Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘RM Rilke’ konferansı ile devam etti. Sarı, “Rilke’nin içinde gezme kültürü olduğu için oradaki tarlaları, çimleri, kokuları şiirlerinde kullanmıştır. Rilke gezeceği yerlerde Lirik şiirlerine yenilerini katmayı başarmıştır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘R.M. Rilke’ isimli konferans gerçekleştirildi. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçeklerleştirilen etkinliğe Prof. Dr. Ahmet Sarı konuşmacı olarak katıldı.

Dini ağıtlar
Prof. Dr. Ahmet Sarı, “Bugün size derin bir uçurumdan söz edeceğim. Zira Rilke’den söz etmek, derin bir uçurumdan söz etmektir. Sizlere meleklerden söz edeceğim, zira meleklerden söz etmek Rilke ’den söz etmektir. Tehlikeli güllerden bahsedeceğim, zira tehlikeli güller demek Rilke demektir. Aslında saydığım bütün şeylerden Rilke’nin hayatını anlamış oluyoruz. Eline batan gülün onun sonu anlamına geldiğini düşünecek olursak hemen hemen esintilerin hepsinin dini ağıtlarından geçtiğini görmekteyiz” dedi.

Erken yaşta şiirle tanıştı
Sarı, “Rilke çok erken yaşlarda şiire başladığından henüz kendini daha bulamamışken söz konusu vatan ise vatan edebiyatını, tarihini, kiliselerini, köprülerini, bahçelerini, parklarını, Moldovya kırlarını anlatmakla yetinmiştir. Rilke’nin içinde gezme kültürü olduğu için oradaki tarlaları, çimleri, kokuları şiirlerinde kullanmıştır. 19 yaşında kendisini şiire veren, sözcükleri kafasında canlandıran, kafiye ve uyak oyunları içine giren şiirleri eleştirmenleri kendi üzerinde toplamıştır. Rilke gezeceği yerlerde Lirik şiirlerine yenilerini katmayı başaracaktır. ‘İyi Ruhlara Adak’ adlı şiir kitabında her millete açıklığını vermesi bakımından ‘Vatan’ ve ‘Hak’ sözcüklerinden sıkça söz etmektedir” dedi.