Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat etkinlikleri AKM’de gerçekleştirilen ‘İslam Modernizmi ve Farklı Yüzleri’ konulu konferans ile sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İslam Modernizmi ve Farklı Yüzleri’ konulu konferans ile sona erdi. AKM’de gerçekleştirilen programa Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara konuşmacı olarak katıldı. Büyükkara konferansta İslam coğrafyasındaki diriliş, yenilenme, düzeltme ve iyileştirme çabalarını katılımcılar ile paylaştı.

İlk İş Sorunların Tespiti
Büyükkara konuşmasında şunları söyledi; “İslam âlemi çok parlak dönemler yaşadı. Ancak gerilemenin 18. yüzyılın 2. yarısı ile başladığını söyleyebiliriz. Ekonomide, eğitimde, bilimde, birçok disiplinde batının gerisinde kaldık. İslam ümmetini o parlak dönemlerine geri döndürebilme ve bu gidişata artık bir son verebilme hedefi ile dönemin bazı ilim adamları siyasi ve entelektüel faaliyetler içerisine girdiler. Bu konudaki yöntemlerinin adını ihya, tecdid ve ıslah koydular. Tabi ilk olarak yapılması gereken sorunların ne olduğunun tespit edilmesiydi.”

Değişime Nerden Başlanılacak?
“‘Nereden başlayacağız?’ sorusu önemliydi. Eğitimden mi başlanılacak? Siyasetten mi başlanılacak? ‘Tabandan başlayalım ve tabanı yeniden inşa edelim’ fikri öne çıktı. Bir kısmı da ‘siyasi erki ele geçirelim ve bu şekilde tabanı inşa edelim’ dediler. Bu yapılandırmanın yukarıdan aşağıya olması gerektiğini savundular. Yukarıdan aşağıya dönüşümü savunanlar siyasi birtakım çalışmalara yöneldiler. Kültürel faaliyetler her iki grup tarafından da ihmal edilmedi. Kritik soruları her ikisi için de şuydu: geleneği hangi ağırlık ve üslupla sorgulayacağız?”

Geleneksel Mirasa Tutunmak
“Bu isimlerden bazılarının faaliyetleri şahsi olmaktan çıkmıştır. İslam dünyasının düşünce ve siyasetinde bir hayli etkisi olan organize hareketlere dönüşen faaliyetlerin fitilini ateşleyen isimler de oldu. Bu isimlerin bir kısmı Müslümanlığın geleneksel mirasına tutunmak gerektiğini ifade ediyorlardı. Yenilenmeye mesafeliydiler. Diğer bir grup geleneksel mirası ciddi şekilde sorgulamıştır. Modern bir reformculuğa gittikleri söylenebilir. Bazı hareketler ise bu iki tarz arasında bağdaştırıcı bir çizgi izlemiştir.”