‘Mütefekkir, Tarihçi, Fikir Adamı: Prof. Dr. Osman Turan’ isimli panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Erkan Göksu, “Osman Turan dik yaşamış bir tarihçi, bir fikir adamı, bir dava adamıdır” derken; Yrd. Doç. Dr. Sadi Kucur, “Çok yönlü ve araştırmacı ruhu onu tarihe yeni izler bırakmaya itmiştir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Mütefekkir, Tarihçi, Fikir Adamı: Prof. Dr. Osman Turan’ isimli panel ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Mustafa Demirci, Doç. Dr. Erkan Göksu, Doç. Dr. Haşim Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Sadi Kucur konuşmacı olarak katıldı. Kültür sanat dostlarını yoğun ilgi gösterdiği programda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk’te yer aldı.

Okunacak mühim bir kişilik
Programda konuşan Doç. Dr. Haşim Şahin, “Büyükşehir Belediyesi, Köprülü ve talebeleri üzerine bir seri olarak paneller başlattı. Bu panellerin üçüncüsü olarak Osman Turan hocamızı konuşuyoruz. Müthiş bir zeka, entelektüel bir isim olarak Osman Turan aynı zamanda Tarihçi boyutuyla Selçuklu üzerine muhteşem bir miras bırakmıştır. Osman Hocanın bir farklı yönü de sıkı bir Türk Milliyetçisi olmasıdır. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi eseri bu alanda bıraktığı en önemli eseridir diyebiliriz. Osman Turan bilim adamlığı kimliğiyle de, bir ideoloji adamı olarak da okunabilecek mühim bir kişiliktir.”

Dik yaşamış bir tarihçi
Yrd. Doç. Dr. Erkan Göksu, “Osman Turan, sadece tarihçi yönüyle değil, bir fikir adamı ve dava adamı olması hasebiyle bu yönleriyle de konuşulabilecek bir isimdir. Zamanın bir ruhu vardır. Diğer tüm tarihi olayları gelişim süreciyle ele aldığımız gibi Osman Turan'ı da Osman Turan yapan olaylarla ele almamız gerekiyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesine girmesi ve 1944 Türkçülük Turancılık davası Osman Turan üzerine konuşulacak iki mühim olaydır. Osman Turan'ı ideolojik yanı tarihçiliğine bir ket vuruyor gibi gözüküyor, ancak Osman Turan bir ideolojiye hapsedilemez. 1944 hadiselerinde Hüseyin Nihal Atsız, Osman Turan'ın odasını ziyaret ediyor ve Osman Turan'da bu ziyaret sonrası takibata alınıyor. Türk Ocakları'nın genel başkanlığını yapıyor, Demokrat Parti'nin mensubu olarak yer alıyor ve Yassıada'da hapis yatıyor. Osman Turan dik yaşamış bir tarihçi, bir fikir adamı, bir dava adamıdır.”

Tarihe yeni izler bırakmıştır
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi Kucur, “Osman Turan Siyasi Tarih üzerine oldukça eser kaleme almıştır. Bunun dışında bir tanesi kitap olarak yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktır. İktisat tarihine önem veren Turan, Selçuklular'da İktisat üzerine durmuş ve derin araştırmalar yaparak bunları kaleme almıştır. Selçuklu Kervansarayları, Selçuklu Devri Vakifiyeleri, Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Selçuklu Türkiyesi ve Dünya Ticareti üzerine makaleleri bulunmaktadır. Osman Turan çok kapsamlı bir konudur. Çok yönlü ve araştırmacı ruhu onu tarihe yeni izler bırakmaya itmiştir.”

Medeniyet üzerinde durmuştur
Prof. Dr. Mustafa Demirci, “Osman Turan'ın eserlerini okurken, acaba bunun üzerine söylenecek bir şey var mı? Açık bir alan bırakmış mı? diye okurum. Osman Turan sadece Selçuklu tarihine indirgenecek bir isim değildir. Osman Turan'ın eserlerini incelediğimiz zaman siyasi tarihçiliği ve Selçuklu tarihçiliği bir yana medeniyet üzerine yazdığı yazılar ve eserleri çok kıymetlidir. Kronolojik olarak kitaplarına baktığımızda Türk-İslam medeniyeti üzerine durmuştur. Osman Turan ve arkadaşlarının ortaya koyduğu milliyetçilik aynı zamanda yerliliktir. Bu bağlamda ortaya koyduğu medeniyet anlayışı onun fikir adamlığı yönüne de işaret etmektedir.”