Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Tarım Forumuna katılan Başkan Ekrem Yüce, “Yürüttüğümüz tüm tarım projelerimizin ortak noktası üreticimize örnek olmak, üreticimizle birlikte hareket etmek, ekipman tedariki, pazar ve modern yöntemler konularından ortak akılla hareket etmektir. Tüm bunları sağladığımız takdirde ülkemize tarımsal üretim hususunda yeni bir model kazandıracağımıza inancım tam” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu ile Küresel Tarım Forumu'nun ortak açılış törenine katıldı. 15 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin bir araya geldiği programlar kapsamında 27 Mayıs tarihine kadar UCLG MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Genel Kurulu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu, Küresel Tarım Forumu gerçekleştirilecek.

Küresel Tarım Forumuna yoğun ilgi
Küresel Tarım Forumu kapsamında düzenlenen oturumlarda değişen iklim, dönüşen tarım konuları ele alındı. Afrika ülkelerinin belediye başkanlarının yoğun ilgi gösterdiği forumda 1. Oturumun ana başlığı geleceğimizdeki tarımın yeri ve önemi oldu. Moderatörlüğünü Cüneyt Özşahin’in yaptığı oturuma Başkan Ekrem Yüce ile birlikte ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül, Kamerun Maroua Belediyesi Dr. Sali Babani, Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Ekrem Yüce konuşmacı olarak katıldığı ‘Geleceğimizde tarımın yeri ve önemi’ adlı oturumda şu şekilde konuştu;

Sağlıklı tarımsal üretimin önemi
“Tarım, insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar sosyal hayatın ve ekonominin en önemli parçası olmuştur. Maalesef ki hayatımızın en değerli unsurlarında biri olan tarımsal üretimin önemi zaman içerisinde unutulmuştur. Tarım ürünleri çeşitliliğinde istenilen sayıya ulaşılamamış, endüstriyel noktada tarımsal üretimde ilerleme gerçekleştirilememiştir.  Artan nüfus, değişen sosyal yaşam, tüketim ağırlıklı kültürün gelişmesi, yaşanan salgınlar, gıda tüketiminden kaynaklı hastalıklar bize sağlıklı tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu gelişmelerin üreticilerimizi, STK’ları, devlet planlamalarını ve özellikle yerel yönetimleri harekete geçirmesi gerekiyor. Bu noktada hepimiz kendi faaliyet alanımız ölçüsünde çalışmalar yürütmeli, planlamalar gerçekleştirmeliyiz.”

Sözleşmeli tarımsal üretim modeli
“Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda mevcut sistemi desteklemek, modern yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve en önemlisi de hem şehrimiz hem de ülkemiz için yeni bir tarım modeli oluşturmak adına pek çok proje yürütüyoruz. Öncelikle hayata geçireceğimiz projelerin sağlık bir şekilde yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan tüm durumlara cevap verebilmek adına Sera AŞ ve Fidan AŞ isimli iki iştirak kurduk. Ardından temel üretim, üretimde kalite, pazar, ürün tedariki, ekipman tedariki, yer tedariki, kalite kontrol ve eğitim konusundaki eksiklikleri gidermek adına “Sözleşmeli Tarımsal Üretim Modelini” geliştirdik. Sözleşmeli Tarımsal Üretim Modelimiz sayesinde tarımsal üretimde gerekli ekipman, pazar ve üretim alanı tedariki konusunda üreticilerimize destek oluyoruz.”

Üreticiyle alıcıyı buluşturuyoruz

“Sakarya’nın toprak yapısına, iklim yapısına ve üretim potansiyeline en uygun ürünü belirliyoruz. Ardından çiftçilerimizle ve girişimcilerimizle bir araya geliyor seminerler, eğitimler düzenliyoruz. Üretim için ihtiyaç duyulan arazi, tohum, teknik ekipman gibi gerekliliklerin tedarikini sağlıyoruz. Girişimcilerimiz ve çiftçilerimizle birlikte üretim aşamasına geçiyoruz. Uzman öğreticilerimiz eşliğinde ekim, dikim, bakım, hasat işlemlerini tamamlıyoruz. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile görüşüyor, üretilen ürünlerin hammadde ya da mamul madde olarak kullanılması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hammadde olarak satılacak ürünler için pazar araştırmalarını gerçekleştiriyor, üretici ile alıcıyı buluşturuyoruz. Mamul madde olarak değerlendirilecek ürünlerimiz için atölyeler, işleme merkezleri kuruyoruz.”

Tarımsal üretim modeliyle önemli başarılar elde ettik
“Kurumumuza bağlı iştirakler bünyesinde tesis edilen kooperatiflerimiz eliyle özellikle kadınlarımızın üretim aşamasına dâhil olduğu mamul madde üretim şekilleri geliştiriyoruz. Araştırma, üretim ve pazarlama aşamalarına baştan sona için şahit olan girişimcilerimiz ve çiftçilerimiz sonraki yıllar üretimi devralıyor ve katma değeri yüksek ürünlerle şehir ekonomisine katkı sağlıyor. Böylece tarımsal üretim çeşitliliğin sağlanması, azami verimin elde edilmesi, istihdam, girişimci gençlere destek ve ekonomik kazanç unsurlarının eksiksiz şekilde kurgulandığı bir Tarımsal Üretim Modeli uyguluyoruz. Bu model ile farklı alanlarda üretimler gerçekleştirdik ve çok şükür harika başarılar elde ettik.”

Tarımsal üretime yeni bir soluk

“Tarımsal üretimde en önemli konularından biri de tarımda sanayi entegrasyonu ve bu bilince sahip modern girişimciler meselesidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu meseleye bir çözüm önerisi sunmak adına Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bir çalışma hazırladık. İçerisinde tarım müzesi, sanal gerçeklik, çiftçi eğitim merkezi, meyve bahçeleri, arıcılık çalışmaları, rekreasyon alanları ve demonstrasyon alanları gibi imkanlar bulunacak olan Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz kapsamında Sakarya’da bir Tarım Meslek Lisesi inşa ediyoruz. Bu sayede çiftçilerimizi çekirdekten yetiştirecek, gençlerimizin zihinlerindeki geleneksel tarım kodlarını modern yöntemlerle harmanlayacağız. Bilgi, beceri ve tecrübe sahibi üreticilerle tarımsal üretime yeni bir soluk getireceğiz.”

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi
“Tarımsal üretimde üreticilerimize önayak olmak, onları yönlendirecek uygulamaları örnek olarak sunmak çok önemli. Bu anlayışla içerisinde eğitim, AR-GE ve çevre çalışmalarının yapıldığı topraksız tarımın en ileri örneklerinden birinin sergilendiği ve tabi ki yenilenebilir kaynaklarla iklimlendirilen bir Seracılık Mükemmeliyet Merkezi kurduk. Toplamda 53 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bu merkezin 25 dönümlük bölümünde deneme üretimimize başladık. 65 bin domates fidesini diktik. Önümüzdeki günlerde hasatını gerçekleştireceğiz. Burada hedefimiz dekar başına 50 ton verim elde etmek. Böylece yılda bin 250 tonluk domates üretmiş olacak ve ülke ekonomimize katkı sağlayacağız.”

Türkiye’nin en büyük kenevir üreticisi
“Endüstriyel kenevir üretimi ve üretilen kenevirin işlenmesi konusunda çiftçilerimize örnek olacak bir üretim sistemi kurduk. Türkiye’nin en büyük kenevir üreticisi olduk. Şehrimizde bu keneviri işlemek için tesis kurmak isteyen yabancı yatırımcılarla görüşüyoruz. Akdeniz Üniversitesiyle bu kenevirin ilaç sektöründe kullanılabilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 70 km’lik bir alan üzerinde içerisinde 3 milyona yakın tıbbi ve aromatik bitkinin bulunduğu bir Botanik Vadisi kurduk. Buradaki üretimimizi hem ihraç ediyor hem de şehrimizde değerlendiriyoruz. Aromatik çaylar, kozmetik ürünler, şifalı ürünler noktasında üretim gerçekleştiriyoruz. Katma değeri yüksek olduğu halde Sakarya’da denenmemiş salep, safran ve istiridye mantarı gibi ürünlerde örnek üretimler geliştiriyor, hemşerilerimizi bu uygulamaya dâhil ediyoruz. Modern tekniklerle sofralık çilek üretim örnekleri sunuyoruz.”

Manda üretiminde pilot şehir: Sakarya
“Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Sakarya’mız manda üretimi konusunda pilot şehir ilan edildi. Bir kooperatif kurarak hastalıktan ari manda yetiştiriciliği çiftliğimizi hizmete aldık. Bitkiyi besleyen ve koruyan organik gübre ihtiyacı için Solucan Gübresi Üretim Çiftliği kurduk. Sakarya’nın iklim koşulları ve toprak yapısı itibariyle en önemli avantajlarından biri olan peyzaj ve süs bitkileri yetiştirilmesi konusunda üretici birliklerimizle hareket ediyoruz. Seralar kuruyor, doku kültürü laboratuvarlarımızı hazırlıyoruz. Hedefimiz dünya standartlarında üretimle dünyadaki bu açığı kapatacak ihracatı gerçekleştirmek.”

Tarımsal üretim layık olduğu ilgiyi görecek
“Yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların ortak noktası üreticimize örnek olmak, üreticimizle birlikte hareket etmek, ekipman tedariki, pazar ve modern yöntemler konularından ortak akıllı hareket etmektir. Tüm bunları sağladığımız takdirde ülkemize tarımsal üretim hususunda yeni bir model kazandıracağımıza inancım tam. Yaptığımız bu toplantı ve tecrübe paylaşımları sayesinde ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretim layık olduğu ilgiyi görecek ve ülkemiz kazanacaktır.”