ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

05.01.2021 Tarihli Encümen Toplantısı

 
T.C.
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 05/01/2021 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR .
 
1-Zabıta Dairesi Başkanlığının, cezai işlem için karar alınmasına ilişkin 04/01/2021 tarihli;143 sayılı yazısı.
 
2-Zabıta Dairesi Başkanlığının, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin 04/01/2020 tarihli; 142 sayılı yazısı.
 
3-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Yanıksayvant Mahallesi devir talebine ilişkin 04/01/2021 tarihli; 72 sayılı yazısı.
 
4-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi işgaliye bedeli üzerindeki artış oranının yeniden belirlenmesine ilişkin komisyon raporu.