Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş’un “Kutadgu Bilig Sohbetleri” adlı konak sohbetleri ile devam etti. Kuş, “Bunca bilgi ve kaynağa, bunca yıla rağmen Kutadgu Bilig henüz daha üstü açılmamış gizli bir hazinedir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş’un “Kutadgu Bilig Sohbetleri” adlı konak sohbeti ile devam etti. Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen sohbete çok sayıda kültür ve sanat dostu katıldı. Bahri Kuş, bu yıl yazılışının 950. yılı olan kitabın UNESCO tarafından Kutadgu Bilig yılı olduğunu dile getirdi.

Türk-İslam edebiyatının günümüze ulaşmış ilk eseri
Kutadgu Bilig kitabında değinilen en önemli noktanın ‘Bilgi’ olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş, Türk Edebiyatında ilk mesnevi örneği, ilk aruz ölçüsünün görüldüğü ve ilk kaside örneklerine rastlanıldığı için kitabın aynı zamanda ilkleri içinde barındıran bir kitap olduğunu belirtti. Kutadgu Bilig ile ilgili çeşitli içerik bilgilerini dile getiren Kuş,  “Kutadgu Bilig beyit esasına göre yazılmıştır ve 6645 beyit olduğu söylenir fakat orijinal nüshalarında bile 6645 beyit yoktur.  Bu sayıya Reşit Rahmeti Arat’ın araştırmaları sonucunda ulaşılır. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig kitabının orijinali günümüze ulaşamamıştır. Kuvvetli kaynaklara göre 6666 beyit olduğu söylenir fakat İslam âlimleri bu sayıyı da tartışmaktadır. Dolayısı ile beyit sayısı tam olarak bilinememektedir. Ayrıca Kutadgu Bilig’in Mısır, Fergana ve Herat nüshaları olmak üzere 3 nüshası bulunur. Bu nüshalar bulundukları bölgenin ismini almıştır” dedi.