Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sakarya’da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ‘Trafikte Önce Can Güvenliği, Resim, Afiş Tasarım ve Kısa Film Yarışması’ düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ‘Trafikte Önce Can Güvenliği Resim, Afiş Tasarım ve Kısa Film Yarışması’ düzenlenecek. Yarışma ilgili bilgiler veren Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Yarışmamızla çocuklarımıza trafik bilincinin kazandırılması ve trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçlıyoruz. Proje neticesinde trafik kurallarına uyma noktasında toplumsal farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi.

Trafik bilinci kazandırılacak
Yarışmanın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel okullarda dahil Sakarya’da yer alan tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsadığını belirten Pistil, “Trafik bilincini okul çağındaki çocuklarımıza kazandırmak, trafik güvenliği konusunda olumlu bir davranış değişikliği sağlamak, trafik kurallarının öğrenilerek uygulanmasına katkı sağlamak yarışmamızın hedeflerini oluşturuyor” diye konuştu.

Mükerrer eserle katılım yasak
Yarışmaya katılmak isteyen ve Sakarya’da bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kendilerine ait kategoriden yalnızca 1 (bir) proje ya da eser ile yarışmaya katılabileceklerini söyleyen Pistil, “İlkokul öğrencilerimiz ‘resim’, ortaokul öğrencilerimiz ‘afiş tasarım’, lise öğrencilerimiz ise ‘kısa film’ çalışmaları ile yarışmamıza katılabilecekler. Daha önceden yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen yarışmalara derece alsın ya da almasın katılan projeler/eserler yarışmaya kesinlikle katılamayacaklar. Katılmış olduğu tespit edilen eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ana tema ‘Trafikte Can Güvenliği’
Resim, afiş tasarımı ile kısa film projelerinin ana temasının ‘Trafikte Can Güvenliği’ olması gerektiğini ifade eden Pistil, “Öğrencilerimiz alt başlıklarda trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçileri, emniyet kemeri kullanımı, okul servislerinde can güvenliği, toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk gibi konuları işleyebilirler. Resim kategorisinde yarışacak projeler bireysel hazırlanmış resimler olmalıdır. Resim kağıtlarının 35x50 boyutlarında olması gereken bu kategorimize yalnızca ilkokul öğrencilerinin projeleri/eserleri değerlendirmeye alınacaktır” şeklinde konuştu.

Sadece slogan ile başvuru kabul edilmeyecek
Pistil, “Afiş tasarım kategorisinde yarışacak projeler/eserler bireysel hazırlanmış afiş ve sloganlar olacak, afişler 35x50 boyutlarında olacaktır.  Bu kategorimizde yalnızca ortaokul öğrencilerimizin projeleri değerlendirilecektir. Sloganlar afişle beraber kullanılacak, hazırlanan afişlerin bilgisayar ortamında hazırlanmış örnekleri taşınabilir bellek ya da CD/DVD ile de teslim edilecekir. Sadece slogan ile başvuru kabul edilmeyecektir. Kısa film kategorisinde yarışacak projeler ise en fazla 3 kişiden oluşacak gruplar tarafından hazırlanabilecektir. Bu kategoride bireysel başvuruları da kabul edeceğiz. Hazırlanan kısa film en az 3, en fazla 10 dakikadan oluşacaktır. Hazırlanan kısa film taşınabilir bellek ya da CD/DVD ile teslim edilecektir.”

Değerlendirme kıstasları
Projelerin nasıl değerlendirileceğine de değinen Pistil, “Değerlendirme aşamasında proje konusunun orjinalliği, yaratıcılığı, özgünlüğü, tasarım noktasında gösterilen dikkat, beceri ve özen, proje içerisindeki sebep-sonuç ilişkisi ve açıklık ile projenin yazım ve takdim kalitesi gibi hususlara önem vereceğiz. Projeler 3-14 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza elden teslim edilecek, teslim alınan materyaller hiçbir şekilde geri verilmeyecek. Ön elemeden geçen çalışmaları sergileyeceğiz. Projelerin/eserlerin telif hakkı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır” diye konuştu.

Öğretmenler danışman olabilecek
Her farklı proje için bir öğretmenin proje danışmanı olarak görev alabileceğini belirten Pistil, “Aynı öğretmen isterse birden fazla projenin danışmanlığını da yürütebilecek. Fakat öğretmenin danışmanlığını yaptığı projelerin birden fazlası dereceye girerse yalnızca bir ödül alabilecek. Dereceye giren projeler ödüllendirilirken proje bazında onu hazırlayan öğrencileri ve danışman öğretmeni dikkate alacağız” ifadelerini kullandı.

İlkokul kategorisi resim yarışması için ödüller;
1. Tablet
2. Resim seti (Şövale, kuru boya, sulu boya, yağlı boya, tual, çerçeve, pastel boya, fırça seti, guaj boya, palet)
3. Bisiklet

Ortaokul kategorisi afiş tasarım-slogan yarışması için ödüller;
1. Fotoğraf makinesi
2. Tablet
3. Bisiklet

Lise kategorisi kısa film yarışması için ödüller;
1. GoPro Hero 5 kamera
2. Laptop
3. Bisiklet

Not: Değerlendirme kurulu gerekli gördüğü takdirde, her bir kategoride mansiyon ödülü verme hakkına sahiptir.

Proje takvimi;
Yarışmaya katılacak çalışmaların teslim alınması:     3 Nisan - 18 Mayıs 2017
Jüri değerlendirmesi:                                                      22-26 Mayıs 2017
Ödül töreni ve çalışmaların sergilenmesi:                    29-31 Mayıs 2017