolunun doğu yönünde kadastral yola denk gelecek şekilde kaydırılarak ekli plandaki şekliyle uygun görülen kararın, kabulünün uygun olacağı, 8- Akyazı İmar Komisyonunun 22/05/2019 tarih ve 4 nolu raporu ile değerlendirilen; Akyazı Belediye Başkanlığına 27/03/2019 tarih ve 4052 kayıt nolu dilekçe ile; Bağ Bahçe Konut Alanlarında önceki planlarda Emsal:0.10 iken yeni yapılan planlarda toplam inşaat alanı 150 m² ve taban alanı 75 m2 geçmemek şartı ile bina yapılabilir denilmekte ve yapılacak olan ifrazlarda Tarım il Müdürlüğünün görüşü alınır hükümlerine ilişkin yapılan itiraza yönelik; Plan hükümleri 2.2. maddesinde yazan: Bağ Bahçe Nizamı Konut Alanlarında; yapılacak yapılarda, ifraz ve tevhid aşamasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınacaktır. Yapılacak yapıların toplam inşaat alanı 150 m² ` yi, taban alanı 75 m² geçmemek şartıyla bina yapılabilir. Yençok = 7.50 m. olarak planlanmıştır. Hükmünün değiştirilmesi talebinin bu alanlara da yapılacak yapılarda ve ifrazlarda görüş alınmadan: Bu alanlarda entegre tesis olmamak koşulu ile konut ile birlikte veya ayrı olarak mandıra, kümes, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri ile hara gibi yapılar yapılabilir. Bu tür yapılar mahreç aldığı yola 10.00 m, parsel sınırına 5.00 m den fazla yaklaşmayacak ve parseldeki tüm yapıların inşaat alanları katsayısı %55?i, saçak seviyesi Hmax=6.50 m?yi geçmeyecektir. Bu yapılar başka amaçla kullanılamaz, hiçbir surette sanayi ve küçük sanayi kullanımına dönüştürülemez. Parsel büyüklüğü 1000 m2 az olmaz. Parsel cephesi 20 m?den, parsel derinliği 25 m?den az olamaz. Yapılacak konutlar için Emsal: %10.00 olacak şekilde değiştirilmesi yönünde uygun görülen kararın; Plan hükümleri 2.2 maddesinin ?Parsel büyüklüğü 1000 m2?den az olamaz. Parsel cephesi 20 m?den, parsel derinliği 25 m?den az olamaz. Ön cephe 10.00 m, yan ve arka cepheden 5.00 m olacak şekilde çekme mesafesi bırakılacaktır. Yapılacak yapılar için Emsal:0.10 ve Yençok:2 kat olacaktır.? şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/358
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin DSİ Bölge Müdürlüğü'nün 10.04.2019 tarihli ve 242119 sayılı yazısında belirtilen şartlara uyulması şartıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 03.05.2019 tarihli ve 8780 sayılı yazısı da dikkate alınarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/359
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Söz konusu plan değişikliği tekliflerinden; ? Planlama alanının batı kısmında doğu-batı istikametinde planlı 15.00 m.?lik imar yolu ile kuzey güney istikametinde planlı 12.00 m.?lik imar yolunun, genişlikleri korunacak şekilde mevcut yapılaşma durumu ve mülkiyet dikkate alınarak, kaydırılmasının kabulünün uygun olacağı, ? Planlama alanının batı kısmında kalan ve alanı doğu-batı istikametinde kesen 15.00 m.?lik imar yolunun, 12.00 m. olarak güneye doğru kaydırılmasının, kabulünün uygun olacağı, ? Planlama alanının kuzeyinde bulunan kanal kenarında planlı park alanlarının kaldırılarak, Arifiye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına giren ve TCDD altgeçit bağlantı yollarının arasında bulunan, meri planda konut alanı olarak planlı kısma kaydırılmasının, reddinin uygun olacağı, ? Eskişehir yoluna cepheli Konut Alanının, Ticaret Alanına (T1) dönüştürülmesinin, kabulünün uygun olacağı, ? Meri plandaki mezarlık alanının gelişletilmesi, mezarlık alanının güneyinde bulunan ilkokul alanının, planda kuzeye kaydırılmasının; ilkokul alanının kaydırıldığı kısımda yerleşim alanının olmaması sebebiyle, bu alanın park alanı olarak planlanarak, eşdeğer alana sahip 2586 ada, 62-63 ve 64 nolu parsellerde bulunan park alanının ise ilkokul alanına dönüştürülmesi şeklinde, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, ? Mülkiyeti Arifiye Belediyesi?ne ait mevcutta üzerinde muhtarlık ve kuran kursu bulunan 2584 ada, 9 nolu parselin Konut alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesinin, kabulünün uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/360
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 761 ada, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m?lik imar yolunun 10.00 m.?ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 761 ada, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde bulunan 20.00 m?lik imar yolunun 10.00 m.?ye düşürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/361
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada, 19 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 2019/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada, 19 nolu parselin kuzeybatısında bulunan park alanının, parselin kuzey doğusuna aynı miktarda kaydırılması ve parselden kuzey-güney istikametinde geçen 15.00 m.lik imar yolunun 12.00 m. olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/362
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, 1007 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, çekme mesafeleri ve otopark alanının korunarak, Sağlık Tesis Alanının kuzeyden genişletilmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/363
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve 1099 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 09.04.2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 1098 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve 1099 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, parsellerin tevhid edilmesi şartıyla KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/364
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 16-17-18-19-23-24-25-26-27 ve 28 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 16-17-18-19-23-24-25-26-27 ve 28 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; ?Plan değişikliği yapılan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmadan imara ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmez? plan hükmünün ilave edilmiş şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/365
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 4 pafta, 285 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 4 pafta, 285 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2017/870 - 26.09.2018 tarihli K=2018/745 sayılı iptal kararına ilişkin dosyanın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2018/2924 esas ve 30.04.2019 tarihli 2019/877 kararına istinaden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
3/366
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Geyve İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinden kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin 01.02.2019 tarih ve 2019/5 sayılı kararı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1. ilan askı sürecinde kabul edilen kısımları Geyve Belediye Başkanlığında 1 ay süre ile 2. kez ilan edilmiş olup, ilan-askı süresi (30.10.2018-30.11.2018) içerisinde yapılan, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 7 ada, 54 nolu parselin kuzey kısmından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan 1 adet itirazın uygun görüldüğü Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin 01.02.2019 tarih ve 2019/5 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/367
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
(Taraklı İlçesi Kemerköprü Mevkii 12 pafta, 1325-1327 nolu parseller) planların kademe birlikteliğini sağlamak üzere hazırlanan Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği.
Taraklı İlçesi Kemerköprü Mevkii 12 pafta, 1325-1327 nolu parsellere yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2017/544 - 06.06.2018 tarihli K=2018/474 sayılı iptal kararına ilişkin dosyanın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2018/2242 esas ve 29.03.2019 tarihli 2019/714 sayılı kararına istinaden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/368
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya ili Taraklı İlçesi ile Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgâr Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri.
Sakarya İli Taraklı İlçesi ile Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgâr Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/06/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/369
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE
Serdivan İlçesi sınırları içerisinde ?Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami?den başlayıp Serdivan AVM?de son bulan bisiklet yolu? projesi ile kamuya ait 16 noktada yapılacak olan ?Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları? için İlbank A.Ş.?den hibe desteği alınabilmesi için bahse konu bisiklet yolu projesinin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığının, "Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları" için "Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami'den başlayıp Serdivan AVM'de son bulan bisiklet yolu projesi?nin imar planına ve ulaşım ana planına işlenmesine ilişkin Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık müşterek Komisyon raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/06/2019 tarihli raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/370
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu?na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda revize edilmesi.
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu?na göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ?1 adet Minibüsün (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)? eklenerek güncellenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/371
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu?na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda revize edilmesi.
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin , Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ?2 adet PICK-UP (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)? aracın (T-1) cetveline eklenerek KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/372
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu?na Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Zabıta Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda revize edilmesi.
2019 mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanunu?na göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvelinin, Zabıta Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ?20 adet Motorsiklet (En az 601 cc.lik)? in (T-1) cetveline eklenerek güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2019 tarihli raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/373
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde, Elektronik ve Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücretleri kısmında ekte belirtildiği şekilde revize yapılması.
Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bölümünde bulunan Elektronik Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Ücretleri ile ilgili kısmının ekte belirtildiği şekliyle revize edilmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/06/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/374
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada 4 nolu parsel, 4300 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/375
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
3/376
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya (Merkez) Karaman Köyü Afetzede Konut Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/377
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Afetzede Yerleşim Alanı (Camili 1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/378
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili (II) Afetzede Yerleşim Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/379
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada 97 nolu parselin bulunduğu ada ile 1470 ada 98 nolu parselin bulunduğu adalar arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/380
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/381
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Merkez 1. Kısım Güney Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Merkez 2. Kısım Kuzey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
3/383
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Hendek İlçesi, Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/384
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek ilçesi, G25B1A, G25A25B, G25A25A, G25A24B pafta sınırları içerisinden geçmekte olan 154 kV Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim Hattının kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/385
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi 1396 ada 1 parsel ve 1397 ada 27, 28 ve 29 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/386
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/387
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Yeni Mahalle 57 ada, 1257 nolu parselin ?Konut Alanı?ndan? ?İbadet Alanına? dönüşmesi yönünde Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/388
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Söğütlü İlçesi, Hasanfakı Mahallesi, G24-a-06-d pafta; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 parsel nolu taşınmazlara ait, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/389
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE 1/25.000 -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Pamukova İlçesi, Tabakhane Mevkii 10231-10232-1991-1989-5159-5160-8983-1956 ve 1957 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/390
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi G24-a-06-d pafta, 3 parsel nolu 975,00 m2 yüzölçümlü, 4 parsel nolu 720,00 m2 yüzölçümlü, 5 parsel nolu 1247,00 m2 yüzölçümlü, ???? 85 parsel nolu 3000,00 m2 yüzölçümlü 31 adet taşınmazın ?Belediye Hizmetlerinde ve Projelerinde kullanılmak üzere? devir alınması için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi G24-a-06-d pafta, 3 parsel nolu 975,00 m 2 yüzölçümlü, 4 parsel nolu 720,00 m 2 yüzölçümlü, 5 parsel nolu 1247,00 m 2 yüzölçümlü, 6 parsel nolu 1258,00 m 2 yüzölçümlü, 7 parsel nolu 1509,00 m 2 yüzölçümlü, 8 parsel nolu 2000,00 m 2 yüzölçümlü, 9 parsel nolu 6800,00 m 2 yüzölçümlü, 10 ./? -08/07/2019 tarihli, 7/390 sayılı meclis kararının devamı- parsel nolu 5000,00 m 2 yüzölçümlü, 11 parsel nolu 5000,00 m2 yüzölçümlü, 12 parsel nolu 8200,00 m 2 yüzölçümlü, 13 parsel nolu 2500,00 m 2 yüzölçümlü, 14 parsel nolu 4000,00 m 2 yüzölçümlü, 15 parsel nolu 5950,00 m 2 yüzölçümlü, 16 parsel nolu 2450,00 m 2 yüzölçümlü, 17 parsel nolu 4000,00 m 2 yüzölçümlü, 18 parsel nolu 4000,00 m 2 yüzölçümlü, 19 parsel nolu 5500,00 m 2 yüzölçümlü, 23 parsel nolu 6550,00 m 2 yüzölçümlü, 73 parsel nolu 1500,00 m 2 yüzölçümlü, 74 parsel nolu 4400,00 m 2 yüzölçümlü, 75 parsel nolu 8500,00 m 2 yüzölçümlü, 76 parsel nolu 7950,00 m 2 yüzölçümlü, 77 parsel nolu 7000,00 m 2 yüzölçümlü,78 parsel nolu 10500,00 m 2 yüzölçümlü, 79 parsel nolu 7000,00 m 2 yüzölçümlü, 80 parsel nolu 2000,00 m 2 yüzölçümlü, 81 parsel nolu 1100,00 m 2 yüzölçümlü, 82 parsel nolu 3000,00 m 2 yüzölçümlü, 83 parsel nolu 1500,00 m 2 yüzölçümlü, 84 parsel nolu 2100,00 m 2 yüzölçümlü, 85 parsel nolu 3000,00 m 2 yüzölçümlü 31 adet taşınmazın ?Belediye Hizmetlerinde ve Projelerinde kullanılmak üzere? 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/391
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YARARI KARARI
Söğütlü İlçesi, Beylikkışla sınırları içerisinde bulunan ve 1/25000 Çevre Düzeni Planında Üniversite Alanında kalan, 1000 nolu 407.419,85 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın ekli krokide belirtilen 100.000,00 m2?lik kısmının Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için yatırım kararı alınması.
Söğütlü İlçesi, Beylikkışla sınırları içerisinde bulunan ve 1/25000 Çevre Düzeni Planında Üniversite Alanında kalan, 1000 nolu 407.419,85 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın ekli krokide belirtilen 100.000,00 m2?lik kısmının Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından yatırım kararı alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/392
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kaynarca İlçesi Taşoluk Mahallesi G24b02b pafta 1759 parsel nolu 7900,00 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı olan, Kaynarca İlçesi Taşoluk Mahallesi G24b02b pafta 1759 parsel nolu 7900,00 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/393
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Pamukova İlçesi Bakacak Mahallesi G24d22b2 pafta 181 ada 1 nolu parsel, 118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin tahsisi, tahsis ve protokol işlemleri için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Pamukova İlçesi Bakacak Mahallesi G24d22b2 pafta 181 ada 1 nolu parsel, 118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisinin alınması ve Belediyemiz adına tahsis alınıncaya kadar yukarıda belirtilen ve halihazırda Kamu Kurumlarınca kullanılan bu parsellerin Belediyemiz ile ilgili Kamu Kurumları arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere tahsis alınmasına ve protokol yapılmasına, tahsis ve protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/394
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
BELPAŞ?de Belediyemizi temsilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?ye yetki verilmesi.
Belediyemizin % 100 pay sahibi olduğu BELPAŞ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi)?nin yapılacak olan Genel Kurullarında, Yönetim Kurulu Üyeliğinde ve şirketin tüm işlemleri ile ilgili Belediyemizi temsilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?ye yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/395
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi?nin Yönetim Kurulunda belediyemizi temsil edecek üyeyi belirlemek üzere Başkana yetki verilmesi.
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketinin, Yönetim Kurulunda belediyemizi temsil edecek üyeyi belirlemek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE?ye yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/396
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSB
Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile Sakarya Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katılım pay oranının belirlenmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, Sakarya-Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi için katılım payı oranının % 6, Sakarya Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için katılım payı oranının % 6 olarak belirlenmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/397
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AKTARMA YAPILMASI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube Müdürlüğüne ait kalan ödeneklerin, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına aktarılması.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile Kararlar Şube Müdürlüğüne ait kalan ödeneklerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. bendi hükümlerince Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesine aktarılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/398
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının kurulması, Basın Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü adı altında birleştirilmesi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının kurulmasına, Basın Şube Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü adı altında birleştirilmesine, adı geçen Müdürlüklerin bütçesine ait kalan ödeneklerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesine aktarılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/399
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün kapatılarak; Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün kapatılarak; Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/400
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı isminin, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve bu daire başkanlığına bağlı olarak Proje Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü kurulması, Strateji Geliştirme Dairesine bağlı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün bütçesi ile beraber Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlanması.
Araştırma ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı isminin, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesine ve bu daire başkanlığına bağlı olarak, Proje Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü kurulmasına, ayrıca halen Strateji Geliştirme Dairesine bağlı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün bütçesi ile beraber Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlanmasına, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının bütçesinin bu değişime göre yeniden düzenlenmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/401
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Büyükşehir Belediyesi sürekli işçi kadro iptal-ihdas değişikliği.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13.maddesinin 2. bendi gereği, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesi sürekli işçi kadro iptal-ihdas değişikliğine ait (VI) sayılı cetvelin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/402
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİ
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğüne ait Gelir Tarifesi değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/403
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin ?Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İkmal İnşaatı İşi?nde kullanılmak üzere kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İkmal İnşaatı İşinde kullanılmak için toplam 35.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü işve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi,195 ada,1 nolu 6.327,89 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın Belediyemiz adına tahsis edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması ve tahsise ilişkin yapılacak protokol, iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 135 ada, 1 nolu 6.327,89 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın Belediyemiz adına tahsis edilmesine, tahsise ilişkin yapılacak protokol ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/405
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
BMC marka 2007 model 54 YU 603 plakalı otobüsün devrine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarihli, 10/729 sayılı kararının iptal edilmesi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile 54 YU 603 plakalı otobüsün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak devri.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.11.2018 tarih ve 10/729 sayılı kararının iptal edilerek, 54 YU 603 plakalı, BMC marka, 2007 model, BELDE 220 CB C2202050724098 motor ve NMC 220CCBLBH00563 şase nolu bir adet otobüsün Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/406
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Doku Kültürü Laboratuvarının Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesinde bulunan 0 Ada 5519 parsele taşınması ve tüm işlemler ve gerekli protokollerin imzalanmak üzere Büyükşehir Başkanına yetki verilmesi.
Doku Kültürü Laboratuvarı yapılması planlanan projenin, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesinde bulunan 2626 Ada ve 9 parsel numaralı araziden, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesinde bulunan 0 Ada 5519 parsele taşınmasına ve gerekli protokollerin imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/407
ARİFİYE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi Hal Alanının çevresine ilişkin1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.07.2019
7/408
KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince 2019 yılı Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.