Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.03.2013
3/94
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 433-5145 ve 5147 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Belediye Hizmet Alanı'nın bu alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
11.03.2013
3/94
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 433-5145 ve 5147 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Belediye Hizmet Alanı'nın bu alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/84
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 132 ada, 11 nolu Sağlık Tesis Alanı'nda kalan parselin yapılaşma şartlarından emsal değerinin E=0.60'tan E=1.00'a çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P.değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabul.
11.03.2013
3/85
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
: Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 2986 nolu parselden, Güney Kuzey istikametinde parsel boyunca devam eden 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılarak Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P.değişikliği.
Rediine.
11.03.2013
3/85
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
: Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 2986 nolu parselden, Güney Kuzey istikametinde parsel boyunca devam eden 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılarak Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P.değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulü.
11.03.2013
3/95
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 30 L II D pafta, 5819-5442 nolu parsellerin TAKS=0.40 ve KAKS=1.00 olan yapılaşma şartlarının TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kısmen Reddine kısmen Kabulüne
11.03.2013
3/95
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 30 L II D pafta, 5819-5442 nolu parsellerin TAKS=0.40 ve KAKS=1.00 olan yapılaşma şartlarının TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/86
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 25 J 2 pafta, 11622-11623-11624-11625-11626-11627-11628-11629-11630-11631-11632-11633-11634-11635-11636-11637-11638-11639-11640-11641-11642-11643-11644-11645-11646-11647-1648-11649-11650-11651-11652 ve 17401 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P. değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulü.
11.03.2013
3/87
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Hendek İlçe merkezini kapsayan Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi (20.01.2012 - 20.02.2012 tarihleri arasında) içinde yapılan itirazlar.
Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulü.
11.03.2013
3/106
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ GELİR KALEMLERİNDE UYGULANACAK FİYET TARİFELERİ.
2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi Belediyemiz Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/307 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, basit usulde vergilendirmeye tabi olan Esnaflar için ücret tarifesinde 65,00 TL olan İlan Reklam Vergisinin esnafların gelirlerinin az olması ve geçim sıkıntısı çekmelerinden dolayı mevcut ücret olan 65,00 TL'nin Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesindeki ücret olan 20,00 TL'ye çekilmesi ve bu şekil ile ücret tarifesine işlenmesi
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/88
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1802 nolu parselin "Akaryakıt+LPG Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U. İ. P.değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulü.
11.03.2013
3/102
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1746 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 95 ada, 59 nolu parsele ilişkin Akyazı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale.
11.03.2013
3/104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri, doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlanan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (28/01/2013 - 28/02/2013) içerisinde yapılan 12 adet itiraz.
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale.
11.03.2013
3/112
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 656 ada, 5-38 sayılı parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi Evren Mahallesi Muhtarı Abdulkadir KUTLU'nun 27/02/2013 tarih ve 4374 sayılı dilekçesi ile isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi.
İmar ve Byındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi Evren Mahallesi Muhtarı Abdulkadir KUTLU'nun 27/02/2013 tarih ve 4374 sayılı dilekçesi ile isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/113
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 57-114-117-253 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.03.2013
3/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Serdivan İlçe Belediyesine ait olup imar planlarında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olan (Bilim Merkezi) Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 133 ada, 12 nolu 5668,20 m2'lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediyemize devrinin yapılması
Kabul
11.03.2013
3/114
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mahallesi 2905 ada, 1-2-3 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve bayındırlık komisyonuna havale.
11.03.2013
3/108
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemize ait Donatım, Ofis ve Karaağaç şehir içi toplu taşıma peronlarındaki 73 adet durakta bulunan reklam raketleri ve yolcu bilgilendirme ekranlarının reklam karşılığı ve beş yılllık süreyle kiraya verilmesi işi ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
11.03.2013
3/109
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde mevcut boş bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelin(II sayılı) görüşülmesi
Kabul
11.03.2013
3/115
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Karaman Mahallesi 2307 ada, 102 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/116
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Korucuk Mahallesi 2259 ada, 121 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 22 I 4 pafta, 6867 nolu parselin 30.665,78 m²'lik kısmının, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) "Açık Hava Atış Poligonu Yeri" olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için hazırlanan plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/77
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parselin güneyinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun, parselin kadastral sınırına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.03.2013
3/78
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parselden (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) geçen 7.00 metrelik yolunun, parselin doğusundaki kadastral boşluğuna kaydırılarak imar yolu doğrultusunun düzgün hale getirilmesine ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellerin güneyindeki imar hattının kadastral sınıra kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.03.2013
3/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457 ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellerin E=0.70 ve Hmax=12.00 m. yapılaşma şartlarıyla Resmi Kurum Alanı ve Park Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
kabul,
11.03.2013
3/80
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parselin batısından geçen 15.00 metrelik yol cephesindeki köşeli imar hattının yuvarlatılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
kabul,
11.03.2013
3/81
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle sınırlarındaki Mülkiyeti Şeker Fabrikası A.Ş'ne ait olan 3154 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı'nın 2.307.00 m²'lik kısmının Sanayi Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.03.2013
3/82
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 548 nolu, 1153 ada, 14 nolu parsellerden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılarak, kaldırılan yolun Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 154 ada 548 nolu, 1153 ada 14 nolu parsellerden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılarak, kaldırılan yolun Konut Alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ekli plandaki şekliyle Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07.01.2013 tarih ve 1/8 sayılı kararının değiştirilerek kabul
11.03.2013
3/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan askı süresi (28/01/2013 - 28/02/2013)içerisinde yapılan üç adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/97
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Uzunçarşı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Atatürk Parkı ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/98
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 531 ada 18 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/99
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 190 ada 19 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/100
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Selahiye Köyü, 2365 ada, 47 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/101
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Mahallesi 26 M-IV pafta, 369 adanın (yeni G24c04a1b pafta, 695 ada) batı cephesindeki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/110
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Pirahmetler Mahallesi G24c04b2c pafta, 746 ada, 1-2 ve 3 sayılı parseller üzerinde uluslararası standartlarda lojistik depolama tesisi yapılması düşünüldüğünden, Emsal'in 0.50'den 0.60'a, Hmax yüksekliğinin 8,50 m'den 12.50 m.ye çıkarılması jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen mühendislik önlemlerinin alınması şartı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/111
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 50 pafta, 3657 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.03.2013
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı'ndan Eğitim Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı

11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı
Kabul
11.03.2013
3/92
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi, 11 pafta, 2493-2494 ve 2495 nolu "Turizm ve 2. Konut Alanında" kalan parsellerin yapılaşma şartlarından emsal değerinin E=0.20'den E=0.25'e çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Değiştirilerek Kabulüne
11.03.2013
3/93
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 17.08.2012 tarih ve 8/265 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (11.09.2012-15.10.2012) yapılan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/53 sayılı kararı ile yedi adeti red, bir adeti kısmen red kısmen uygun görülen sekiz itirazdan görüşülen bir adet itiraz
Kabul
11.03.2013
3/83
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kirişhane Caddesi bölünmüş yol aksında kalan Eski Adliye Binası bahçesindeki trafo yerinin, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1536 ada, 17 nolu parsele taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
11.03.2013
3/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii, 906 ve 1386 nolu parsellerden geçen imar yolunun doğuya 906 nolu parsel sınırına kadar kaydırılarak, "Park Alanı"nın batısında dere boyunca devamlılığı olan 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/83
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kirişhane Caddesi bölünmüş yol aksında kalan Eski Adliye Binası bahçesindeki trafo yerinin, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1536 ada, 17 nolu parsele taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.03.2013
3/94
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 433-5145 ve 5147 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Belediye Hizmet Alanı'nın bu alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
REDDİNE
11.03.2013
3/94
SBB
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 433-5145 ve 5147 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Belediye Hizmet Alanı'nın bu alana kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/95
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 30 L II D pafta, 5819-5442 nolu parsellerin TAKS=0.40 ve KAKS=1.00 olan yapılaşma şartlarının TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kısmen Reddine kısmen Kabulüne
11.03.2013
3/95
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 30 L II D pafta, 5819-5442 nolu parsellerin TAKS=0.40 ve KAKS=1.00 olan yapılaşma şartlarının TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/106
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ GELİR KALEMLERİNDE UYGULANACAK FİYET TARİFELERİ.
2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi Belediyemiz Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/307 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, basit usulde vergilendirmeye tabi olan Esnaflar için ücret tarifesinde 65,00 TL olan İlan Reklam Vergisinin esnafların gelirlerinin az olması ve geçim sıkıntısı çekmelerinden dolayı mevcut ücret olan 65,00 TL'nin Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesindeki ücret olan 20,00 TL'ye çekilmesi ve bu şekil ile ücret tarifesine işlenmesi
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi Evren Mahallesi Muhtarı Abdulkadir KUTLU'nun 27/02/2013 tarih ve 4374 sayılı dilekçesi ile isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi.
İmar ve Byındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Adapazarı İlçesi Evren Mahallesi Muhtarı Abdulkadir KUTLU'nun 27/02/2013 tarih ve 4374 sayılı dilekçesi ile isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.03.2013
3/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Serdivan İlçe Belediyesine ait olup imar planlarında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olan (Bilim Merkezi) Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 133 ada, 12 nolu 5668,20 m2'lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediyemize devrinin yapılması
Kabul
11.03.2013
3/108
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemize ait Donatım, Ofis ve Karaağaç şehir içi toplu taşıma peronlarındaki 73 adet durakta bulunan reklam raketleri ve yolcu bilgilendirme ekranlarının reklam karşılığı ve beş yılllık süreyle kiraya verilmesi işi ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
11.03.2013
3/109
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Büyükşehir Belediyesinde mevcut boş bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelin(II sayılı) görüşülmesi
Kabul
11.03.2013
3/115
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Karaman Mahallesi 2307 ada, 102 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/116
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Korucuk Mahallesi 2259 ada, 121 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı'ndan Eğitim Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı

11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı
Kabul
11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı

11.03.2013
3/91
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı
Kabul
11.03.2013
3/92
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi, 11 pafta, 2493-2494 ve 2495 nolu "Turizm ve 2. Konut Alanında" kalan parsellerin yapılaşma şartlarından emsal değerinin E=0.20'den E=0.25'e çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Değiştirilerek Kabulüne
11.03.2013
3/93
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 17.08.2012 tarih ve 8/265 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (11.09.2012-15.10.2012) yapılan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/53 sayılı kararı ile yedi adeti red, bir adeti kısmen red kısmen uygun görülen sekiz itirazdan görüşülen bir adet itiraz
Kabul
11.03.2013
3/117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 22 I 4 pafta, 6867 nolu parselin 30.665,78 m²'lik kısmının, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) "Açık Hava Atış Poligonu Yeri" olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için hazırlanan plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.03.2013
3/79
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457 ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellerin E=0.70 ve Hmax=12.00 m. yapılaşma şartlarıyla Resmi Kurum Alanı ve Park Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
kabul,