Zabıta Yönetmeliği'nde DeğişiklikZabıta Yönetmeliği'nde DeğişiklikZabıta

Yönetmelikte bulunan başlıca maddelerYol, trotuar, meydan, bulvar, iskele vb. gibi umuma mahsus yerleri herhangi bir şekilde işgal etmek. Yaya yollarına araç park etmek. Durak dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan indi binde durakları dışında yolcu almak ve indirmek. Yetkili belediyesinin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant vb. kurmak ve bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak. Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak.  Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve evsafta olarak teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. (Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir) Her türlü inşai faaliyette trafik akışını engellemeyecek şekilde yapı çevresi ile ilgili gerekli tedbirleri almak (tahta perde veya uygun malzeme ile inşaat etrafını kapamak ve geceleri aydınlatmak) zorundadır.

- Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği için tıklayınız
- Büyükşehir Belediyesi diğer kanun ve yönetmelikleri için tıklayınız